National Repository of Grey Literature 48 records found  beginprevious38 - 47next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Physical activities and their impact on health and development of fine and gross motor skills of children with disabilities
Kopecká, Hana ; Kohnová, Jana (advisor) ; Hájková, Vanda (referee)
Anotace: Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí - části teoretické a části praktické. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole se zabývám klasifikací postižení s vymezením pojmu dětské mozkové obrny. Ve druhé kapitole popisuji metody a terapie u dětí s postižením se zaměřením na Vojtovu metodu, fyzioterapii a animoterapii. V kapitole třetí jsou zastoupeny pohybové terapie a aktivity u dětí s postižením. V této části přibližuji rozvoj psychomotoriky. Čtvrtá kapitola je zaměřena na popis praktických postupů žáků speciální školy, popisuji metody rozvoje hybnosti. Ve srovnávacích tabulkách jsou uvedeny výsledky aktivního pozorování a jednotlivé aktivity jsou srovnány v grafu.
Open Model of a School, Opportunities for Cooperation
Chalupová, Dagmar ; Vodáková, Jitka (advisor) ; Kohnová, Jana (referee)
Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj životního prostředí v České republice od roku 1989 až do současnosti. Zároveň je v této práci věnována pozornost začlenění environmentální výchovy do školství. V praktické části se věnuje nutnosti třídění odpadu, hlavně však sběru starého papíru a možností jeho následného využití. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

National Repository of Grey Literature : 48 records found   beginprevious38 - 47next  jump to record: