Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Schickeria. Koncept kritické loajality na příkladu levicové skupiny fanoušků Bayernu Mnichov
Adam, Jakub ; Brožová, Anežka (vedoucí práce) ; Emler, David (oponent)
Ultras hnutí patří mezi nejloajálnější podporovatele svých klubů, zároveň jsou však často předmětem kontroverze, ať už kvůli radikálním pravicovým názorům či násilí na stadionech. Německá fanouškovská scéna je specifická, protože mnoho tamních ultras hnutí podporujících fotbalové kluby bojuje proti komercializaci, globalizaci či rasismu a pravicovými názory se nevyznačuje. Tato práce pojednává o jedné z nejvýznamnějších fanouškovských skupin v Německu - Schickerii München. Schickeria podporuje fotbalový klub FC Bayern Mnichov, který může být označen jako nejbohatší a nejúspěšnější německý celek. Ve vedení klubu stojí jeho bývalí hráči či podnikatelé a funkcionáři, kteří občas učiní rozhodnutí stojící v rozporu s názory Schickerie. Fanoušci a management tak v mnoha situacích stojí proti sobě a vedou diskuze o dalším směřováním klubu či jeho hodnotách. Na příkladu vztahu Schickerie a vedení klubu je ukázán koncept kritické loajality, který do značné míry vystihuje přístup fanoušků ke krokům svého klubu.
The Big Lift: cesta ke sblížení národů nebo nástroj propagandy?
Crkvová, Klára ; Brožová, Anežka (vedoucí práce) ; Šafařík, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou amerického polodokumentárního filmového snímku režiséra George Seatona , který byl vydán v první berlínskou krizi z let 1948 a 1949 a představuje operaci . Snímek je jedinečný svou autenticitou. Byl natočen záhy po ukončení berlínské blokády ve válkou zničeném městě natáčení využil skutečné příslušníky americké armády působící v okupovaném Berlíně. Práce nejprve čtenáři představuje historický kontext první berlínské krize v začínající studenou válkou, poté ho seznamuje s teorií týkající se paměti ve filmu a následně a analyzuje vybraný filmový snímek. Práce si klade za cíl odpovědět na otázku, zda a do jaké míry je filmový snímek propagandistický a jak se to projevuje. Analyzuje záměry, s jakými byly záběry natočeny a zkoumá, jaký vliv to mohlo mít na filmového diváka. Práce rovněž rozebírá vládní intervence v americkém filmovém průmyslu a odraz mocenského soupeření Východu a Západu v kultuře. Dále se ptá, do jaké míry a proč se lišila západoněmecká verze snímku s názvem Es begann mit einem Kuß, která vyš roce 1953. Nakonec práce seznamuje čtenáře s dobovými ohlasy, reakcemi tisku a odbornou kritikou.
Literatura jako médium paměti na Hlučínsku na příkladu díla Jany Schlossarkové
Kosařová, Michaela ; Zelená, Alena (vedoucí práce) ; Brožová, Anežka (oponent)
bakalářské práce "Literatura jako médium paměti na Hlučínsku na příkladu díla Jany Schlossarkové"; řešitel Michaela Kosařová Jedním z důležitých médií kolektivní paměti na Hlučínsku je literární tvorba Jany Schlossarkové (*1941). Cílem této bakalářské práce je analýza této tvorby. Za využití teorie o kolektivní paměti a jejích médiích Maurice Halbwachse, manželů Assmannových, Astrid Erll a dalších, je v hlavní části práce dílo Jany Schlossarkové charakterizováno. Především na vzorku dvou naposledy vydaných knih "Co na Prajzske se stalo" a "Co na Prajzse se povědalo", které představují druhé vydání shrnující autorčinu předešlou tvorbu, je dílo zařazeno do souvislostí těchto obecných teorií. Je přiblížen obsah díla, styl psaní i vliv autorky a její tvorby při utváření, udržování a archivaci kolektivní paměti na Hlučínsku. Konkrétní textová rovina je pak představena na základě rozboru básně "Jak to s nami bylo". Na tomto vzorku jsou rozpracována pro danou paměť a identitu klíčová paradigmata. Jádro práce ve formě analýzy doplňují rozšiřující informace o Hlučínsku a jeho paměti, tendencích udržování této paměti a literatury, která tuto paměť zachycuje. Blíže rozpracována je také biografie Jany Schlossarkové. Pro účely doplnění analýzy samotné literatury byl proveden řízený rozhovor se zkoumanou...
Využití vodního ekosystému v předškolním přírodovědném vzdělávání.
BROŽOVÁ, Anežka
Environmentální a přírodovědná výchova je důležitou složkou výchovy, vzdělání každého jedince. Této problematice se věnuje vzdělání a výchova v mateřské škole. Děti se seznamují s různými vodními ekosystémy, podobami vody, koloběhem vody v přírodě, významem vody pro život. Pozorují živočichy ve vodě i kolem ní. Různé aktivity jsou založeny na prožitkovém učení, pozorování; přináší porozumění jevům a vztahu k přírodě, její ochraně. Cílem práce je nalezení a ověření vhodných metod a forem práce v oblasti přírodovědné a environmentální výchovy realizované v mateřské škole.

Viz též: podobná jména autorů
3 BROŽOVÁ, Adéla
4 BROŽOVÁ, Alena
1 BROŽOVÁ, Anežka
3 Brožová, Adéla
4 Brožová, Alena
3 Brožová, Alžběta
3 Brožová, Aneta
2 Brožová, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.