Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Aktivní stereovidění
Doležal, Milan ; Richter, Miloslav (oponent) ; Janáková, Ilona (vedoucí práce)
Práce se zabývá metodou aktivního stereovidění pro přesné měření objektu pokrytého průhlednou vrstvou. Je zde popsána teorie k metodě aktivní triangulace a metodě aktivního stereovidění. Práce dále obsahuje literární rešerši článků zabývajících se kompenzací průhledné vrstvy. Poté v následujících kapitolách je popsán návrh měřicího systému, jeho parametry, kalibrace, postup a vyhodnocení měření. Vývojové prostředí bylo zvoleno prostředí MATLAB.
Zvýšení zisku drobného investora investováním na měnovém trhu
Konečný, Pavel ; Doležal, Milan (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi investování na měnovém trhu se zaměřením na drobné investory. Práce obsahuje charakteristiku měnového trhu, analýzu vlivů, které na něj působí a vypracovává strategii obchodování tak, aby bylo dosaženo zisku s ohledem na minimální riziko pro investora.
Vizualizace stacionárního robotu v C#/WPF
Doležal, Milan ; Chromý, Adam (oponent) ; Burian, František (vedoucí práce)
Práce se zabývá vizualizací simulace stacionárního robotu v jazyce C# a platformě WPF. Byla vytvořena knihovna pro polohování robotu. K realizaci byla použita knihovna Helix-Toolkit. Pro testování byla vytvořena testovací aplika s editováním polohy kloubů robotu Kuka KRC6 sixx. Protokolový most byl vytvořen jako TCP/IP klient, který sbírá XML data z robotu Kuka KRC6 sixx.
Aktivní stereovidění
Doležal, Milan ; Richter, Miloslav (oponent) ; Janáková, Ilona (vedoucí práce)
Práce se zabývá metodou aktivního stereovidění pro přesné měření objektu pokrytého průhlednou vrstvou. Je zde popsána teorie k metodě aktivní triangulace a metodě aktivního stereovidění. Práce dále obsahuje literární rešerši článků zabývajících se kompenzací průhledné vrstvy. Poté v následujících kapitolách je popsán návrh měřicího systému, jeho parametry, kalibrace, postup a vyhodnocení měření. Vývojové prostředí bylo zvoleno prostředí MATLAB.
Vizualizace stacionárního robotu v C#/WPF
Doležal, Milan ; Chromý, Adam (oponent) ; Burian, František (vedoucí práce)
Práce se zabývá vizualizací simulace stacionárního robotu v jazyce C# a platformě WPF. Byla vytvořena knihovna pro polohování robotu. K realizaci byla použita knihovna Helix-Toolkit. Pro testování byla vytvořena testovací aplika s editováním polohy kloubů robotu Kuka KRC6 sixx. Protokolový most byl vytvořen jako TCP/IP klient, který sbírá XML data z robotu Kuka KRC6 sixx.
Zvýšení zisku drobného investora investováním na měnovém trhu
Konečný, Pavel ; Doležal, Milan (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi investování na měnovém trhu se zaměřením na drobné investory. Práce obsahuje charakteristiku měnového trhu, analýzu vlivů, které na něj působí a vypracovává strategii obchodování tak, aby bylo dosaženo zisku s ohledem na minimální riziko pro investora.
Energetická politika EU a její příspěvek ke stabilitě energetických sítí
Doležal, Milan ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Machytka, Daniel (oponent)
Práce se zabývá energetickou politikou Evropské unie a jejími možnostmi při zajišťování bezpečnosti a stability energetických sítí. Klíčovým obsahem této práce je rozbor pozice EU z hlediska energetických zdrojů - ropy, zemního plynu a elektřiny na pozadí energetické bilance EU. Tyto údaje jsou konfrontovány se stávající i navrhovanou evropskou energetickou infrastrukturou a aktivitami EU v oblasti transevropských energetických sítí, vnitřního trhu s energií a vnější dimenze energetické politiky. Na základě zjišťovaných informací jsou vyhodnoceny konkrétní možnosti a nástroje EU k zajištění stability energetických sítí.

Viz též: podobná jména autorů
5 Doležal, Marek
42 Doležal, Martin
1 Doležal, Matěj
7 Doležal, Michal
6 Doležal, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.