Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studium vlivu prostředí na sorpci polutantů na mikroplasty
Hamplová, Marie ; Kučerík, Jiří (oponent) ; Mravcová, Ludmila (vedoucí práce)
S rostoucí produkcí plastového odpadu roste znečištění životního prostředí persistentními mikroplasty, na které se mohou sorbovat další enviromentální polutanty, jako jsou různá léčiva. Roste tak toxicita mikroplastů a jejich riziko pro živé organismy. V dnešní době se rozšiřuje využití tzv. biodegradabilních polymerů, které by měly podléhat samovolnému rozkladu. Při degradaci z nich ovšem také mohou zůstávat mikroplasty. Tato bakalářská práce se proto zabývá sorpcí léčiv na mikroplasty z biodegradabilního polyhydroxybutyrátu (PHB) a vlivem okolního vodného prostředí na míru a mechanismus sorpce. Pro srovnání byla provedena i sorpce léčiv na mikroplasty ze syntetického polyethylentereftalátu (PET). Množství léčiv bylo stanovováno pomocí UPLC-ESI-TQ. Sorpce byla ze směsi léčiv pozorována u antibiotik tetracyklinů. Hodnota pH okolního prostředí ovlivňovala míru sorpce tetracyklinů, v největší míře probíhala při kyselém pH 4. Dle výsledků vyhodnocení sorpce Langmuirovou a Freundlichovou adsorpční izotermou mají PHB mikroplasty vyšší sorpční kapacitu než PET mikroplasty. Mikroplasty z PHB by proto mohly být rizikem pro živé organismy.
Studium vlivu prostředí na sorpci polutantů na mikroplasty
Hamplová, Marie ; Kučerík, Jiří (oponent) ; Mravcová, Ludmila (vedoucí práce)
S rostoucí produkcí plastového odpadu roste znečištění životního prostředí persistentními mikroplasty, na které se mohou sorbovat další enviromentální polutanty, jako jsou různá léčiva. Roste tak toxicita mikroplastů a jejich riziko pro živé organismy. V dnešní době se rozšiřuje využití tzv. biodegradabilních polymerů, které by měly podléhat samovolnému rozkladu. Při degradaci z nich ovšem také mohou zůstávat mikroplasty. Tato bakalářská práce se proto zabývá sorpcí léčiv na mikroplasty z biodegradabilního polyhydroxybutyrátu (PHB) a vlivem okolního vodného prostředí na míru a mechanismus sorpce. Pro srovnání byla provedena i sorpce léčiv na mikroplasty ze syntetického polyethylentereftalátu (PET). Množství léčiv bylo stanovováno pomocí UPLC-ESI-TQ. Sorpce byla ze směsi léčiv pozorována u antibiotik tetracyklinů. Hodnota pH okolního prostředí ovlivňovala míru sorpce tetracyklinů, v největší míře probíhala při kyselém pH 4. Dle výsledků vyhodnocení sorpce Langmuirovou a Freundlichovou adsorpční izotermou mají PHB mikroplasty vyšší sorpční kapacitu než PET mikroplasty. Mikroplasty z PHB by proto mohly být rizikem pro živé organismy.
Electrical properties of nanoscale heterojunctions formed between GaN and ZnO nanorods
Tiagulskyi, Stanislav ; Yatskiv, Roman ; Grym, Jan ; Schenk, Antonín ; Roesel, David ; Vaniš, Jan ; Hamplová, Marie
Vertical periodic arrays of ZnO nanorods are prepared by hydrothermal growth on GaN templates patterned by focused ion beam. Electro-physical properties of a single vertically-oriented ZnO nanorod are investigated by measuring the current-voltage characteristics using a nanoprobe in a scanning electron microscope. This technique enables to observe the surface morphology of ZnO nanorods simultaneously with their electrical characterization in vacuum. The vacuum chamber rejects the impact of gas adsorption and light irradiation, which both affect the properties of ZnO nanorods. Moreover, mechanical damage and strain induced during the nanorod transfer are eliminated. Nonlinear current-voltage characteristics under the forward bias are explained by the tunneling-recombination process and by the space charge limited current. The high reverse bias current in the p-n heterojunction is attributed to direct tunneling via a narrow tunnel barrier
Kultura a modifikace lidského těla: Ženská obřízka v Kurdistánu
Hamplová, Marie ; Soukup, Martin (vedoucí práce) ; Soukup, Václav (oponent)
Předmětem práce bude teoreticko-empirická analýza a interpretace ženské obřízky. V práci bude systematicky analyzován tento partikulární jev, a to se zvláštním přihlédnutím ke kulturnímu areálu Kurdistánu. Práce se člení do pěti samostatných kapitol a je částečně založena na výsledcích dvou terénních výzkumů, které autorka provedla v Kurdistánu. Cílem práce je přispět ke zkoumání ženské obřízky se zvláštním zřetelem ke Kurdistánu. Klíčová slova: obřízka, FGM, kultura, náboženství, rituál
LOW SUPERSATURATION OVERGROWTH OF NANOPOROUS GaAs SUBSTRATES
Nohavica, Dušan ; Grym, Jan ; Gladkov, Petar ; Hamplová, Marie
Oriented pore networks in GaAs were created by electrochemical dissolution. Low supersaturation overgrowth of the porous substrates by InxGa1-xAs (x<4%) was realized by Liquid Phase Epitaxy (LPE)

Viz též: podobná jména autorů
2 HAMPLOVÁ, Michaela
1 Hamplová, Magda
2 Hamplová, Magdalena
1 Hamplová, Marcela
6 Hamplová, Martina
2 Hamplová, Miroslava
2 Hamplová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.