Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  předchozí11 - 14  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení antokyanů v kanadských borůvkách
Křížová, Kateřina ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutické fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Kateřina Dostálová Konzultant: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení antokyanů v kanadských borůvkách V této diplomové práci byla vyvinuta a optimalizována HPLC metoda pro současné stanovení antokyanů: delfinidin-3-O-galaktosidu, delfinidin-3-O-glukosidu, kyanidin-3-O-galaktosidu, kyanidin-3-O-glukosidu, kyanidin-3-O-arabinosidu, peonidin-3-O-glukosidu a malvidin-3-O- galaktosidu ve 21 odrůdách kanadských borůvek ('Spartan', 'Sunrise', 'Toro', 'Bluegold', 'Croatan', 'Northland', 'Duke', 'Gila', 'Jersey', 'Bluecrop', 'Herbert', 'Berkeley', 'Patriot', 'Darrow', 'Bluetta', 'Collins', 'Brigitta', 'November', 'Iranka', 'Bluejay' a 'Rancocas'). K analýze byla využita kolona Kinetex PFP, 150 x 4,6 mm (velikost částic 2,6 µm). Detekce byla provedena DAD detektorem při vlnové délce 520 nm, teplotě kolony 50řC s využitím gradientové eluce s mobilní fází acetonitril/ 2 % kyselina mravenčí s průtokovou rychlostí 1,0 ml/min. Celková doba analýzy jednoho vzorku trvala 21 minut. Klíčová slova: HPLC, borůvky, antokyany, polyfenoly, antioxidanty, delfinidin-3-O- galaktosid, delfinidin-3-O-glukosid, kyanidin-3-O-galaktosid, kyanidin-3-O-glukosid,...
Porovnání vybraných vegetačních indexů a určení jejich vhodnosti pro popis variability výnosu na zemědělském pozemku
Křížová, Kateřina ; Kumhálová, Jitka (vedoucí práce) ; Novák, Petr (oponent)
Výpočet vegetačních indexů (VI) je jednou z metod, jak efektivně hodnotit stav sledované vegetace. Jedná se o nedestruktivní a nízkonákladový přístup, jehož výsledky zásadně napomáhají při plánování agronomického managementu zemědělského pozemku. Předkládaná práce se zabývá určením vhodnosti vybraných VI pro popis variability výnosu zemědělských plodin s přihlédnutím k topografickým atributům území a meteorologickým podmínkám. Studijním územím byl pozemek o rozloze 11.5 ha, přičemž k výpočtu VI byly využity družicové snímky systému LANDSAT 5 s prostorovým rozlišením 30 m. Analýza byla prováděna pro roky 2005 a 2011, kdy byla pěstována pšenice ozimá, a roky 2006 a 2010, kdy byl pěstován oves. S využitím SW ENVI a ArcGIS byly získány hodnoty jednotlivých VI, které umožnily provedení statistické analýzy. Výsledky této analýzy ukazují na silnou míru korelace mezi všemi vybranými VI a výnosem, respektive topografickým faktorem. Lze tedy říci, že vybrané VI jsou vhodné k popisu variability výnosu na zemědělském pozemku.
Rodinný dům s polyfunkcí
Šenfeld, Pavel ; Šilerová-Křížová, Kateřina (oponent) ; Brukner, Bohuslav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navržení rodinného domu s kanceláří a vypracování projektové dokumentace. Dům bude stát na parcele p. č. 1127/28 v katastrálním území Hoštka. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům k bydlení 4-6 osob, s drobnou podnikatelskou činností samostatně zpřístupněnou bočním vchodem. Rodinný dům bude půdorysného tvaru L s hlavními rozměry 14,5 × 15,5 m. Stavba bude přízemní s obytným podkrovím o dispozičním řešení 5+1. V prvním nadzemním podlaží se bude nacházet zádveří, chodba, koupelna, WC, obývací pokoj, technická místnost, garáž a kancelář s kuchyňským koutem, WC a zádveří (polyfunkce). V podkroví bude umístěna chodba, ložnice, dva pokoje a koupelna s WC. Dům bude založen na betonových pasech. Nosnou část objektu tvoří systém Porotherm. Vodorovná konstrukce nad 1.NP bude železobetonová. Střecha domu je navržena jako sedlová se sklonem 43; 34°C.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   předchozí11 - 14  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 Krížová, Kateřina
3 KŘÍŽOVÁ, Kamila
10 KŘÍŽOVÁ, Kristýna
1 Křížová, Karolina
4 Křížová, Klára
10 Křížová, Kristýna
1 Křížová, Květa
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.