Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  začátekpředchozí70 - 79dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pěstování přadných rostlin v ČR
ŠÍMOVÁ, Barbora
Tato bakalářská práce se zabývá pěstováním a využitím přadných rostlin v ČR, které jsou úzce spojeny s kulturní historií lidstva a zemědělstvím. Mají široké uplatnění v textilním a automobilovém průmyslu, ve stavebnictví, potravinářství nebo kosmetice. Jejich hlavní výhodou je naprosto ekologické a bezodpadové využití. V důsledku snižování dotačních podpor a importu levných, převážně asijských, textilních výrobků dochází k poklesu osevních ploch a propadu produkce lnu přadného a konopí setého. Pěstování těchto rostlin v ČR pokleslo až na hranici ztrátovosti.
Pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR
Kopecký, Jiří ; Ciniburk, Václav ; Kořen, Jiří ; Krofta, Karel ; Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Brynda, Miroslav ; Nesvadba, Vladimír ; Kozlovský, Pavel ; Kudrna, Tomáš ; Ježek, Josef
Metodika pro praxi, která řeší podmínky pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zakládání chmelnic hybridními odrůdami
Kopecký, Jiří ; Ciniburk, Václav ; Kořen, Jiří ; Krofta, Karel ; Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Brynda, Miroslav ; Nesvadba, Vladimír ; Kozlovský, Pavel ; Kudrna, Tomáš ; Ježek, Josef
Metodika pro praxi, která řeší podmínky nutné pro zakládání chmelnic hybridními odrůdami. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Integrovaný systém pěstování chmele
Krofta, Karel ; Ježek, Josef ; Klapal, Ivo ; Křivánek, Jindřich ; Pokorný, Jaroslav ; Pulkrábek, Josef ; Vostřel, Josef
Certifikovaná metodika shrnuje zásady integrovaného způsobu pěstování chmele. Pěstitelský proces je veden snahou o prevenci a potlačení výskytu škodlivých organismů podporou užitečné entomofauny. Navrhovaná opatření směřuji ke zvýšení půdní úrodnosti, schopnosti půdy vytvořit optimální prostředí pro kořenovou soustavu rostlin chmele a během celé jejich vegetační doby jim zajistit dostatečné množství živin, vzduchu a vody pro jejich růst a vývoj, směřující k maximální produkci chmelových hlávek. Ošetřeni pesticidy se provádí jen v nezbytně nutném rozsahu až po dosažení prahu hospodářské škodlivosti. Zásady integrované produkce chmele jsou aplikovatelné v klasických vysokých konstrukcích i systému pěstovaní chmele v nízkých konstrukcích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Pěstování obilnin v ČR v letech 1990 - 2012
HÁVOVÁ, Nikol
Tato bakalářská práce se zabývá pěstováním obilovin na území České republiky za posledních 22 let. Obiloviny stále patří mezi důležité plodiny našeho území. Od roku 1990 do roku 2012 došlo ke změnám v pěstování a využívání jednotlivých obilnin 1. skupiny. Změny, ke kterým došlo v agrotechnice, ve využívání odrůd, osevních plochách a výnosech a důvody těchto změn řeší tato práce.
Pěstování olejnin v ČR v letech 1990 - 2012
HÁVOVÁ, Šárka
Tématem bakalářské práce je pěstování olejnin v letech 1990 ? 2012. Práce se zabývá biologickou charakteristikou vybraných druhů olejnin, kvalitou jejich oleje a jeho využitím. V dalších kapitolách se popisuje vývoj odrůd jednotlivých plodin, pěstitelských ploch, výnosů a změny v agrotechnice od roku 1990 do roku 2012.Z olejnin je v práci popsáno 5 nejvýznamnějších plodin pěstujících se v České republice, jsou to řepka olejná, hořčice bílá, slunečnice roční, mák setý a len olejný.
Energetické využití zemědělské biomasy
ŠPAČEK, Zdeněk
Bakalářská práce se zabývá porovnání vhodnosti pěstování travin k energetickému využití oproti energetickému využití zbytkové zemědělské biomasy. Práce obsahuje charakteristiku, agrotechniku, pěstování, sklizeň a výnosnost jednotlivých druhů plodin a jejich porovnání je znázorněno v několika grafických ukázkách. Dle zjištěných informací se kukuřice a čirok hodí nejvíce k výrobě bioplynu a to zejména díky množství vyprodukované zelené hmoty. Ke spalování se nejvíce hodí Ozdobnice čínská, která vyniká zejména vysokými výnosy suché hmoty, odolnosti proti plevelům, největší výhřevností a výtěžnosti energie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   začátekpředchozí70 - 79dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.