National Repository of Grey Literature 74 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Theoretical Issues of the Civil Legal Status of the Sportsman in the Legal System of the Czech Republic and the European Union
Ondřejová, Zuzana ; Beran, Karel (advisor) ; Hřebejk, Jiří (referee)
Theoretical Issues of Civil Legal Status of the Sportsman in the Legal System of the Czech Republic and the European Union The reson why I chose this topic for my final thesis is fact, that I am still an active basketball player. During my studies at The Faculty of Law I have started to be more interested in problems of mutual relationship between sport and law. The main objektive of this thesis is in detail to describe and analyze whether, in conformity with valid legal rules, is a professional sportsman in the legal status of the sole trader, in the legal status of the person practising his profession on a free-lance basis or in the legal status of an employee. In the introduction chapter, an analysis of a concept "sport" is performed. Sport is therein defined, number of its characteristic features are described including the division into a recreational sport, achievment sport and professional sport. Another part of this charter is focused on the concept "sportsman" which brings the definition and differences among amateur, paraproffesional and professional sportsmen. Sport in contemporary conception, especially the professional one, undoubtedly has to be regulated by law. The last part of this chapter deals with the issue how law regulates sport and how the frontier between sporting rules and legal...
What Senate? Position of Senate in the Constitutional System of the Czech Republic
Holásek, Jan ; Hřebejk, Jiří (advisor) ; Kudrna, Jan (referee)
Author: Jan Holásek Summary/Abstract Title of the Thesis: What Senate? - Position of Senate in the Constitutional System of the Czech Republic The thesis "What Senate? - Position of Senate in the Constitutional System of the Czech Republic" (hereinafter also the "Thesis") discusses the legal position and functioning of the Senate of the Czech Republic. The objective of the Thesis is to highlight the basic principles of the concept of bicameral legislative bodies; mention the history of bicameral structures in the modern history of Czechoslovakia and the Czech Republic; describe the main principles of functioning of the second/high chambers in constitutional systems which could be inspirative for the Czech Senate; describe the principles of establishment, functioning and competencies of the current Senate of the Czech Republic, including the proposals for amendments of the Senate constitutional position made in the past. Furthermore, to consider the ways in which it would be possible to strengthen the position of the Senate in constitutional and political systems of the Czech Republic; suggest specific amendments to the Senate competencies aiming to ensure its position in order for the Senate to be repsected not only by the political representatives, but also professional representatives as well as the...
Safety securing and states of crisis in the constitutional law of the CR
Baumruková, Lucie ; Hřebejk, Jiří (referee)
This thesis discusses the issue of securing safety of the state with emphasis on the institute of so called states of crisis in the constitutional law of the Czech Republic. The first part deals with states of crisis in general, outlines the basic theory of states of crisis as institutes of law, historical and international context of regulation, as well as on a generally security oriented context. The second section is dedicated to individual states of crisis, namely the state of danger, state of emergency, state of threat to the state and state of war. The thesis contain the basic description of the state of emergency, its sources of law, the method of its declaration all of the states of crises and discusses institutes common for all, or most of the individual states of crisis. Last section of this thesis focuses on further methods of safety ensuring, in particular with connotation to Article 43 of the Constitution of the Czech Republic. For example the regulation of the dispatch of armed forces beyond the territory of the Czech Republic and the residence of foreign armed forces in the territory of the Czech Republic or the regulation of crossing and flying across the territory of the Czech Republic. The conclusion indicates that the current legislation regulating states of crisis is not...
States of crisis in the legal order of the Czech Republic
Stejskal, Jakub ; Kudrna, Jan (advisor) ; Hřebejk, Jiří (referee)
The aim of this thesis is to summarise the legal framework of states of crisis in legal order of the Czech Republic, to point at the main shortages and provide possible solutions. The thesis is divided into five chapters. The first chapter firstly takes a closer look at the general conception of states of crisis defined by legal theory. Then follows the topic of states of crisis and their functioning in ancient Rome, England till the 19th century and in France and Germany during the last 150 years. The second chapter is focused on the types of states of crisis which were known in the previous Czech legal orders. Attention is mainly paid to the state of war and declaration of war. The next part deals with the other historical states of crisis, such as those which arose originally from Austrian Emergency Measures Act, till the legislative proposals antecedent to current Security of the Czech Republic Act. The third chapter is firstly defining current legal terms and analysing states of crisis which are regulated in the Czech legal order. The text starts with the state of danger and then proceeds to the state of emergency, state of threat to the state and to the state of war. The subchapters expound who and under which circumstances, is entitled to declare each single state. The position of selected...
DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF STATE CITIZENSHIP IN THE CZECH REPUBLIC AND THE CONTEMPORARY SITUATION
Hřebejk, Jiří ; Gerloch, Aleš (advisor) ; Hofmannová, Helena (referee) ; Svatoň, Jan (referee)
The thesis entitled "Development of the Institution of State Citizenship in the Czech Republic and the Contemporary Situation" deals with the theoretical concept of the institute of citizenship, the content of the term, the historic origins of the archetype of modern citizenship in the ancient world and in the territory of the present Czech Republic, its stipulation in private law regulations, and its gradual transformation into a public institute. The thesis is a genesis of the constitutional and legal regulation in Czechoslovakia between 1918 to 1992, in the Czech Republic as the subject of the Czechoslovak Federation between 1969 and 1992, and in the autonomous Czech Republic from 1993 to the present. The thesis also refers to the international conventional regulation of the institute of citizenship, which is the expression of the sovereignty of a state, but multilateral international agreements between countries create a uniform platform of this institute, mainly within Europe. Court jurisdiction is also discussed, namely of the Constitutional Court of the Czech Republic in relation to the content and interpretation of the institute of citizenship in the legislation of the Czech Republic.
Problems of the current territorial division of the Czech Republic
Ondrejka, Tomáš ; Gronský, Ján (advisor) ; Hřebejk, Jiří (referee)
Diplomová práce se zabývá problémy současného územního členění České republiky. Základním východiskem práce je charakteristika historického, právního a společenského kontextu územního členění státu. Na tomto podkladě je následně proveden rozbor hlavních oblémů územního členění České republiky a navrženy eventuální možnosti řešení. První teoretická část je věnována fenoménu územního členění z pohledu obecné státovědy a sociální Uherské monarchie až po reformu veřejné správy provedenou po vzniku samostatné České republiky. Pozornost je zaměřena především na popis a hodnocení dobových koncepcí územního uspořádání a na proměny jednotlivých typů územních celků v čase. Třet zaměřena na úpravu územního členění v rovině ústavního pořádku České republiky. Jde zejména o rozbor relevantních obecných článků Ústavy včetně preambule. Samostatný pododdíl je potom věnován české koncepci územní samosprávy v podobě obcí a vyšších územně samosprávných celků. Drobná úvaha je rovněž věnována nejednoznačnému postavení statutárních měst. Čtvrtý oddíl se zaměřuje na právní úpravu administrativního členění České republiky. Práce poskytuje přehled správních obvodů ve formě obcí, vojenských újezdů, okresů, krajů a zvláštního postavení hlavního města Prahy. Je poukázáno na kolizi správních a samosprávných krajů a rovněž je zdůrazněn...
The Senate and its position in the constitutional system of the Czech Republic - history, comparison, present
Roztočil, Martin ; Hřebejk, Jiří (advisor) ; Suchánek, Radovan (referee)
This thesis is devoted to the second parliamentary chamber - the Senate. It describes bicameralism in the world and the Senate's position in the history of Czechoslovakia, or the Czech state and enshrined in the constitutional system. Trying to approach the constitutional system of the Czech Republic, which defines the Senate in the Constitution of the Czech Republic as part of the bodies of legislative, defines the position of the chamber relative to the Chamber of Deputies, the President of the Republic, the Government and the Constitutional Court and is it discussed as well as the Senate's position de de lege lata and ferenda constitutione in the Constitution of the Czech Republic.
Safety securing and states of crisis in the constitutional law of the CR
Baumruková, Lucie ; Kudrna, Jan (advisor) ; Hřebejk, Jiří (referee)
This thesis discusses the issue of securing safety of the state with emphasis on the institute of so called states of crisis in the constitutional law of the Czech Republic. The first part deals with states of crisis in general, outlines the basic theory of states of crisis as institutes of law, historical and international context of regulation, as well as on a generally security oriented context. The second section is dedicated to individual states of crisis, namely the state of danger, state of emergency, state of threat to the state and state of war. The thesis contain the basic description of the state of emergency, its sources of law, the method of its declaration all of the states of crises and discusses institutes common for all, or most of the individual states of crisis. Last section of this thesis focuses on further methods of safety ensuring, in particular with connotation to Article 43 of the Constitution of the Czech Republic. For example the regulation of the dispatch of armed forces beyond the territory of the Czech Republic and the residence of foreign armed forces in the territory of the Czech Republic or the regulation of crossing and flying across the territory of the Czech Republic. The conclusion indicates that the current legislation regulating states of crisis is not...
The comparison of the legal status of citizens, foreigners and asylum seekers in the Czech Republic
Palánová, Tereza ; Hřebejk, Jiří (advisor) ; Kudrna, Jan (referee)
The comparison of the legal status of citizens, foreigners and asylum seekers in the Czech Republic - resume This thesis deals with the legislation status of citizens, foreigners and asylum seekers in the Czech Republic and its comparison. Gradually defines the various concept, discusses the legal rules, Czech and international also, mentions the most important source of law, fundamental judicial decisions, the prospect of new regulations and the legal status of holders of various statuses. The final and the most important chapter identify the similarities and differences in the legal status of the most important, respectively most discussed areas. The main objective is to streamline the often-fragmented provisions, define the individual terms and describe the most important similarities and differences in the legal status of citizens, foreigners and asylum seekers with an emphasis on Czech legislation.
Legislative process after accession of the Czech Republic to the European Union
Machytka, Jakub ; Suchánek, Radovan (advisor) ; Hřebejk, Jiří (referee)
The aim of this master thesis is to deal with and systematically describe the legislative process which is regulated by law and also the legislative process at the level of the government which has not been formalized completely. The phenomenon of legislative process significantly influences the legal and social environment in the Czech Republic. The first and the second chapter is focused on theoretical definition of the legislative process and deals with the legislative process at the level of the Parliament. Special attention is paid to the lacks of legal regulation and practice, such as to changes implemented by the amendment of the Rules of Procedure of the Chamber of Deputies from 2015. It is also dealt with the Collection of Laws and its intended electronization. The third chapter is related to the position of the government within the legislative process. The government is the most important initiator of lawmaking, as it has the expert workers of ministries which create the legal drafts at its' disposal. Due to the accession of the Czech Republic to the European Union, the government must deal with the topic of compatibility of the Czech and EU law. The level of compatibility depends especially on the quality work of individual ministries. Planning of legislation works is also connected to this...

National Repository of Grey Literature : 74 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Hřebejk, Jan
1 Hřebejk, Jiří,
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.