National Repository of Grey Literature 44 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
British constitutional system in the context of European Union law: past, present and future
Zapletal, Dalibor ; Gronský, Ján (advisor) ; Kindlová, Miluše (referee)
Constitutional system of the United Kingdom is seldom a theme of interest in domestic academic debates for it is usually considered as a part of Anglo-American juridical culture. According to the author of this master thesis, it is a pity, because the study and interpretation of the British constitutional system can enrich in some respects the current domestic doctrine. Master thesis has the ambition to describe British historical constitutional development, and particularly the current state of the British constitutional law and to emphasise its co-existence with the European law. The approach of the thesis is chronological. Thus, in introductory chapters there are indicated the juridical preconditions of Brexit from both the common law perspective and also the continental law perspective and there is also considered the actual constitutional case report. The last part analyses possible future juridical development. The thesis is focused on the description and the analysis of the withdrawal process of the United Kingdom from the European Union and it considers a variety of aspects of domestic law, international law and law of the European Union. Author makes an attempt to formulate a juridical predication which is based upon foreign literature and domestic and European juridical cases. Specifically, he...
Constitutional aspects of the dissolution of the Czechoslovak Federation
Šnajdaufová, Eva ; Gronský, Ján (advisor) ; Pithart, Petr (referee)
Constitutional aspects of the dissolution of the Czechoslovak Federation Abstract The Czechoslovak Federation was a Czechoslovak state, which originated in 1918 based on the nation's right to self-determination. Through the natural and historical law, Slovakia was incorporated into the historical territory of the Lands of the Czech Crown, and Czechoslovakia was formed. A Czechoslovak nation had not previously existed. It was created out of people on the Czech territory and people on the Slovak territory as a fiction that helped to defend the state-forming idea. A Czechoslovak state was created as a national state, but was, in fact, a multinational state. Unsolved national and ethnic issues were one of the major causes of the end of the Czechoslovak state. The Czech and Slovak relations were re- evaluated with every social-wide change. Even prior to the formation of the state, Slovaks were assured of certain autonomy within Czechoslovakia. The failure to fulfill the assurances wound like a red thread through the entire history of the Czechoslovak state. Czechs, who began identifying with the Czechoslovak statehood practically immediately, were not too aware of their somewhat dismissive attitude toward Slovakian demands. It is likely that the concept of a unanimous Czechoslovak nation state led to its...
Constitutional transformation and dissolution of the Czechoslovak Federation after November 1989
Janeček, Viktor ; Gronský, Ján (advisor) ; Hřebejk, Jiří (referee)
Diploma thesis "Constitutional transformation and dissolution of Czechoslovak Federation after November 1989" is focused on legislative reflection of political changes in a federation in which one of the two nations' state-law ambitions have never been sufficiently fulfilled. This situation resulted into the dissolution of the federation that happened as an outcome of political negotiations of either republic's political representations that have endeavored to proceed with as legal means as possible, however mostly created ad hoc. The aim of this thesis is to describe these legal means of legal dissolution of a state since their political formulation, through their origination until their final acceptance. First part of this diploma thesis describes the origination of Czechoslovak Federation in 1968, interruption of the federalization processes in the times of so-called normalizations and continuance of this process after the changes in 1989 including drafts of a communist constitution and an opposition constitution towards the end of this year. Second part of this diploma thesis describes transformation of the Czechoslovak Federation as it happened in the first year after the Velvet revolution. This part also includes disquisition about integrating elements of a federative state as well as it is...
Problems of the current territorial division of the Czech Republic
Ondrejka, Tomáš ; Gronský, Ján (advisor) ; Hřebejk, Jiří (referee)
Diplomová práce se zabývá problémy současného územního členění České republiky. Základním východiskem práce je charakteristika historického, právního a společenského kontextu územního členění státu. Na tomto podkladě je následně proveden rozbor hlavních oblémů územního členění České republiky a navrženy eventuální možnosti řešení. První teoretická část je věnována fenoménu územního členění z pohledu obecné státovědy a sociální Uherské monarchie až po reformu veřejné správy provedenou po vzniku samostatné České republiky. Pozornost je zaměřena především na popis a hodnocení dobových koncepcí územního uspořádání a na proměny jednotlivých typů územních celků v čase. Třet zaměřena na úpravu územního členění v rovině ústavního pořádku České republiky. Jde zejména o rozbor relevantních obecných článků Ústavy včetně preambule. Samostatný pododdíl je potom věnován české koncepci územní samosprávy v podobě obcí a vyšších územně samosprávných celků. Drobná úvaha je rovněž věnována nejednoznačnému postavení statutárních měst. Čtvrtý oddíl se zaměřuje na právní úpravu administrativního členění České republiky. Práce poskytuje přehled správních obvodů ve formě obcí, vojenských újezdů, okresů, krajů a zvláštního postavení hlavního města Prahy. Je poukázáno na kolizi správních a samosprávných krajů a rovněž je zdůrazněn...
Constitutional consequences of the Lisbon treaty
Dekan, Jeroným ; Gronský, Ján (advisor) ; Reschová, Jana (referee) ; Svatoň, Jan (referee)
English abstract Constitutional consequences of the Lisbon treaty Work analyses constitutional implications of changes brought by the Lisbon treaty. In the first chapter, the beginning of the European integration is briefly described as well as the evolution of the European Union along with more detailed description of the negotiations and ratification of the Lisbon treaty. Second chapter contains information on constitutional characteristics of the European Union before the effect of the Lisbon treaty. Third chapter is aimed on the formal elements of the Lisbon treaty and contains thorough description of the global changes it has on the legal systems of the member states. Subject of the closing chapter is the effect the treaty have caused on the constitutional order of the Czech Republic. Foremost, integration provisions are analyzed, mainly with regards to the issues of state sovereignty, process of the ratification and approach of the Constitutional court of the Czech Republic to the preliminary assessment of the questions of mentioned sovereignty leading to the conclusion that even with the Lisbon treaty in effect, Czech Republic will remain sovereign country. Work is closed with short treatise on constitutional effects of respective changes enforced by the treaty approval on primary national legal...
The President of the Czech Republic as a part of executive power
Cellar, Milan ; Janstová, Kateřina (advisor) ; Gronský, Ján (referee)
English This thesis is an analysis of the position of the President of the Czech Republic as a part of the executive power. Firstly is described the position of the President according to different forms of government. The main part is focused on the relationship between the President and the supreme body of executive power - the Government. This thesis also attends to another central body of state administration, the relationship between the President and Armed Forces of the Czech Republic, and the position of the President in situations with an international element. Attention is also paid to President's liability and proposed legislative changes. All of the chapters are supported by legal theorist's opinions and examples from practice.
Election legislation of the Czech Republic in judgments of the Constitutional Court
Felix, Adam ; Gronský, Ján (advisor) ; Hřebejk, Jiří (referee)
Purpose of this thesis is to analyze impact of decisions of the Constitutional Court of the Czech Republic on current legislation on elections. The thesis contains several chapters on history of evolution of the Czech election laws as well as comparison of basis on which the current legislation stands. In the rest of the thesis author analyses decisions of the Czech Constitutional Court which have been published under number 243/1999 and 64/2001. Last part of the thesis is devoted to possible development of legislation on elections in the near future.
Legal guarantees ensuring independent exercise of the parliamentary mandate
Částková, Eva ; Reschová, Jana (advisor) ; Jičínský, Zdeněk (referee) ; Gronský, Ján (referee)
This PhD. thesis is dedicated to the legal regulation of instruments presenting guarantees of the independence of the member of parliament during the performance of his/her functions. The aim of this thesis is in particular to present a comprehensive picture of the topic concerning protection of independent performance of the parliamentary mandate, evaluate the Czech legal regulation in force and, last but not the least, to find an answer to the question to what extent is the Czech legal regulation in force complete and effective as well as present possible alternatives de lege ferenda. Member of parliament must be independent with regard to all aspects of the exercise of his/her mandate. Independency of the member of parliament is necessary precondition for his/her ability to exercise the mandate in such a way, which will enable him/her to face external pressures, not only from the state bodies, but also from other subjects or phenomenons. Instruments protecting independent performance of the mandate also support the possibility of members of parliament to fulfil their role freely and as a result to constitute working parliament. Presented PhD. thesis deals with the topic of parliamentary immunity, particular focus is put on the part presenting protection of freedom of voting and freedom of...
The change of the substantive attributes of the democratic, law-abiding State in the case law of the Czech Constitutional Court
Preuss, Ondřej ; Gerloch, Aleš (advisor) ; Gronský, Ján (referee) ; Bartoň, Michal (referee)
Paper: The change of the substantive attributes of the democratic, law-abiding State in the case law of the Czech Constitutional Court Author: Ondřej Preuss Abstract: The paper "The change of the substantive attributes of the democratic, law-abiding State in the case law of the Czech Constitutional Court" aims to present the approach of the Czech Constitutional Court to the change or modication of the substantive requisites of the democratic, law-abiding State and their understanding. The papaer is concluded that the examined approach of the Czech Constitutional Court is obviously possible, however pro futuro it would seem more appropriate to proceed cautiously and with considerable self-restraint. Otherwise the values protected by the Constitutional Court could be in stake because of the activist approach of the Constitutional Court itself.
Yugoslavia in the context of totalitarian and authoritarian states
Šimek, Vojtěch ; Kysela, Jan (advisor) ; Gronský, Ján (referee)
The thesis Yugoslavia in the context of totalitarian and authoritarian countries deals with the characteristics of the governing regime of SFRY. In the first chapter, the terms "totalitarianism" and "authoritarianism" are defined. In the following chapters, the thesis observes the development of socialist Yugoslavia throughout the individual periods concerned, and classifies the dominant features of the regime. Historical facts are based on works of J. Pelican and J. Pirejvec, the theory of political science is based on works of S.Balík and R.Dahl. The aim of the work is to determine, in what respects was the government's policy influenced by historical events, as well as to describe the essence of Yugoslavian regime.

National Repository of Grey Literature : 44 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.