Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metody zavádění informačních systémů
Lavinger, Pavel ; Plhoň, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Dnešní doba je plně závislá na informačních technologiích a nejrůznějších systémech, které nám denně pomáhají v práci, škole či osobním životě. Tato práce se zabývá problematikou integrace části informačního systému pro úřad veřejné správy. Konkrétně jde o Úřad práce České republiky, který vznikl jako nástupnická organizace původních 77 úřadů práce České republiky. Samotná realizace tak rozsáhlého projektu přináší spoustu komplikací, které je třeba neustále řešit. Proto v této práci představím aktuálně první fázi samotného postupu zavádění takto rozsáhlého systému a naznačím postup v následujících fázích.
Metodika pro katalogizaci tisků bibliofilské povahy
Glombová, Hana
Metodika vznikla jako jeden z výstupů projektu Bibliofilie ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně, v jehož rámci probíhalo zpracování a zpřístupňování bibliofilského fondu čtenářům. Bibliofilie disponují oproti knihám běžného fondu řadou specifik, proto je třeba je popsat jinak, detailněji. Metodika přináší zaměstnancům institucí (knihoven a muzeí), které bibliofilie spravují, návod, jak katalogizovat tyto vzácné tisky podle pravidel RDA ve formátu MARC 21 tak, aby pro výsledné záznamy byla maximalizována využitelnost záznamů a přístupnost fondu čtenáři z řad laické i odborné veřejnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Katalogizace kramářských písní podle RDA/MARC 21: Metodika a příklady
Machová, Jitka
Metodika certifikovaná Ministerstvem kultury ČR podrobně popisuje způsob katalogizace kramářských písňových tisků ve formátu MARC21 podle pravidel RDA, který doplňuje řadou příkladů. Definuje pole pro evidenci incipitů a nápěvových odkazů a doporučené způsoby evidence dalších specifických aspektů těchto tisků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Educational Model of Synthetic Aperture Sonar Using Range-Doppler Algorithm
Bartoš, Martin
This paper deals with synthetic aperture imaging techniques in ultrasound spectrum. The paper provides description of Synthetic Aperture Sonar (SAS) experiment with low-cost components in laboratory environment. The Range-Doppler Algorithm for signal processing, which is one of the imaging algorithm, is also depicted in this paper. The theoretical resolution is compared with that of the experimental results.
The deposition of amorphous and amorphous hydrogenated silicon with embedded cubic Mg.sub.2./sub.Si nanoparticles
Stuchlíková, The-Ha ; Stuchlík, Jiří ; Remeš, Zdeněk ; Fajgar, Radek ; Galkin, N.G. ; Galkin, K.N. ; Chernev, I.M.
We study possibilities how to increase a by usage of magnesium silicide nanoparticles (Mg2Si-NPs) in structure of Si: H. In this paper we introduce two technics -combination of PECVD and Vacuum Evaporation (VE) and Reactive Laser Ablation (RLA) -for preparation of cubic structure of Mg2Si-NPs in amorphous (a-Si) or amorphous hydrogenated (a-Si: H) silicon matrix. Formation of Mg2Si-NPs was proved by Raman spectroscopy. Likewise we introduce optical changes measured at absorption edge and the first results on realized NIP structures.
Metody zavádění informačních systémů
Lavinger, Pavel ; Plhoň, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Dnešní doba je plně závislá na informačních technologiích a nejrůznějších systémech, které nám denně pomáhají v práci, škole či osobním životě. Tato práce se zabývá problematikou integrace části informačního systému pro úřad veřejné správy. Konkrétně jde o Úřad práce České republiky, který vznikl jako nástupnická organizace původních 77 úřadů práce České republiky. Samotná realizace tak rozsáhlého projektu přináší spoustu komplikací, které je třeba neustále řešit. Proto v této práci představím aktuálně první fázi samotného postupu zavádění takto rozsáhlého systému a naznačím postup v následujících fázích.
Analýza vegetace a růstu dřevin na gradientech nadmořské výšky a zeměpisné šířky ve smíšených doubravách jižní části Korejského poloostrova
ALTMAN, Jan
This study deals with the altitudinal and latitudinal changes in mountain-temperate vegetation of mixed-oak (Quercus mongolica) forests in southern part of Korean Penninsula. 108 forest relevés containing 283 vascular plant species were described at elevations from cca 400-1500 m in four mountains from Seorak Mts. (38°N, 1708 m a.s.l.) to Mt. Halla (33°N, 1950 m a.s.l.). Vascular plants were identified to species, and their total cover and covers of individual species in herb (< 1 m), shrub (1 - 5 m) and tree (> 5 m) layers estimated using Braun-Blanquet scale. Both classification and ordination methods (TWINSPAN cluster analysis and Dentrended and Canonical Correspondence Analyses) were used to analyze the variability in plant species composition and species-environment relationships. Redundancy analysis was used to analyze the variability in Raunkiaer life-form spectra in forest vegetation along the main gradients. Linear regressions were used to relate the species richness and diversity values to environmental variables. Finally, tree growth pattern in stem diameter (radial growth) was analyzed based on tree-ring data in major woody species co-occurring in two contrasting forest communities.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.