Original title: Integrovaný systém pěstování chmele
Translated title: Integrated system of hop cultivation
Authors: Krofta, Karel ; Ježek, Josef ; Klapal, Ivo ; Křivánek, Jindřich ; Pokorný, Jaroslav ; Pulkrábek, Josef ; Vostřel, Josef
Document type: Methods
ISBN: 978-80-86836-82-9
Year: 2012
Language: cze
Publisher: Chmelařský institut s.r.o., Žatec
Abstract: Certifikovaná metodika shrnuje zásady integrovaného způsobu pěstování chmele. Pěstitelský proces je veden snahou o prevenci a potlačení výskytu škodlivých organismů podporou užitečné entomofauny. Navrhovaná opatření směřuji ke zvýšení půdní úrodnosti, schopnosti půdy vytvořit optimální prostředí pro kořenovou soustavu rostlin chmele a během celé jejich vegetační doby jim zajistit dostatečné množství živin, vzduchu a vody pro jejich růst a vývoj, směřující k maximální produkci chmelových hlávek. Ošetřeni pesticidy se provádí jen v nezbytně nutném rozsahu až po dosažení prahu hospodářské škodlivosti. Zásady integrované produkce chmele jsou aplikovatelné v klasických vysokých konstrukcích i systému pěstovaní chmele v nízkých konstrukcích.
Keywords: crop management; fertilization; hop; hop growing; protection; agrotechnika; chmel; chmelařství; hnojení; ochrana
Project no.: QH81049 (CEP)
Funding provider: NAZV MZE ČR
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Hop Research Institute (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-161365


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Hop Research Institute
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2013-10-31, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share