National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Analysis for the production of foam glass using alternative raw materials
Janák, Petr ; Brožovský, Jiří (referee) ; Bydžovský, Jiří (advisor)
Due to rapid technological development and continuously increasing amount of waste, people aim their emphasis at the enviromental protection and using of secondary raw materials. Glass has a high potential as a secondary raw material, because it is practically 100% recyclable. One way how to use the glass cullet is a production of foam glass. This Bachelor‘s thesis mainly deals with the possibilities of using recycled cullet and forecasting of alternative raw materials that can be used as foaming agents in the manufacture of foam glass.
Multilingualism in "A Clockwork Orange" and its translations.
Janák, Petr ; Šaldová, Pavlína (advisor) ; Tichý, Ondřej (referee)
The paper explores intratextual multilingualism in A Clockwork Orange (ACO) by Anthony Burgess, and in two of its translations - into Czech and German. It analyses 180 words from Nadsat - the invented language in ACO - to reveal how lexical creativity is manifested in translation, i.e. whether and how lexical creativity that is present in the original text is changed in the translations. Changes in lexical creativity are linked to normalisation (a translation universal), and to the functions of the invented language. An existing classification of forms and functions of intratextual multilingualism is applied to invented languages and, in particular, to Nadsat. The analysis of Nadsat and its counterparts in the translations is quantitative, and is conducted using the concordancers AntConc and ParaConc. It examines the frequency of Nadsat words, their distribution throughout the text, and the way their meaning is conveyed to the reader. These data are then used in the comparison of Nadsat and the invented languages that replace it in the Czech and the German translations. The analysis shows that in both translations the number of invented lemmas is lower than in the original, and that in the German translation (UO) the number is significantly lower compared to the Czech translation (MP). In total, MP...
Monitoring the durability of FRP composite materials
Janák, Petr ; Prokeš,, Jan (referee) ; Bodnárová, Lenka (advisor)
This diploma thesis deals with evaluation of the conditions for laboratory testing of composite profiles with fiber-reinforced polymer (FRP). Theoretical part describes the main material properties of FRP profiles and method of manufacturing by pultrusion. Experimental part evaluates imposition of the test samples in alkaline environment and their subsequent changes in physical properties. Next part contains evaluation of cuts FRP profiles by electron microscopy in combination with element analysis. The outcome of this work is the method of evaluation of accelerated durability FRP profiles.
Analysis for the production of foam glass using alternative raw materials
Janák, Petr ; Brožovský, Jiří (referee) ; Bydžovský, Jiří (advisor)
Due to rapid technological development and continuously increasing amount of waste, people aim their emphasis at the enviromental protection and using of secondary raw materials. Glass has a high potential as a secondary raw material, because it is practically 100% recyclable. One way how to use the glass cullet is a production of foam glass. This Bachelor‘s thesis mainly deals with the possibilities of using recycled cullet and forecasting of alternative raw materials that can be used as foaming agents in the manufacture of foam glass.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů: Návrh obecného manuálu minimalizace odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Bartušek, Pavel ; Janák, Petr ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Manuál je založen na obecném schématu projektu prevence a minimalizace odpadů, uvádí konkrétní příklady řešení v jednotlivých krocích: I. Stanovení cíle a strategie projektu. II. Vazba na environmentální politiku a plán odpadového hospodářství. III. Rozhodnutí o dalším kroku podle postupu při výběru odpadů. IV. Analýza materiálových toků souvisejících s vybraným odpadem. V. Vstup externích informací. VI. Návrh preventivních opatření a výběr optimálního řešení. VII. Interní recyklace. VIII. Externí recyklace.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů: Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů - textilní průmysl
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadu popisuje a vysvětluje jednotlivé kroky v projektu prevence. Má sloužit managementu podniků a pověřeným pracovníkům při hledání, volbě a zavádění preventivních opatření na ochranu životního prostředí do každodenní činnosti a rozhodovacích procesů. Manuál vychází z jednoduchého blokového schématu projektu čistší produkce a prezentuje obvykle používané metody a postupy pro naplnění jednotlivých kroků. Jako zdroj externích informací je uvedena databáze preventivních opatření. Jeho pracovní verze je dostupná v elektronické podobě na www.cpc.cz. Vstupy, výstupy a výrobní procesy v textilním průmyslu. Omezování znečištění v textilním průmyslu. Systémový přístup k zavádění čistší produkce. Základní popis výroby textilií. realizovaná opatření k recyklaci odpadů. Obecné techniky prevence znečištění a omezování odpadů v textilním průmyslu. Preventivní opatření u jednotlivých procesů a operací. Schémata - vznik odpadů při výrobě textilií. databáze preventivních opatření při výrobě textilií.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Bartušek, Pavel ; Janák, Petr ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
V roce 2001 byly řešeny tyto části projektu: Strategie prevence a minimalizace odpadů (politiky resortů a dobrovolné aktivity podniků); Rozlišování mezi prevencí a minimalizací odpadu; Databáze o odpadech vzniklých při průmyslových činnostech a službách (textilní a papírenský průmysl, povrchové úpravy); Zkušenosti s preventivními opatřeními na místě vzniku odpadů; Interní a externí recyklace v ČR.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2003 popisuje činnosti spojené s ověřováním manuálu, návrhem software a možnostmi zapojení dalších databází. Obecný manuál byl doplněn a ověřován ve vybraných podnicích textilního a papírenského průmylu a povrchové úpravy kovů.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů: Obecný manuál prevence a minimalizace odpadu
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Obecný manuál pro prevenci a minimalizace odpadů popisuje a vysvětluje jednotlivé kroky v projektu prevence. Odvolává se na přijaté dokumenty a ověřené metodiky, vytváří rámec pro oborové manuály, které mohou vzniknout pro potřeby konkrétní činnosti a služby. Obecná příručka má sloužit managementu podniků a pověřeným pracovníkům při hledání, volbě a zavádění preventivních opatření na ochranu ŽP do každodenní činnosti a rozhodovacích procesů.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Bartušek, Pavel ; Janák, Petr ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2002 navazuje na zprávu za etapu B1 z roku 2001 rozšířením informace o zapracování preventivních nástrojů do směrnic EU a zákonů ČR. Vybraná odvětví (textilní a papírenský průmysl a povrchové úpravy kovů) jsou doplněna o nakládání s vozidly po ukončení životnosti. Obsažena je také úvodní kapitola k nakládání s elektrošrotem.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Janák, Pavel
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.