Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 637 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Genderově senzitivní analýza románu Praskliny
Halíř, Pavel ; Jiroutová Kynčlová, Tereza (vedoucí práce) ; Knotková - Čapková, Blanka (oponent)
Diplomová práce s názvem Genderově senzitivní analýza románu Praskliny se zabývá reprezentací symbolického a diskursivního násilí ve vybraném literárním textu české autorky z hlediska genderové analýzy. Román Kláry Vlasákové Praskliny je zasazen do fantaskního světa s despotickými prvky, kde jednotliví hrdinové a hrdinky řeší zásadní rozpor, který v nich samotných způsobují zvnitřněné společenské normy s tím, jak je samotní protagonisté/ky prožívají. Analýza díla je provedena v kontextu feministických literárních teorií, jejichž hlavními metodologickými a teoretickými východisky jsou koncept ženy jako přírody od Sherry B. Ortner, dále koncept symbolického násilí Piera Bourdieu, koncept spojení vody a ženy od Z. Kalnické.
Developing biomolecular interactions models for molecular simulations: Critical evaluation of force field parametrizations
Tempra, Carmelo ; Jungwirth, Pavel (vedoucí práce) ; Vácha, Robert (oponent) ; Vega de las Heras, Carlos (oponent)
Metody molekulové dynamiky s použitím silových polí jsou dnes běžně používány ke studiu molekulových interakcí v mnoha vědeckých oblastech. Přesnost silových polí se v průběhu let zlepšovala, což umožnilo smysluplný fyzikální popis molekulových jevů. Nicméně, silová pole mají své omezení. V této disertaci jsem prozkoumával některá tato omezení, jež jsou důsledkem strategie parametrizace silových polí, a zjišťoval, do jaké míry lze do klasické molekulové dynamiky s použitím silových polí zahrnout neklasické chování jako jsou kvantové efekty spojené s pohyby jader. V první části jsem zkoumal, do jaké míry lze kvantové efekty jader zahrnout do klasického silového pole pro vodu. To nám umožnilo modelovat rozdíly mezi těžkou a lehkou vodou. Vyvinutý model byl poté použit k popisu izotopových efektů rozpouštědla na biomolekuly jako jsou aminokyseliny, proteiny a biomembrány, a k hledání vysvětlení proč těžká voda (na rozdíl od lehké vody) chutná sladce. Ve druhé části dizertace jsem upozornil na nevýhody použití určitých trénovacích datových sad při optimalizaci silového pole na příkladu chloridu vápenatého ve vodném roztoku. V třetí části jsem demonstroval důležitost použití přesného modelu vody během optimalizace silových polí pro fosfolipidy, aby bylo možné adekvátně zachytit chování lipidové vrstvy. Všechny...
Změny oxidačně-redukčního potenciálu v podzemních, minerálních a balených vodách a jejich praktický význam
Kassenov, Danay ; Komendová, Renata (oponent) ; Řezáčová, Veronika (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá redoxním potenciálem minerálních vod a jeho využitím. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o vodě a oxidačně-redukčním potenciálu. Experimentální část je věnována sledování časové závislosti změn oxidačně- redukčního potenciálu u různých minerálních vod. Bylo zjištěno, že hodnoty potenciálu se s časem mění, bez jednotného konkrétního trendu. Zjištění mohou mít dále praktický význam pro kontrolu a řízení kvality vody.
Dawn Patrol
Javorská, Veronika ; Janečková, Zuzana (oponent) ; Ondrík, Jozef (vedoucí práce)
Bakalářský projekt Dawn Patrol je digitální mapou otužovacích míst na území irského hrabství Donegal. Pomocí zvuků, vizuálních fragmentů a textů, popisujících vlastní zážitky ve vodě, subjektivně zaznamenávám esenci tohoto fenoménu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 637 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.