Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výroční zpráva Ekodomov 2005
Hodek, Tomáš ; Gřondilová, Marie
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2005.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Ekodomov 2004
Hodek, Tomáš
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2004.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Produkce, využití a odstranění odpadů za období 2016
Český statistický úřad
Přehled o produkci, využití a odstranění odpadů ve vybraných odvětvích národního hospodářství v ČR. Údaje jsou členěny podle druhu odpadu, CZ-NACE a způsobu nakládání s odpadem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Recyklace
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Soubor 18 monotematických skládaček (v češtině i v angličtině) dokumentuje jednotlivá témata problematiky životního prostředí České republiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Produkce, využití a odstranění odpadů za období 2014

Český statistický úřad provádí každoročně statistické zjišťování o produkci a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání tohoto zjišťování slouží jako přímý podklad pro zajištění reportingových povinností ČR, které vyplývají z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2150/2002/ES o statistice odpadů, jehož gestorem je Český statistický úřad. Od roku 2011 bylo šetření o odpadech rozšířeno o sledování problematiky druhotných surovin. Výsledky získané statistickým šetřením jsou uvedeny v této publikaci Produkce, využití a odstranění odpadů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Produkce, využití a odstranění odpadů [za rok 2010]
Český statistický úřad
Přehled o produkci, využití a odstranění odpadů ve vybraných odvětvích národního hospodářství v ČR. Údaje jsou členěny podle druhu odpadu, OKEČ a způsobu nakládání s odpadem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Podnikatelský záměr podniku Palenice U Juhiňe za účelem získání dotace ze strukturálních fondů EU
Ondroušek, Martin
Ondroušek, M. Podnikatelský záměr podniku Pálenice U Juhině za účelem získání dotace ze strukturálních fondů EU v období 2014 -- 2020.. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. Bakalářská práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu určeného pro zís-kání dotace ze strukturálních fondů EU. V teoretické části je nastíněna tvorba podnikatelského plánu a různá specifika pro plán vhodný pro získávání dotací. Dále pak mechanismus s jakým funguje po-stup pro podávání žádosti řídícímu orgánu. Praktická část obsahuje podnikatelský plán podniku Pálenice U Juhině za úče-lem pořízení zařízení na recyklaci odpadu.
Využití vybraných zemědělských a potravinářských odpadů k výrobě funkčních potravin a biomateriálů
Urban, Marián
Tato disertační práce se zabývá možností využití zemědělských a potravinářských odpadů a meziproduktů k výrobě funkčních potravin a biomateriálů. Záměrem je snaha o vyvinutí nových postupů zpracování zemědělských a potravinářských vedlejších produktů a odpadů s cílem jejich zhodnocení v produktech a moderních materiálech s vysokou přidanou hodnotou. Jedná se zejména o funkční potraviny, nutraceutika, potravinové doplňky, biomateriály pro medicínské využití, nosiče farmakologicky a jinak aktivních účinných látek s postupným uvolňováním. Příkladem těchto produktů mohou být cyklodextriny, chitosan, chitin-glukanový komplex, glutathion.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů: Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů - textilní průmysl
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadu popisuje a vysvětluje jednotlivé kroky v projektu prevence. Má sloužit managementu podniků a pověřeným pracovníkům při hledání, volbě a zavádění preventivních opatření na ochranu životního prostředí do každodenní činnosti a rozhodovacích procesů. Manuál vychází z jednoduchého blokového schématu projektu čistší produkce a prezentuje obvykle používané metody a postupy pro naplnění jednotlivých kroků. Jako zdroj externích informací je uvedena databáze preventivních opatření. Jeho pracovní verze je dostupná v elektronické podobě na www.cpc.cz. Vstupy, výstupy a výrobní procesy v textilním průmyslu. Omezování znečištění v textilním průmyslu. Systémový přístup k zavádění čistší produkce. Základní popis výroby textilií. realizovaná opatření k recyklaci odpadů. Obecné techniky prevence znečištění a omezování odpadů v textilním průmyslu. Preventivní opatření u jednotlivých procesů a operací. Schémata - vznik odpadů při výrobě textilií. databáze preventivních opatření při výrobě textilií.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.