National Repository of Grey Literature 19 records found  previous11 - 19  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Business Plan
Janečková, Petra ; Hanzal, Oleg (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
The aim of my bachelor thesis will be to create a business plan for a new hairdresser's. In this thesis I will gradually address all aspects of the establishment and management of enterprise related. Using the methods and research, I will work to implement the steps, which include fundamental questions, for example, the system search for new customers, gain market share, establish a successful business where people are always happy to return. I will use the theoretical knowledge acquired by study at the faculty of Business and Management, different methods and consult with experts in this field.
Alternative Chanels of Distribution in Modern Retail Banking
Janečková, Petra ; Vytopilová, Renata (referee) ; Zeman, Václav (advisor)
The master’s thesis deals with the acquisition of mBank customers through alternative distribution channels and their subsequent analysis. The work consists of the preparation and execution of marketing actions in order to expand portfolio of clients with business accounts. The last part of the work is dedicated to proposal of customer relationship management system, through which could lead to deepening relationships with customers.
The develompent of unemployment in the Czech republic nad Slovak Republic from 1993 until now
Janečková, Petra ; Prachař, Ondřej (advisor) ; Vebrová, Ludmila (referee)
The aim of my bachelor's degree study is an analysis of the unemployment rates in the Czech and Slovak Republics. It is followed by a comparison which includes an outline of reasons of these developments. The first part includes explanations of terms connected with the macroeconomic index, and an evaluation of the up-to-date situations in the two countries. The second, practical part, includes the description of the initial conditions before launching the process of transformation, and also the developments in the two states under review. The last part of the study is a comparison of the developments of the unemployment rates in the Czech and Slovak Republics. It also deals with the possible causes of the two countries' different scenarios.
Cross-border cooperation of the Lipno Region and the Region of Mühlviertel and its importance for tourism development
JANEČKOVÁ, Petra
Práce je zaměřena na přeshraniční spolupráci mikroregionů Lipensko-Mühlviertel a na přínos této spolupráce pro tyto mikroregiony. Cílem práce je komparace primární a sekundární nabídky regionů jako destinace cestovního ruchu, identifikace struktur a oblastí spolupráce a zhodnocení jejího přínosu. Návrh společného rozvoje cestovního ruchu regionů Lipensko-Mühlviertel z aspektu přeshraniční spolupráce.
Company enters a foreign market
Janečková, Petra ; Khelerová, Vladimíra (advisor) ; Drozen, František (referee)
The aim of the diploma thesis was to describe the conditions of entry Holidays Czech Airlines the Icelandic market, specifically the establishing of direct air service from Prague to Keflavik. The thesis is divided into six chapters, which are devoted to both theoretical expectations for companies entering foreign markets, and practical sections. The general reasons which lead a company to expansion and the associated risks are described in the first chapter as well as the macroeconomic analysis of the market, the PESTEL analysis, which I used to analyze the Icelandic market. The second chapter discusses the various forms of entry the foreign markets and compares their advantages and shortcomings. The third chapter was related to the specific cooperation of airlines. The practical part of the thesis introduces companies HCA and IEX, focuses primarily on the evaluation of HCA Company based on the SWOT analysis. The following chapter is devoted to cooperation of mentioned companies. The final chapter evaluates the Icelandic market using the above mentioned PESTEL analysis.
Strategic Analysis of Bonantrans Company
Janečková, Petra ; Dvořák, Jiří (advisor) ; Rýpar, Jan (referee)
The impementation of the Strategic Analysis of Bonatrans, a. s. is the main object of the Diploma Thesis. The firm is operating in the market as a supplier of the railway components. Due to the worldwide scope of activities of the firm, the Thesis is focused on the External analysis with the emphasis on the opportunities and threats seeking, arising from the increasing globalization, the high degree of international integration and the changes in the Railway Indusry Sector. The Thesis comprises The International Business Sector Analyis, Competitive Analysis and it takes into account the population growth, urbanization and the impact of climatic change and technological revolution. The practical part of the Thesis is fully based on the theoretical part. After determining the Business Factors of Success and Cmpetitive advantage the Strategic Recommendations for further development of the company are established.
CHILD ABUSE AND NEGLECT SYNDROM
JANEČKOVÁ, Petra
Práci se věnuje problematice, která začala být v posledních několika letech, na rozdíl od let předchozích, hodně medializovaná. Jedná se o problematiku syndromu CAN (zanedbávaného, zneužívaného a týraného dítěte). Cílem této práce je upozornění vedoucí k odstranění lhostejnosti k tomuto problému. Z tohoto důvodu jsou v práci uvedené teoretické poznatky, definovány základní pojmy a vymezeny právní úpravy de lege lata a de lege ferenda vztahující se k problematice CAN. Dalším cílem je na základě případové studie zobecnit a vyhodnotit postup orgánů činných v trestním řízení a OSPOD při řešení CAN. Následně navržení možností koordinace zúčastněných orgánů.
Air freight of dangerous goods
Janečková, Petra ; Sato, Alexej (advisor) ; Vaněk, Jaroslav (referee)
The aim of my bachelor's thesis was to describe the problem of air freight of dangerous goods. In the first half I deal with theoretical knowledge. I describe the development of air freight and development of international conventions in the air traffic, I compare the conventions of DGR shipping with single transport modes. I mention the most important international organisations concerned with the air freight of DGR. In the second half I tried to describe the practical knowledge. I relate the general requirements for DGR shipping, division of DGR into nine classes of dangerousness. I mention the documents, that are necessary to DGR shipping and I describe what the goods tariff TACT is. In conclusion of my work I tried to analyse the company Menzies Aviation Ltd, which occupies the fundamental position in air freight transport in the Czech Republic.
Návrh analýzy pracovních míst ve firmě TDS, s. r. o.
Janečková, Petra ; Kozlová, Taťána (advisor)
Předmětem práce je popis a specifikace pracovních míst, způsob jejích provedení a propojení výsledků s navržením organizační struktury. Jsou zmíněny metody používané k analýze a také, jaký je její vliv na zvyšování efektivity podniku. Jsou popsány organizační struktury a v praktické části jsou tyto poznatky aplikovány na firmu TDS, s. r. o. Analýza je provedena na tzv. realizační tým a je navržena organizační struktura pro podnik.

National Repository of Grey Literature : 19 records found   previous11 - 19  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.