Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zpracování slitiny 2618 pomocí technologie selective laser melting
Dokoupil, Filip ; Hutař, Pavel (oponent) ; Paloušek, David (vedoucí práce)
Práce se zabývá nalezením a ověřením vhodných technologických parametrů technologie SLM pro zpracování hliníkové slitiny 2618. Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky aditivní výroby hliníkových slitin a popis procesů probíhajících při výrobě kovových dílů. Na základě získaných obecných poznatků, byly navrženy různé typy testovacích vzorků vyrobené spékáním metalurgického prášku, pomocí laseru s ytterbiovým optickým vláknem. V práci byly použity vysoké výkony laseru, až 400 W, které doposud v odborné literatuře pro hliníkovou slitinu EN AW 2618 nebyly popsány. Z výsledků práce byly stanoveny závislosti technologických parametrů na relativní hustotě a vypracován podrobný přehled o zpracování této slitiny SLM technologií.
Zpracování vysokopevnostní hliníkové slitiny EN AW 7075 technologií SLM
Skalický, Petr ; Hudák, Radovan (oponent) ; Koutný, Daniel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním vysokopevnostní hliníkové slitiny EN AW 7075 technologií Selective Laser Melting a ověřením vlivu procesních parametrů na relativní hustotu a mechanické vlastnosti. Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky aditivní výroby hliníkových slitin, vlivů procesních parametrů a procesů probíhajících při výrobě technologií SLM. Na základě teoretické části byly navrženy experimenty objemových vzorků a způsob jejich vyhodnocení. Vzorky se vyráběly spékáním metalurgického prášku pomocí ytterbiového laseru s maximálním výkonem 400 W. V práci je zkoumán vznik a šíření trhlin uvnitř materiálu, což doposud nebylo v odporné literatuře pro tuto slitinu EN AW 7075 popsáno. Z výsledků práce byly stanoveny závislosti procesních parametrů na relativní hustotu materiálu a vypracován přehled o zpracování této hliníkové slitiny SLM technologií.
Zpracování slitin mědi pomocí technologie selective laser melting
Kočica, Martin ; Šafka, Jiří (oponent) ; Paloušek, David (vedoucí práce)
Práce se zabývá nalezením vhodné slitiny mědi pro zpracování technologií SLM a určením technologických parametrů vedoucí k relativní hustotě blízké plnému materiálu. Teoretická část práce uvádí náhled do problematiky aditivní technologie a procesu zpracování nových slitin. Obsahuje také přehled současného stavu poznání slitin mědi zpracovaných pomocí SLM. Na základě teoretické části práce byly navrženy testovací vzorky a způsob jejich hodnocení. Vzorky byly vyráběny tavením metalurgického prášku pomocí ytterbiového laseru s výkonem 400 W. Testování je rozděleno na tři etapy: Určení parametrů procesu SLM. Odladění strategie větších dílů. Geometrické přesnosti a mechanického testování. Na základě výsledků práce byly určeny závislosti relativní hustoty na vstupních parametrech. Pro nejlepší parametry byly určeny korekce geometrické přesnosti a mechanické vlastnosti.
Zpracování vysokopevnostní hliníkové slitiny EN AW 7075 technologií SLM
Skalický, Petr ; Hudák, Radovan (oponent) ; Koutný, Daniel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním vysokopevnostní hliníkové slitiny EN AW 7075 technologií Selective Laser Melting a ověřením vlivu procesních parametrů na relativní hustotu a mechanické vlastnosti. Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky aditivní výroby hliníkových slitin, vlivů procesních parametrů a procesů probíhajících při výrobě technologií SLM. Na základě teoretické části byly navrženy experimenty objemových vzorků a způsob jejich vyhodnocení. Vzorky se vyráběly spékáním metalurgického prášku pomocí ytterbiového laseru s maximálním výkonem 400 W. V práci je zkoumán vznik a šíření trhlin uvnitř materiálu, což doposud nebylo v odporné literatuře pro tuto slitinu EN AW 7075 popsáno. Z výsledků práce byly stanoveny závislosti procesních parametrů na relativní hustotu materiálu a vypracován přehled o zpracování této hliníkové slitiny SLM technologií.
Zpracování slitin mědi pomocí technologie selective laser melting
Kočica, Martin ; Šafka, Jiří (oponent) ; Paloušek, David (vedoucí práce)
Práce se zabývá nalezením vhodné slitiny mědi pro zpracování technologií SLM a určením technologických parametrů vedoucí k relativní hustotě blízké plnému materiálu. Teoretická část práce uvádí náhled do problematiky aditivní technologie a procesu zpracování nových slitin. Obsahuje také přehled současného stavu poznání slitin mědi zpracovaných pomocí SLM. Na základě teoretické části práce byly navrženy testovací vzorky a způsob jejich hodnocení. Vzorky byly vyráběny tavením metalurgického prášku pomocí ytterbiového laseru s výkonem 400 W. Testování je rozděleno na tři etapy: Určení parametrů procesu SLM. Odladění strategie větších dílů. Geometrické přesnosti a mechanického testování. Na základě výsledků práce byly určeny závislosti relativní hustoty na vstupních parametrech. Pro nejlepší parametry byly určeny korekce geometrické přesnosti a mechanické vlastnosti.
Zpracování slitiny 2618 pomocí technologie selective laser melting
Dokoupil, Filip ; Hutař, Pavel (oponent) ; Paloušek, David (vedoucí práce)
Práce se zabývá nalezením a ověřením vhodných technologických parametrů technologie SLM pro zpracování hliníkové slitiny 2618. Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky aditivní výroby hliníkových slitin a popis procesů probíhajících při výrobě kovových dílů. Na základě získaných obecných poznatků, byly navrženy různé typy testovacích vzorků vyrobené spékáním metalurgického prášku, pomocí laseru s ytterbiovým optickým vláknem. V práci byly použity vysoké výkony laseru, až 400 W, které doposud v odborné literatuře pro hliníkovou slitinu EN AW 2618 nebyly popsány. Z výsledků práce byly stanoveny závislosti technologických parametrů na relativní hustotě a vypracován podrobný přehled o zpracování této slitiny SLM technologií.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.