National Repository of Grey Literature 136 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Description of the slow crack growth in polymer materials
Trávníček, Lukáš ; Nezbedová,, Eva (referee) ; Padovec,, Zdeněk (referee) ; Hutař, Pavel (advisor)
Požadovaná životnost plastových trubek používaných v tlakových systémech je 50 let. Zároveň je však vyvíjen tlak na použití recyklovaných materiálů, které mají podstatně horší mechanické vlastnosti a samotné je pro výrobu tlakových polymerních potrubí nelze použít. Tyto dvě protichůdné podmínky jdou skloubit pomocí trubky vytvořené z více vrstev, kde pro kritické časti, kterými jsou vnější a vnitřní povrch, je použit moderní odolný materiál. Na druhou stranu pro střední vrstvu, jejíž mechanické vlastnosti nejsou tak důležité z pohledu dlouhodobé životnosti, je možno použit materiál recyklovaný. Hlavním cílem této práce je navrhnout geometrii popsaného vícevrstvého potrubí s využitím recyklovaného materiálu při zachování minimální požadované životnosti. Životnost polymerních trubek je poměrně náročné testovat za běžných provozních podmínek z časových důvodů. Je však možné ji odhadnout, neboť nejčastější mechanismus poškození je pomalé šíření trhliny. Metodika odhadu životnosti využívá parametrů lineární elastické lomové mechaniky pro popis šíření těchto trhlin. Důležitou součástí je pak simulace šíření trhliny v trubce metodou konečných prvků se zohledněním různých typů zatížení, kterým je trubka v provozu vystavena. Mezi tyto zatížení patří reziduální napětí a zatížení způsobené tíhou zeminy, dopravou nebo kameny, pokud je trubka zakopána. Pro určení reziduálního napětí byla vyvinuta metodika, která využívá kombinace experimentů a numerického modelování a která byla také použita. Případ zakopané trubky je také simulován pomocí metody konečných prvků. Část práce je věnována měření rychlosti šíření creepové trhliny pomocí CRB testů (cracked round bar) a následnému vyhodnocení experimentálních dat. Rychlost šíření creepové trhliny spolu s kombinací s výsledky numerického modelování bude použita pro stanovení odhadu životnosti vícevrstvé polymerní trubky obsahující recyklovaný materiál.
Design of support structures for parts made of Inconel 718
Kuhajdik, Matej ; Hutař, Pavel (referee) ; Koutný, Daniel (advisor)
This master thesis deals by the design of support structures for the production of parts made of nickel superalloy IN718 using selective laser melting (SLM). The aim of this work is to design a support structure so that technological problems (excessive deformation of the part due to high residual stresses and insufficient heat dissipation) are eliminated and replace the use of massive volume support, which is inefficient in terms of design and production time, consumed material and postprocessing. Mechanical behaviour of residual stresses of built component, design points of selected support structures (perforated block with pins, BCCZ with perforated contour) and design recommendations were quantified by using thermo-mechanical simulations of production and series of experiments. The functional sample was tested by designing specific support structures for the turbine wheel with subsequent production. The support structure ensured safe, successful production without potential problems and met the requirement to minimize material consumption through effective large-scale perforation of the structure.
Design of camera crane
Navrátil, Pavel ; Hutař, Pavel (referee) ; Koutný, Daniel (advisor)
This Master’s thesis deals with several variants construction design of camera crane. Two optimal variants are chosen with regard to practical usage. The thesis includes complete design of these variants with 3D models and strenght analyses. This analyses are processed by final element method. The first variant made based on technical documentation and it has worked for company Filmochod s.r.o..
Numerical Modelling of Fatigue Crack Closure
Oplt, Tomáš ; Růžička, Milan (referee) ; Horníková, Jana (referee) ; Hutař, Pavel (advisor)
This Ph.D. thesis was written under the supervision of Assoc. prof. Pavel Hutař, Ph.D., and Assoc. prof. Luboš Náhlík, Ph.D. The thesis is focused on the effect of plasticity induced crack closure, its characteristic and ways of numerical modelling. Premature fatigue crack closure has a significant effect on the fatigue crack propagation rate and therefore on the residual lifetime of a structure. A three-dimensional numerical model allows a detailed look at the stress and strain distribution along the crack front, and particularly it allows a local description of parameters along the crack front which governs the fatigue crack propagation rate. In the first part of the thesis, the study is focused on the influence of a singular stress field at the vicinity of the free surface on the crack front curvature without crack closure being involved. In the second part, a numerical model in 2D of plasticity induced crack closure was created and verified by experimental results. In the final part, a 3D numerical model is used to describe the influence of the crack closure on its fatigue propagation rate and explains typical crack front curvature. The suggested technique allows quantitative accuracy improvement of numerical simulation of the fatigue crack propagation and therefore, more reliable estimation of the residual lifetime of the cracked structure.
Influence of Friction to the Shear Stress State in the Crack-Front Vicinity
Vlach, Jiří ; Hutař, Pavel (referee) ; Horníková, Jana (advisor)
The aim of this master thesis is to explore the influence of frictional forces to the stress and strain on the straight crack tip loaded in shear modes. The first section summarizes the most important things from the field of fracture mechanics. Especially theoretical knowledge about fracture parameters (stress intensity factor, J – integral) and their determination in computational environment ANSYS Workbench. The second part deals with computational modeling. At the beginning, is created the model of material, the model of geometry, the model of loads, etc. Then it is possible to solve the direct problem outlined in the introduction. A result of this thesis is the assessment of how the friction influences the fracture parameters in shear modes II and III.
Description of the residual stresses in polymer pipes
Poduška, Jan ; Majer, Zdeněk (referee) ; Hutař, Pavel (advisor)
This thesis is dealing with the issue of residual stress present in the wall of a polymer pipe and the influence on its lifetime. Experimental data obtained by the ring slitting method are evaluated and the tangential residual stress in the wall of polypropylene pipe is determined. The evaluation is carried out using a new methodology based on the curved beam theory. The method is verified using numerical simulation. 3D numerical model is used to verify the behavior of the pipe, when there are both tangential and axial residual stresses present in the pipe wall, because the presence of axial stress causes a rise in the magnitude of tangential residual stress. A correction of the tangential stress values corresponding to the pipe length is then proposed. It is shown, that the distribution of the tangential residual stress does not depend significantly on the dimensions or ma-terial of the extruded pipe and a general equation is proposed to describe the distribution. This general distribution is then involved in the calculations of the pipe lifetime that are carried out using a method based on the linear elastic fracture mechanics. A significantly lower lifetimes are obtained when taking the residual stress into account.
Suspension of tractorcabin
Prokop, Aleš ; Hutař, Pavel (referee) ; Kollhammer, David (advisor)
This Master's thesis deals with construction design suspension of tractor's cabin. At the very beginning there is an overview of different possibilities suspension from others producers. Afterwards there is my constructional working from selection variant of suspension to final project with all details. The another part of my thesis is strain-stress analysis of significant parts of construction and suggestion of comparing the method with the previous variant of suspension.
Short fatigue crack propagation description
Trávníček, Lukáš ; Náhlík, Luboš (referee) ; Hutař, Pavel (advisor)
The presented master’s thesis deals with description of short fatigue cracks and can be divided to the several parts. In the first part, theoretical background of fatigue of materials and fracture mechanics parameters which can describe fatigue cracks is presented. Following part describes how to determine fracture mechanics parameters by finite elements method. Due to the shape of propagated fatigue crack, numerical model was established as a three-dimensional. Results obtained based on this model, was compared with literature with very good agreement. Than real shape of propagated short crack was used for description of the experimental data. It was shown, that plastic part of J-integral is suitable parameter for description of the short cracks.
Influence of Residual Stress on Lifetime Prediction of Polymer Pipelines
Poduška, Jan ; Nezbedová, Eva (referee) ; Malíková, Lucie (referee) ; Hutař, Pavel (advisor)
The lifetime of plastic pipes for water supply and other applications is demanded to exceed at least 50 years. Such a long lifetime is difficult to prove by standard testing methods like the hydrostatic pres-sure test. However, it is possible to calculate an estimation of the lifetime, as the most frequently oc-curring mechanism of failure of plastic pipes is the creep crack propagation and subsequent failure. The method is based on describing the crack propagation by parameters of the linear-elastic fracture mechanics. An important part of this method is a finite element simulation of crack propagation in a pipe loaded by various types of loads. Residual stress, a side product of solidification after extrusion, is one of these loads. This thesis begins with an introductory part and literature review of the relevant topics – most of all the typical material properties of the pipe materials, mechanisms of failure, methods of residual stress determination suitable for plastic pipes and their results, methods of testing the materials and calculating lifetime. After the introduction, the problems to be solved are defined. The description of the residual stress state in the wall of various plastic pipes is the main topic. Both tangential (hoop) and axial residual stress in pipes of different dimensions and materials are determined using a combination of experiments and numerical simulations. Also, a simplified method of tangential residual stress is designed that can provide a sufficiently precise description of the tangential resid-ual stress state and is not difficult to carry out. A method to include the residual stress in the lifetime calculations and its influence on the lifetime is also dealt with. Apart from residual stress, the influence of soil loads in case of a buried pipe is studied. The residual stress can also influence the experimental determination of crack growth rate. If the CRB (cracked round bar) test is used to measure the crack growth rate, the crack can propagate asymmetrically due to the presence of residual stress in the specimens, which affects the results. Based on a finite element simulation of crack propagation in a CRB specimen, the severity of the influence is assessed.
Development of SLM process parameters for manufacturing of mold segment for molding tires
Měchura, Lukáš ; Hutař, Pavel (referee) ; Rapant, Martin (advisor)
The diploma thesis deals with finding suitable process parameters for the production of molding segment by SLM technology. It consists of a combination of structures, shells, thin slats and bulk parts. The tested material is maraging steel 300. The research part deals with the problem of choice of suitable process parameters, such as laser power and speed, hatch distance and thickness of the built layer. The achievable mechanical properties of the parts and the choice of the suitable structure were also examined. In the thesis were found suitable process parameters for printing of bulk parts and structures.

National Repository of Grey Literature : 136 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.