Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Německá zahraniční rozvojová spolupráce v Latinské Americe
Zavadilová, Barbora ; Handl, Vladimír (vedoucí práce) ; Eberle, Jakub (oponent)
Bakalářská práce se věnuje rozvojové politice Německa v zemích Latinské Ameriky se zaměřením na období mezi lety 1990 a 2011. Tento region nepatří do oblasti strategických zájmů SRN, vzhledem k roli Německa coby tzv. globálního donora je však do značné míry podporován a je zde realizována řada rozvojových projektů. Po představení stěžejních politických souvislostí, vztahů s regionem a rozboru oboustranných zájmů na spolupráci je na studium rozvojové politiky využit analytický koncept civilní mocnosti. Pomocí tohoto ideálně-typického konceptu je zkoumáno, do jaké míry odpovídá charakter spolupráce v regionu základním rysům obecné německé zahraničně-politické role normativně orientované civilní mocnosti. Cílem práce je ukázat rozvojovou spolupráci s regionem v její komplexitě a zmapovat, jakou roli němečtí aktéři v této tematice své zemi dávají a jaké významy přisuzují zkoumané realitě. V rámci klíčové analýzy jsou zhodnoceny výroky představitelů exekutivy, vládní dokument, statistická data a názory odborné veřejnosti. Za tomto základě je vyhodnoceno, že v určitých aspektech se SRN přibližuje chování civilní velmoci, v jiných oblastech však převládají čistě pragmatické vládní zájmy.
Nekonečné součiny
Zavadilová, Barbora ; Seidler, Jan (vedoucí práce) ; Kaluža, Jan (oponent)
V předložené práci studujeme teorii nekonečných součinů, shrnujeme základní definice, pojmy a věty, které aplikujeme na konkrétní elementární příklady. Dá- le se zabýváme konvergencí součinů s reálnými činiteli. Také dokážeme nutnou a postačující podmínku pro konvergenci, či absolutní konvergenci nekonečného součinu. Hlavním cílem této práce je odvození rozvoje funkce sinus do nekonečného součinu, kde dokazujeme i větu o záměně limity a nekonečného součinu. Tohoto výsledku využíváme také při rozkladu funkce cosinus v nekonečný součin. 1
Německá zahraniční rozvojová spolupráce v Latinské Americe
Zavadilová, Barbora ; Handl, Vladimír (vedoucí práce) ; Eberle, Jakub (oponent)
Bakalářská práce se věnuje rozvojové politice Německa v zemích Latinské Ameriky se zaměřením na období mezi lety 1990 a 2011. Tento region nepatří do oblasti strategických zájmů SRN, vzhledem k roli Německa coby tzv. globálního donora je však do značné míry podporován a je zde realizována řada rozvojových projektů. Po představení stěžejních politických souvislostí, vztahů s regionem a rozboru oboustranných zájmů na spolupráci je na studium rozvojové politiky využit analytický koncept civilní mocnosti. Pomocí tohoto ideálně-typického konceptu je zkoumáno, do jaké míry odpovídá charakter spolupráce v regionu základním rysům obecné německé zahraničně-politické role normativně orientované civilní mocnosti. Cílem práce je ukázat rozvojovou spolupráci s regionem v její komplexitě a zmapovat, jakou roli němečtí aktéři v této tematice své zemi dávají a jaké významy přisuzují zkoumané realitě. V rámci klíčové analýzy jsou zhodnoceny výroky představitelů exekutivy, vládní dokument, statistická data a názory odborné veřejnosti. Za tomto základě je vyhodnoceno, že v určitých aspektech se SRN přibližuje chování civilní velmoci, v jiných oblastech však převládají čistě pragmatické vládní zájmy.
Rozvoj kompetencí učitele pro vedení žáků k aktivnímu občanství
Zavadilová, Barbora ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Stracený, Josef (oponent)
Bakalářská práce se věnuje rozvoji aktivního občanského přístupu u žáků a přípravě učitelů v této oblasti. Výchova k aktivnímu občanství je mezinárodně považována za klíčový cíl vzdělávání a v souvislosti se společenskými změnami nabývá na důležitosti. Cílem práce je zjistit, jaký význam je tématu v českém prostředí přikládán a zda je zahrnován do přípravy budoucích učitelů. Teoretická část práce se věnuje jeho definování, možnostem využití ve výuce, specifiky vzdělávání učitelů v této oblasti a dostupným metodickým zdrojům. V praktické části bylo realizováno kvantitativní šetření mezi studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, doplněné o kvalitativní výzkum se zástupci akademické obce a neziskových organizací. Hypotézy práce byly tímto šetřením ověřeny: mezi vzdělavateli učitelů i mezi studenty učitelství je tématu přisuzován značný význam, v současné době je však jeho aplikace do praxe limitovaná. Ze strany fakulty existuje postupná snaha o spolupráci s neziskovými organizacemi, které v této oblasti disponují kvalitní nabídkou vzdělávání učitelů. Práce přináší cenná zjištění o současném pojetí problematiky vedení žáků k aktivnímu občanství a může být zdrojem pro rozvoj tématu v prostředí fakult vzdělávajících učitele, stejně jako pro další výzkum.
Nekonečné součiny
Zavadilová, Barbora ; Seidler, Jan (vedoucí práce) ; Kaluža, Jan (oponent)
V předložené práci studujeme teorii nekonečných součinů, shrnujeme základní definice, pojmy a věty, které aplikujeme na konkrétní elementární příklady. Dá- le se zabýváme konvergencí součinů s reálnými činiteli. Také dokážeme nutnou a postačující podmínku pro konvergenci, či absolutní konvergenci nekonečného součinu. Hlavním cílem této práce je odvození rozvoje funkce sinus do nekonečného součinu, kde dokazujeme i větu o záměně limity a nekonečného součinu. Tohoto výsledku využíváme také při rozkladu funkce cosinus v nekonečný součin. 1

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.