Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role pracovníků neziskových organizací při integraci imigrantů do české společnosti
Němečková, Veronika ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Kocianová, Renata (oponent)
Cílem bakalářské práce je analyzovat, jak pracovníci a dobrovolníci neziskových organizací reflektují vlastní roli v integraci imigrantů do české společnosti a jak vnímají širší přínosy těchto organizací. Práce se zaměřuje na pracovníky a dobrovolníky neziskových organizací z oblasti integrace cizinců, mezi jejichž služby patří vzdělávací činnosti. Cílovou skupinou těchto služeb jsou dospělí imigranti a zároveň představitelé majoritní společnosti (pedagogové, sociální pracovníci, úředníci ad.). Pro účely práce byly vybrány organizace, které se věnují dospělým imigrantům, mezi jejich poskytované služby patří poradenská i vzdělávací činnost, sídlí (nebo mají pobočku) v Praze a mají dobrovolnický program. Nejprve se práce soustředí na stav imigrace a její vývoj na území České republiky a na migrační a integrační politiku České republiky. Poté je představeno téma neziskového sektoru a neziskové organizace, na které navazuje část věnována dobrovolnictví a motivaci pro dobrovolnickou činnost a dále zde jsou představeny mentoringové a skupinové programy pro cizince. Součástí práce je rovněž část, která shrnuje nedávná šetření podporující tezi, že právě vzdělávání je efektivním nástrojem integrace. Kvalitativní empirické šetření vychází z polostrukturovaných rozhovorů, kterých se zúčastnilo šest pracovníků...
Posuzování školní zralosti při zápisu do základní školy
Němečková, Veronika ; Stolařová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Krykorková, Hana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá posuzováním školní zralosti a připravenosti dětí předškolního věku při zápisu do základní školy. Teoretická část popisuje vývojovou úroveň dítěte předškolního věku a vymezuje základní pojmy použité v textu - školní zralost a připravenost. Dále se zde čtenář může dočíst o problematice posuzování školní zralosti a připravenosti dětí před vstupem do základní školy a o právní úpravě zahájení povinné školní docházky. Cílem praktické části je zhodnocení funkčnosti zápisu dětí do první třídy z hlediska posuzování školní zralosti a připravenosti předškolních dětí na šesti vybraných základních školách. K dosažení tohoto cíle byla použita metoda pozorování a rozhovoru. Na základě analýzy získaných dat, dle sestavených kritérií, neshledávám zápis na většině vybraných základních škol plně funkční. Součástí praktické části jsou záznamové listy zachycující podrobný průběh zápisů do prvních tříd na navštívených školách.
Posuzování školní zralosti při zápisu do základní školy
Němečková, Veronika ; Stolařová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Krykorková, Hana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá posuzováním školní zralosti a připravenosti dětí předškolního věku při zápisu do základní školy. Teoretická část popisuje vývojovou úroveň dítěte předškolního věku a vymezuje základní pojmy použité v textu - školní zralost a připravenost. Dále se zde čtenář může dočíst o problematice posuzování školní zralosti a připravenosti dětí před vstupem do základní školy a o právní úpravě zahájení povinné školní docházky. Cílem praktické části je zhodnocení funkčnosti zápisu dětí do první třídy z hlediska posuzování školní zralosti a připravenosti předškolních dětí na šesti vybraných základních školách. K dosažení tohoto cíle byla použita metoda pozorování a rozhovoru. Na základě analýzy získaných dat, dle sestavených kritérií, neshledávám zápis na většině vybraných základních škol plně funkční. Součástí praktické části jsou záznamové listy zachycující podrobný průběh zápisů do prvních tříd na navštívených školách.

Viz též: podobná jména autorů
2 Němečková, Vladislava
2 Němečková, Vlasta
2 Němečková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.