Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aktivizační metody při e-Learningu češtiny na SŠ během povinné distanční výuky
Setničková, Lucie ; Martinovská, Klára (vedoucí práce) ; Laufková, Veronika (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na aktivizující metody v on-line výuce českého jazyka a literatury. Teoretická část zahrnuje vysvětlení pojmu e-learning a objasňuje kontext zavádění povinného distančního vzdělávání v České republice. Dále se práce věnuje aktivizujícím metodám a jejich dělení. Rozděluje aktivizující metody na diskusní, situační, inscenační, didaktické hry a metody heuristické. Praktická část je zaměřena na akční výzkum. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem je možné převést aktivizující metody do e-learningu českého jazyka a literatury. Součástí výzkumu bylo vyhledání prostředků, které je možné využít k naplnění jednotlivých aktivizujících metod v e-learningu a prozkoumat míru jejich efektivity při výuce. Výzkum byl prováděn za pomoci aktivního pozorování a zápisu do pedagogického deníku. Práce ukazuje konkrétní výukové metody a hodnotí jejich efektivitu využití v on-line prostředí na střední škole ArtEcon Praha. Tyto metody byly praktikované během školního roku 2020/2021. Bylo zjištěno, že všechny aktivizující metody je možné převést do on-line prostředí, avšak míra jejich efektivity se liší. Za nejméně efektivní, a nejobtížněji realizovatelné, byly vybrány metody inscenační. Naopak snadno využitelným aktivizujícím postupem vhodným do on-line prostředí, jsou didaktické hry. Nabízené...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.