Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Proměna výuky první republiky ve 20. a 21. století v (ve vybraných) českých a slovenských učebnicích
Majstríková, Kateřina ; Mikeska, Tomáš (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Cílem této práce bylo porovnat vybrané české a slovenské učebnice základních škol využívaných ve 20. a 21. století. Sledovaným obdobím byla první republika. Srovnání vybraných učebnic proběhlo po stránce obsahové i formální, pro přehlednost bylo vybráno pět konkrétních témat, která se v učebnicích sledovala. Součástí práce je také stručný výklad první republiky ve 20. letech sepsaný na základě práce s prameny a odbornou literaturou. Další část práce porovnává sledované období v současném rámcovém vzdělávacím programu s RVP minulých let, zároveň je rozebrán školní vzdělávací program vybraných základních škola, případně víceletých gymnázií. Práce také obsahuje stručný popis zdrojů, které učitelé při výuce období první republiky mohou využít a dotazníkové šetření. V samotném závěru jsou uvedeny návrhy tří příprav zaměřených na období první republiky. KLÍČOVÁ SLOVA první republika, učebnice dějepisu, Česká republika, Slovensko

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.