Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Animace na periférii
Hanáková, Veronika ; Czesany Dvořáková, Tereza (vedoucí práce) ; Kubíček, Jiří (oponent)
Práce se snaží vykreslit podobu dobové výroby animovaných děl v kontextu státně-socialistického modu produkce. Skrze otázkou zdánlivé autonomie odvětví kresleného a loutkového filmu v období ředitele Krátkého filmu Kamila Pixy (1969-1985) se pokusíme přesněji naznačit pozici uvnitř re- centralizované organizačně-dramaturgické struktuře státního filmového podniku, k níž dochází počátkem takzvané normalizace. Animovaný film měl odlišnou pozici a funkci oproti hrané tvorbě uvnitř československého filmu, tudíž se jako pomyslná autonomie můžou jevit i promyšlené kroky vedení úpravy systému výroby. Na příkladu ateliéru v Čiklově ulici načrtneme mód výroby loutkového filmu, který se podobal spíše řemeslné dílně a udržovala si pomyslnou autonomie, dokud měla svůj vlastní prostor.
Optimalizace výroby rotační součásti
Kubíček, Jiří ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Fiala, Zdeněk (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je rozbor a následná optimalizace výrobního postupu součásti „Pouzdro“, které je soustruženo na CNC soustruhu Hardinge Talent 8/52 a následně frézováno Kovosvit MAS MCV 750. Cílem práce je návrh způsobu výroby, při kterém bude použit pouze stroj Doosan Puma 2100SY, volba vhodných nástrojů a následné porovnání těchto způsobů výroby s ohledem především na přípravný a strojní čas výroby, životnost nástrojů a ekonomiku výroby
Handicap jako dar
Beran, Radek ; KLÍMA, Miloslav (vedoucí práce) ; KUBÍČEK, Jiří (oponent)
Ve své disertační práci zkoumám potenciál technických nedokonalostí a různých mechanických omezení loutky jako takové. V souvislosti s tím odhaluji i jiná omezení samotného žánru loutkového divadla, dokonce dramatické tvorby jako takové. Nacházím i překvapivé analogie se světem lidí s handicapem. Znevýhodnění se tedy stává základním úhlem pohledu a demonstrace mé dosavadní tvorby. V první části se zabývám prameny a pojmy souvisejícími s handicapem proč a co vzbudilo zájem o tento jev. Konkrétní projekt mne podvědomě upozornil na mou zvýšenou citlivost vůči různým formám znevýhodnění jak v životě, tak v umělecké činnosti. Ve druhé části jsem reflektoval svou režijní práci, dominujícím kritériem reflexe je právě pojem handicap, ať už technický, produkční, lidský, jak se může obtisknout do samotného výsledku práce, zda musí být později hodnocen jako skutečný handicap nebo zda se z něho časem nestává přednost, či například pramen sil pozitivně ovlivňující výsledek. Dokonce se může stát stylotvorným segmentem
SPECIFIKA TVORBY ZVUKOVÉ SLOŽKY ANIMOVANÉHO FILMU
Karhánková, Kateřina ; KUBÍČEK, Jiří (vedoucí práce) ; GREINER, Ladislav (oponent)
Práce se zabývá problematikou tvorby zvukové složky animovaného filmu – jejími specifiky a aspekty jak v oblasti realizace, tak přípravy i zvukové dramaturgie. Zkoumá, jaký mají vliv na filmové vyprávění a do jaké míry je možné a užitečné s nimi pracovat již od počátku vývoje animovaného filmu. Práce dále představuje praktické i tvůrčí možnosti spolupráce režiséra a zvukaře a hlediska, která ji mohou pozitivně či negativně ovlivnit. Práce čerpá informace z literárních zdrojů, rozhovorů s tvůrci animovaného filmu a osobních poznatků z praxe autorky v oblasti režie a scenáristiky animovaného filmu. Tato práce potvrdila důležitost role zvukové složky v animovaném filmu a její pozitivní vliv na výslednou kvalitu AV díla pokud není opomenuta již od počátku filmové realizace. Práce shrnuje základní přístupy, díky nimž by měl být tvůrce schopen pracovat se zvukem v animovaném filmu jako s plnohodnotnou složkou vyprávění.
Pláště
Trnka, Matyáš ; KUBÍČEK, Jiří (vedoucí práce) ; Mertová, Michaela (oponent)
Bakalářská práce Pláště se věnuje doposud nerealizovaným projektům sedmi výrazných osobností českého animovaného filmu. Text zahrnuje ukázky z konkrétních projektů, doprovodný text autora práce, který díla uvádí do kontextu a samostatných rozhovorů, které byly vedeny přímo s autory projektů, nebo s lidmi nejzasvěcenějšími. Rozhovory byly pořízeny, přepsány a upraveny v červenci a srpnu 2016 v Praze.
Robinson Crusoe srovnání animovaného a hraného filmu
Nováková, Hana ; KUBÍČEK, Jiří (vedoucí práce) ; DUTKA, Edgar (oponent)
Tématem této bakalářské práce je srovnání rozdílných, především scenáristických, postupů při tvorbě animovaného a hraného filmu. Pro srovnání jsem zvolila filmy, které vycházejí ze stejné knihy: Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoea, námořníka z Yorku. Na této knize je možné dobře popsat rozdílné možnosti literatury a filmu a ukázat, na které části knihy se film soustředí. Ve své práci se také krátce zabývám vývojem pohledu na příběh Robinsona Crusoea v čase a způsobu, jak se s tím animovaný nebo hraný film vyrovnává. Závěrem pak srovnávám celovečerní film z roku 1954 režiséra Luise Bunuela Robinson Crusoe s českým loutkovým filmem Stanislava Látala z roku 1981 Dobrodružství Robinsona Crusoa námořníka z Yorku. Díky srovnání těchto dvou filmů je možné ilustrovat pravidla animovaného světa určující specifické scenáristické postupy při psaní pro animovaný film.
Politika, aminace a komiksy
Won, Sang-Eun ; KUBÍČEK, Jiří (vedoucí práce) ; Mertová, Michaela (oponent)
Korejská kinematografie dostala svou svobodu po vojenském režimu, ale ještě situace souvisí hodně s politickou situaci. Vývoj korejských filmů dobře ukažuje vliv politické taktiky každé korejské vlády. Diky světovému úspěchu korejské kinematografie, korejci uvědomuje, jak se vláda snahá ovladnout filmový průmysl, a znají, jak reagovují na to. Na přiklad, Film 26 let (2012) - nemohlo dotočit film kvůli politickému vyrušování konzervativní vlády. Protože ten film je o pomstě obětí masakru pří demonsturaci pro svobodu v roce 1980. Ten diktátor, který spáchal masakr, ještě žije, a konzervativní vláda je přimo z ty strany, ke které patřil ten diktátor. Ale budoucí diváci podporovali film (jako co-production, produkce sháněla fund od diváků), a teď film je promitan v mnohem kinech. Bohůžel korejský animovaný film je ještě mimo zajem korejců, ikdyž je pořád největší obětí politické taktiky korejské vlády. Každá konzervativní vláda používala korejský komiksy za obětí, když dostavala politickou krizi. Když byl nejaký seriozní zločín mládeže, nebo zločín na dětí a mládeže. Vláda zesilovala cenzuru na komiksy, a pak několik komiksů došlo k trezoru, a autoři nemohl vytvořít své komiksy. To se stalo v roce 1997, a jestě znova zaciná teď v roce 2012. Komiksy jsou důležité na korejskou animaci, protože jako v Japonsku, často korejská animace je produkována podle komiksů.Tak bych chtěla napsát magisteskou práci o te situaci korejské animace, jak fungovala cenzura a moc vlády po vojenském režimu, jaká byla taktika na průmysl animace, a co je nejlepší výřešení na podporu a svobodu korejské animace.
Malý pán
Máj, Martin ; DĚCKÁ, Eliška (vedoucí práce) ; KUBÍČEK, Jiří (oponent)
Tato práce je analýzou filmu "Malý Pán" režiséra Radka Berana. Analýza probíhá především z hlediska použité technologie divadelní loutky ve filmu. Postupně se zabývá literární předlohou Jiřího Stacha a Lenky Uhlířové "Velká cesta Malého pána", její adaptací do filmového scénáře, samotným scénářem, hereckými prvky loutek, viditelnými vodícími mechanismy a nakonec výtvarným zpracováním loutek, animací a celkovou mizanscénou. Zároveň se na příkladech užití loutek v "Malém Pánovi" definuje několik obecných pravidel pro užití divadelní loutky ve filmu.
Anthony McCall
Břicháčková, Klára ; POSPISZYL, Tomáš (vedoucí práce) ; KUBÍČEK, Jiří (oponent)
Práce Jiné filmy Anthony McCalla se zabývá novými možnostmi filmu jakožto média. McCall vytváří světelné instalace, které obklopují diváka v galerijním prostoru. Ve své práci hledám, co ho k vytváření těchto minimalistických filmů vede, kde čerpal inspiraci a co McCalla na jeho tvorbě nejvíce zajímá. I když se na první pohled jeho díla nepodobají filmům tak, jak je známe, přijde mi zajímavé o nich jako o filmech přemýšlet. Anthony McCall nám umožnil vstoupit do abstraktního světa svých filmů. Do světa, kde každý divák hraje hlavní roli.
Mistři uralské animace
Bukcharina, Elena ; KUBÍČEK, Jiří (vedoucí práce) ; MERTOVÁ, Michaela (oponent)
Diplomová práce se bude zabývat tvorbou významných představitelů jekatěrinburgského studia animovaných filmů: Oxany Čerkasovové, Valentina Karajeva, Alexandra Petrova, Andreje Petkeviče, Sergeje Ainutdinova a dalších.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
22 KUBÍČEK, Jan
1 Kubíček, J.
22 Kubíček, Jan
9 Kubíček, Jaromír
3 Kubíček, Jaroslav
3 Kubíček, Jindřich
1 Kubíček, Josef
1 Kubíček, Jovan
22 Kubíček, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.