National Repository of Grey Literature 77 records found  beginprevious68 - 77  jump to record: Search took 0.05 seconds. 
Marketing Estabilishments and their Importance in the Common Agricultural Policy
IRMIŠOVÁ, Monika
The thesis is aimed at an analysis of marketing organizations within the frame ot the Common Agricultural Policy. Marketing organizations are one ot the forms of co-operation and these are usually horizontal co-operation, i.e. at the same level ot the logistics chain. This form of co-operation is called marketing organizations or marketing co-operatives in the agrarian sector. Voluntary grouping of farmers into marketing organizations is common both in the Czech Republic and within the whole European Union. To conclud the thesis, it can be said that the existence of co-operation is very important for functioning of agriculture and that agribusiness without any membership in any co-operative association is often very difficult.
Strategy of the Development of the Country: opinions and attitudes of the chief magistrate village
Dachovská, Jana ; Novotná, Eliška (advisor) ; Luštický, Martin (referee)
The conception of country-side and village, management of small rural communities. Case study of opinion and attitudes of the chief magistrate village related to rural development (inquiry).
Strategy of the Development of the Country: opinions and attitudes of the chief magistrate village
Nováková, Petra ; Novotná, Eliška (advisor) ; Nový, Jan (referee)
The work is focused on the concept of a rural village, to the management of small rural communities. Part of this work is also a case study of opinion and attitudes of villages related to rural development (inquiry).
The Utilization of the European Union's Financial Resources in Financing a Project of an Agricultural Co-operative Farm
Kořínková, Johana ; Pevná, Jana (advisor) ; Klementová, Iva (referee)
Thesis is divided into twelve chapters, of which the first six can be seen as the theoretical part and a further six chapters in part practical. The theoretical part is to set out an overview of not only the EU Structural Funds, but also policies that take place within the EU. A little more work devoted to programs, and through which funds can be obtained in agriculture, from the perspective of both the pre-accession period to the EU and in the period after the entry into force. For the most part, is the thesis focused on agriculture, since the practical part is treated as a guide for ZOD Borovany how to develop the project and other elements required for the application for a grant in the new programming period 2007 - 2013. ZOD Borovany has rich experience in raising funds from EU funds, and always towards the realization of the use of advisory services firm, which deals with the processing of projects.
EU Structural Funds in agriculture: Programming and case study
Brodacká, Eva ; Abrhám, Josef (advisor)
The diploma thesis refers the Common Agricultural Policy, its history, principles and reforms, programming period 2000 - 2006 and 2007 - 2013, types of the subsidies for czech farmers and its calculation and Rural Development Program.
Realization of concrete project "After-harvest line" in agricultural enterprise
Tůma, Pavel ; Vojík, Vladimír (advisor) ; Čermák, Robert (referee)
This thesis is focused on the possibilities how to receive a grant for renovation of agricultural enterprise from Rural development programme. The aim of this thesis was to describe and evaluate grant aided project and to point out problematic areas which could threaten grant receiving. Structure of this work is to provide not only generalized information but especially concrete information for grant receiving from Rural development programme.
Possibilities of Drawing the European Union Financial Means in the sphere of Turism
Sosnová, Pavla ; Musil, Martin (advisor)
Bakalářská práce ukazuje možnosti čerpání finanční podpory z fondů Evropské unie. Zaměřuje se na oblast cestovního ruchu v programovacím období 2007 - 2013. Je kladen důraz na programy, které jsou vhodné pro drobné podnikatele v regionu soudržnosti Jihovýchod a Jihozápad - Program rozvoje venkova, Regionální operační program NUTS II Jihozápad a Regionální operační program NUTS II Jihovýchod.
Optimalizace struktury zemědělského podniku s ohledem na systém dotací
Hronková, Eva ; Bína, Vladislav (advisor)
Cílem práce je přiblížit systém fungování a možnosti čerpání dotací v agrárním sektoru, optimalizovat strukturu zemědělského podniku s ohledem na systém dotací. Práce popisuje vývoj v oblasti zemědělských dotací, přibližuje čtenáři možné zdroje čerpání dotací v současnosti a optimalizuje strukturu zemědělského podniku, kdy zohledňuje nejen systém dotací, ale také geografickou polohu v rámci České republiky a velikost příslušného zemědělského subjektu.
Possibilities and problems of keeping countryside residencies on sample of Microregion Rychnovsko
Trejtnarová, Miroslava ; Macháčková, Jaroslava (advisor) ; Trhlínová, Zuzana (referee)
Tato práce se zabývá problémy a možnostmi zachování venkovských sídel na příkladu mikroregionu Rychnovsko. Prostřednictvím této práce jsem chtěla zjistit, jaké postavení mají venkovská sídla a na čem jejich postavení závisí. V jedntotlivých kapitolách je popisován historický vývoj a současný stav. K posouzení současného stavu jsem analyzovala zemědělství, ekologické zemědělství, agroturistiku, nezaměstnanost, veřejnou dopravu, občanskou vybavenost a suburbanizaci. V další kapitole jsem pak popsala dopady Programu rozvoje venkova za plánovací období 2000-2006 a v poslední kapitolce jsem navrhla doporučení pro další možný vývoj a rozvoj vesnických sídel.
EAFRD, Záměr výstavby bioplynové stanice
Dvořáková, Zdeňka ; Dvořáček, Jiří (advisor) ; Krejča, Marek (referee)
Diplomová práce obsahuje informace o přínosech a perspektivách bioplynových stanic v zemědělství. Zprostředkovává čtenářům údaje o možnostech realizace výstaveb bioplynových stanic za spoluúčasti EU, přibližuje proces žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 -2013, prokazuje ekonomickou efektivnost těchto projektů a poskytuje návod pro vypracování projektu jako klíčové obligatorní přílohy žádosti o dotaci.

National Repository of Grey Literature : 77 records found   beginprevious68 - 77  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.