Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Verifikace rukopisu a podpisu
Beránek, Jan ; Řezníček, Ivo (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá metodami verifikace ručně psaného podpisu a rukopisu. Shrnuje a popisuje některé užívané techniky a odkazuje na příslušnou literaturu. Dalším tématem práce je návrh a implementace jednoduché aplikace pro verifikaci rukopisu. Aplikace je založena na hranové detekci a porovnání vybraných strukturálních a statistických příznaků. Jako podpůrný nástroj pro rozhodování je použit SVM klasifikátor z balíku LIBSVM. Aplikace je napsána v jazyce C a využívá grafickou knihovnu OpenCV. Testovací i trénovací sada byla vytvořena ze vzorků rukopisu z internetové databáze IAM Handwriting Database. Aplikace je vytvořena a testována v prostředí operačního systému Windows XP.
Metody detekce a reprezentace hran v obraze
Beránek, Jan ; Herout, Adam (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá metodami hranové detekce a reprezentace hran v digitálním obraze. Shrnuje a popisuje některé používané metody. Dále se zaměřuje na návrh a popis implementace jednoduchého OCR systému založeného na hranové detekci a využívajícího umělou neuronovou síť pro rozpoznávání velkých strojově psaných písem anglické abecedy. Systém je napsán v jazyce C a využívá grafické knihovny OpenCV a knihovny FANN pro tvorbu umělé neuronové sítě. Aplikace je vytvořena a testována v prostředí operačního systému Windows XP.
Detekce a rozpoznávání kmene stromů v obrazech
Šalomon, Filip ; Hoderová, Jana (oponent) ; Procházková, Jana (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá detekcí kruhovitých tvarů v obrazech – řezech skenů lesa. Pro segmentaci obrazu je použit algoritmus Freemanova řetězce. Pro měření průměrů je použit algoritmus Ransac (Random Sample Consensus). Navržený algoritmus je testován na datech z Žofínského pralesa.
Metody detekce a reprezentace hran v obraze
Beránek, Jan ; Herout, Adam (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá metodami hranové detekce a reprezentace hran v digitálním obraze. Shrnuje a popisuje některé používané metody. Dále se zaměřuje na návrh a popis implementace jednoduchého OCR systému založeného na hranové detekci a využívajícího umělou neuronovou síť pro rozpoznávání velkých strojově psaných písem anglické abecedy. Systém je napsán v jazyce C a využívá grafické knihovny OpenCV a knihovny FANN pro tvorbu umělé neuronové sítě. Aplikace je vytvořena a testována v prostředí operačního systému Windows XP.
Verifikace rukopisu a podpisu
Beránek, Jan ; Řezníček, Ivo (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá metodami verifikace ručně psaného podpisu a rukopisu. Shrnuje a popisuje některé užívané techniky a odkazuje na příslušnou literaturu. Dalším tématem práce je návrh a implementace jednoduché aplikace pro verifikaci rukopisu. Aplikace je založena na hranové detekci a porovnání vybraných strukturálních a statistických příznaků. Jako podpůrný nástroj pro rozhodování je použit SVM klasifikátor z balíku LIBSVM. Aplikace je napsána v jazyce C a využívá grafickou knihovnu OpenCV. Testovací i trénovací sada byla vytvořena ze vzorků rukopisu z internetové databáze IAM Handwriting Database. Aplikace je vytvořena a testována v prostředí operačního systému Windows XP.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.