National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Depth drilling in geology
Kudrna, Tomáš ; Jaroš, Aleš (referee) ; Kalivoda, Milan (advisor)
This bachelor thesis is focused on research of technologies and equipment of depth drilling in geology. This thesis contains description of methods used for borehole drilling. Furthermore, the description of common drill rigs is included. The thesis also deals with drilling tools and their working modes. Another part of the thesis is focused on the overall view of the borehole drilling process and its connection with ecology.
Electroerosive sinking of technical ceramics
Kudrna, Tomáš ; Mouralová, Kateřina (referee) ; Osička, Karel (advisor)
The master’s thesis deals with the topic of electrical discharge machining. The first part of the thesis contains a study of the die-sinking EDM. The die-sinking EDM of the silicon carbide ceramic is realized in the experimental part of the thesis. The result of this work was to explore the influence of the EDM sinking parameters, specifically pulse current, open-voltage and pulse on-time, on the machined surface. Furthermore, the analysis of the tool electrode was made. This analysis was focused on the wear in the corners, which has key influence on accuracy of the machining. The machining time was also examined.
Electroerosive sinking of technical ceramics
Kudrna, Tomáš ; Mouralová, Kateřina (referee) ; Osička, Karel (advisor)
The master’s thesis deals with the topic of electrical discharge machining. The first part of the thesis contains a study of the die-sinking EDM. The die-sinking EDM of the silicon carbide ceramic is realized in the experimental part of the thesis. The result of this work was to explore the influence of the EDM sinking parameters, specifically pulse current, open-voltage and pulse on-time, on the machined surface. Furthermore, the analysis of the tool electrode was made. This analysis was focused on the wear in the corners, which has key influence on accuracy of the machining. The machining time was also examined.
Depth drilling in geology
Kudrna, Tomáš ; Jaroš, Aleš (referee) ; Kalivoda, Milan (advisor)
This bachelor thesis is focused on research of technologies and equipment of depth drilling in geology. This thesis contains description of methods used for borehole drilling. Furthermore, the description of common drill rigs is included. The thesis also deals with drilling tools and their working modes. Another part of the thesis is focused on the overall view of the borehole drilling process and its connection with ecology.
Current possibilities of creative cooperation between didactics and industry in the development of education in chemistry
Kudrna, Tomáš ; Marádová, Eva (referee) ; Liška, František (referee)
TITLE: Current possibilities of creative cooperation between didactics and industry in the development of education in chemistry AUTHOR: Tomáš Kudrna DEPARTMENT: Univerzita Karlova v Praze, pedagogická fakulta, Katedra chemie a didaktiky chemie ABSTRACT: The work informs about the creation of new kits of tools and chemicals for realization of school chemical experiments. The kit (portable laboratory) allows together with methodological manual, which contains, a demonstration of school experiments to all the basic topics of teaching chemistry. Utility is designed to teach chemistry at elementary schools and secondary schools nonchemical focus. The kit secrets of nature provides supplies and chemicals with a guidebook for 100 safe science experiments. Complement is a small set of tools for independent work of pupils. These two sets can be used already at kindergarten and 1st grade of primary school. KEYWORDS: didactics chemistry, school chemistry experiment, science experiments, kit of equipment for school experiments
Methodics of plant protection within hybrid hop varieties against downy mildew (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils)
Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Kudrna, Tomáš ; Fořtová, Helena
Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils.) poskytuje informace o doporučované strategii ochrany chmele proti nejnebezpečnější houbové chorobě v našich podmínkách. Tato publikace vznikla na základě poznatků z pokusů Chmelařského institutu v Žatci. Hlavní úkol řešené problematiky spočíval v stanovení krátkodobé prognózy peronospory chmelové pro hybridní odrůdy. Jelikož hybridní odrůdy chmele jsou všeobecně citlivější k infekci peronosporou chmelovou, není možné použit stejnou prognózu jako pro Žatecký poloraný červeňák. Z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit novou strategii, která by vyhovovala i pro tyto odrůdy, jejichž podíl v druhové skladbě má vzrůstající charakter.
Fulltext: Download fulltextPDF
Methodics of hop protection against two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch)
Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Kudrna, Tomáš ; Fořtová, Helena
Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých vývojových stádií svilušky chmelové. Jsou zde uvedeny charakteristické znaky odlišující tato stádia, včetně důležitých bionomických informací a charakteristiky symptomů hospodářské škodlivosti T. urticae. Metodika obsahuje konkrétní pokyny pro odběr listů a hodnocení biologické účinnosti pro provedení ochranných zásahů. Prahy hospodářské škodlivosti jsou diferencovány dle jednotlivých akaricidů a s ohledem na vývojovou fázi chmele. Stanovení toxikologických dat a biologické účinnosti metodicky doporučovaných akaricidů na polní populace svilušky chmelové tvoří nedílnou součást této metodiky.
Fulltext: Download fulltextPDF
Methodics of plant protection against dampson-hop aphid (Phorodon humuli Schrank)
Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Kudrna, Tomáš ; Fořtová, Helena
Metodika ochrany chmele proti mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých forem mšice chmelové jak na primárních hostitelských rostlinách rodu Prunus (fundatrix, fundatrigenie), tak i virginogenních stádií na chmelu, včetně migrujících forem. V další fázi je pozornost zaměřena na prognózu výskytu mšice chmelové a signalizaci ochranných zásahů jak na základě SET v kombinaci s prahem hospodářské škodlivosti, tak na signalizaci ochranného zásahu proti mšici chmelové na základě krátkodobé prognózy výskytu virginogenní generace. Na základě monitorování letu mšic v ČR signalizovaném pracovníky SRS lze odhadovat intenzitu přeletu okřídlených forem P. humuli pro následující rok. Stanovení toxikologických dat a biologické účinnosti metodicky doporučovaných insekticidů na polní populace mšice chmelové tvoří nedílnou součást této metodiky.
Fulltext: Download fulltextPDF
Cultivation of hybrid hop varieties in Czech hop growing regions
Kopecký, Jiří ; Ciniburk, Václav ; Kořen, Jiří ; Krofta, Karel ; Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Brynda, Miroslav ; Nesvadba, Vladimír ; Kozlovský, Pavel ; Kudrna, Tomáš ; Ježek, Josef
Metodika pro praxi, která řeší podmínky pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín.
Fulltext: Download fulltextPDF
Establishment of hop-yards by hybrids varieties
Kopecký, Jiří ; Ciniburk, Václav ; Kořen, Jiří ; Krofta, Karel ; Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Brynda, Miroslav ; Nesvadba, Vladimír ; Kozlovský, Pavel ; Kudrna, Tomáš ; Ježek, Josef
Metodika pro praxi, která řeší podmínky nutné pro zakládání chmelnic hybridními odrůdami. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.