National Repository of Grey Literature 67 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
User Interface for the bee hive management system
Torbin, Evgeny ; Rozman, Jaroslav (referee) ; Veigend, Petr (advisor)
The aim of this thesis is to create a user interface for the bee hive management system and its implementation as a multiplatform application. The user will be able to view statistics about their hives, apiaries and manage them. This information is provided by the server and received from special sensors installed directly in the hives. To solve this problem, Ionic framework written in JavaScript language and web technologies HTML and CSS were used. Communication with the server is done using REST API. The final application provides an interactive and user-friendly interface for managing bee hives, and is available on different platforms. The main result of this work is to prove that it is currently possible to create a full-fledged application without knowledge of platform-specific technologies. This approach makes the development of similar projects cheaper, more efficient and much faster.
Web for Displaying Archive Materials
Malík, Oto ; Veigend, Petr (referee) ; Rozman, Jaroslav (advisor)
The thesis deals with the websites analysis of the archives in the Czech Republic and used technologies. The aim of the thesis is to design an intuitive user interface and to create a datacentric web application for displaying archival materials from eight main archives in the Czech Republic. The server part of the application is implemented by using the Java programming language with Spring Boot. The client part of the application is built by using Angular, and the part of the application that is designed for a detailed browsing of the digitized attachments is created by using the OpenSeadragon JavaScript library.
Web for Displaying Archive Materials
Šesták, Pavel ; Veigend, Petr (referee) ; Rozman, Jaroslav (advisor)
The aim of the thesis is to unify the data of the individual archives into one system, within which the user will be able to search and view the data. In particular, it is about scanned archival materials and their metadata. The thesis describes the different types of archival data and analyses the current systems. The thesis compares four scraping systems on the basis of dataset size, missing values and consistency between datasets. The archival imaging system is then modeled using behavioral and structural UML diagrams. The work also includes a graphical design produced in Figma. The thesis also includes a description of the implementation, testing and deployment procedure using Docker on the school infrastructure.
Deepfake Detection in Video Samples
Krumpholc, Jan ; Veigend, Petr (referee) ; Lapšanský, Tomáš (advisor)
V posledních letech si můžeme všimnout nárůstu internetových podvodů a podvrhů. Počínaje snadno odhalitelnými případy, jako je phishing a falešné reklamy, přes sociální inženýrství a dezinformační kampaně a konče útoky pomocí umělé inteligence: Syntetická media, a obzvláště deepfakes. Tyto útoky jsou velmi efektivní, protože je obtížné ověřit pravost média pro běžného uživatele, a také díky nárustu dostupnosti a efektivity těchto nástrojů pro veřejnost v posledních letech. Tato bakalářská práce je zaměřena na video deepfakes: Jaké metody se používají k jejich tvorbě, jaké jsou jejich slabé stránky a hlavně, jak tyto slabé stránky najít a rozhodnout, zda je médium deepfake či nikoli. Budeme analyzovat aktuálně nejmodernější metody detekce deepfakes, jaké jsou jejich silné a slabé stránky, a vyvineme možné nové metody detekce. Nakonec porovnáme výsledky s aktuálními řešeními a vyhodnotíme výsledek.
Security Analysis of Selected Android TV Box
Švenk, Adam ; Veigend, Petr (referee) ; Tamaškovič, Marek (advisor)
Popularita TV boxov so systémom Android v poslednom čase výrazne vzrástla. Okrem toho, že ponúkajú širokú škálu funkcií, je čoraz aktuálnejšia otázka, či sú dostatočne zabezpečené a chránené. Táto práca popisuje komplexnú bezpečnostnú analýzu vybraného Android TV boxu, ktorá zahŕňa hardvérové aj softvérové komponenty. Skúmaním zraniteľností prítomných v zariadení sa táto práca zameriava na identifikáciu potenciálnych rizík pre súkromie a bezpečnosť používateľov. Okrem toho navrhuje odporúčania na zmiernenie týchto zraniteľností.
Search engine for the BUT website
Vŕbik, Pavol ; Veigend, Petr (referee) ; Dytrych, Jaroslav (advisor)
The goal of this thesis is to design and implement a new search for the BUT IS using a full-text search tool. The originally used search was causing excessive load on the database, and therefore, needed to be replaced. Based on the analysis performed, Elasticsearch was selected as a suitable tool for full-text search. For this tool, text parsers were prepared to allow linguistic analysis in Czech and English. To synchronize the data between the central database and Elasticsearch, a tool was implemented that runs at regular intervals to keep the search up-to-date. The result of the work is a new search integrated into the search engines in the public part of the BUT information system.
Hraní hry The Duke počítačem
Horváth, Adrián ; Veigend, Petr (referee) ; Zbořil, František (advisor)
This thesis deals with the analysis of game strategies in the game "The Duke" using artificial intelligence (AI) algorithms. We compare three different approaches: minimax, alpha-beta pruning and Monte Carlo Tree Search (MCTS). We study the rules of the game, identify key factors affecting strategy, and perform an experimental comparison of the algorithms’ results. We summarize the results and discuss future research directions in game AI.
High order numerical method in modelling and control systems
Veigend, Petr ; Horák, David (referee) ; Schirrer, Alexander (referee) ; Šátek, Václav (advisor)
Systémy pro řízení a regulaci jsou používány téměř ve všech průmyslových oblastech. Pro jejich modelování se často používají diferenciální rovnice, které popisují dynamické chování těchto systémů a umožňují je detailněji analyzovat z hlediska přesnosti, stability, výkonu a reakcí těchto systémů v reálném čase. V této oblasti se běžně nepoužívají metody vyšších řádů, protože vykonávají velké množství operací.  Tato práce zkoumá numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic s použitím metody s proměnným řádem a proměnnou velikostí kroku, která je založena na Taylorově řadě. Metoda je navržena jak pro lineární, tak pro nelineární problémy a jsou implementovány její optimalizace pro snížení výpočetního času bez degradace jejích vlastností. Pozitivní vlastnosti metody jsou demonstrovány na sadě příkladů z technické praxe. Výsledky práce ukazují, že metoda založena na Taylorově řadě může být použita v oblasti řízení a regulace a má lepší vlastnosti než běžně používané metody.
Application for Exam Preparation
Líbal, Tomáš ; Veigend, Petr (referee) ; Dytrych, Jaroslav (advisor)
This thesis deals with the issue of preparation of final exams at the Faculty of Information Technology of Brno University of Technology. It describes the process of design and implementation of a web application that allows teachers to create and manage room schemes and terms of individual exams. An important part of the application is also the automatic placement of students in the rooms and the generation of individual exam assignments for printing based on the given template and the method of placement. The application provides students with a clear view of individual exam terms and details about them. The work will result in a functional and usable web application written in Java using the Spring and Angular frameworks.
3D Driving School
Kapoun, Petr ; Veigend, Petr (referee) ; Šátek, Václav (advisor)
This thesis deals with design and implementation of a 3D driving school simulator. After the analysis of existing solutions and the design of the simulator, this thesis discusses the issue of checking the rules on the road and the possibility of their implementation in the simulator. The Unity 3D game engine was chosen for this task. The models were created in Blender.

National Repository of Grey Literature : 67 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.