Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Průmyslová síť IO-Link
Vávra, Jakub ; Stibor, Karel (oponent) ; Štohl, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá snímači v průmyslové síti IO-Link. Cílem práce je navržení, sestavení a otestování demonstračního panelu společně s vhodnou laboratorní úlohou na otestování vlastností jednotlivých snímačů.
Návrh měřicího zařízení pro kalibraci snímačů délky
Zindler, Lukáš ; Sámelová, Vendula (oponent) ; Štěpánek, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem kalibračního zařízení pro indukčnostní snímač délky. V teoretické části je zpracován základní přehled v metrologii a stav poznání v oblasti snímačů. V praktické části je navrhnuto několik konceptů měřících přípravků, vybráno a sestaveno vhodné kalibrační zařízení a na závěr provedena kompenzace systematické chyby snímače.
Návrh měřicího zařízení pro kalibraci snímačů délky
Zindler, Lukáš ; Sámelová, Vendula (oponent) ; Štěpánek, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem kalibračního zařízení pro indukčnostní snímač délky. V teoretické části je zpracován základní přehled v metrologii a stav poznání v oblasti snímačů. V praktické části je navrhnuto několik konceptů měřících přípravků, vybráno a sestaveno vhodné kalibrační zařízení a na závěr provedena kompenzace systematické chyby snímače.
Průmyslová síť IO-Link
Vávra, Jakub ; Stibor, Karel (oponent) ; Štohl, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá snímači v průmyslové síti IO-Link. Cílem práce je navržení, sestavení a otestování demonstračního panelu společně s vhodnou laboratorní úlohou na otestování vlastností jednotlivých snímačů.
Měření polohy drátu
Hradil, Jiří ; Klusáček, Stanislav (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci se zabývám indukčnostními snímači. V krátkosti je popsán princip funkce snímače, jeho výhody a nevýhody. Shrnuji i využití snímačů v reálné praxi. Práce shrnuje i výrobce a dovozce snímačů na českém trhu. V praktické části práce jsem provedl měření s 12 indukčnostními snímači pří oddalování od měřeného objektu, měření jsem následně vyhodnotil. V druhé části jsem prováděl měření pomocí poloautomatické aparatury ovládané z prostření labview. Zde zkoumám vliv změny drátu na vlastnosti snímače, zjišťuji vliv hystereze a také změny napětí na tvar charakteristiky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.