Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
In the Name of Socialism, in the Shadow of the Monarchy: Post-War Monument Care in Central Europe
Bachtík, Jakub ; Johanidesová, Tereza ; Uhlíková, Tereza ; Giustino, Cathleen ; Sklenář, Michal ; Novotný, Michal ; Mahringer, Paul ; Lövai, Pál ; Spikić, Marko ; Janatková, Alena ; Meulen, Marcus ; Horáček, Martin ; Gaži, Martin ; Furkert, Alf ; Kovařík, David ; Radostová, Šárka
The collection of studies on the history of post-war monument care is based on the international conference Monuments and monument care in Czechoslovakia and other Central European countries during the second half of the 20th century, which took place in the spring of 2021. Selected contributions by authors from the Czech Republic, Germany, Austria, Croatia or Hungary map the institutional development of monument care in the countries of the former Habsburg Monarchy, a significant part of which was located on the eastern side of the Iron Curtain. The book thus offers not only a valuable comparison of the various systems of monument care within Central Europe, but also unusual material on the history of post-war European totalitarianism.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Klenby v okruhu Benedikta Rieda
Pavlíková, Helena ; Macek, Petr (vedoucí práce) ; Bachtík, Jakub (oponent)
Tato práce si klade za cíl prozkoumat klenby z přelomu 15. a 16. století, které jsou připisovány huti Benedikta Rieda. Kromě aktivity Riedovy hutě se bude práce taktéž věnovat stylově podobným klenbám u nás i v zahraničí, které mohly s Riedovou tvorbou souviset. Práce bude obsahovat dále analýzu klenební techniky, popis základních kontrukčních principů a souhrn dosavadního bádání v této oblasti.
Johann Anton Schmidt a kostel sv. Michaela Archanděla ve Smržovce v kontextu české architektury po polovině 18. století
Bachtík, Jakub ; Macek, Petr (vedoucí práce) ; Biegel, Richard (oponent)
Tato práce mapuje celé dílo pozdně barokního pražského architekta Antonína Schmidta. Soustředí se zejména na jeho sakrální tvorbu v čele s kostelem sv. Michaela Archanděla ve Smržovce, který se řadí k významným příkladům dynamické linie české architektury 2. poloviny 18. století. Důkladně diskutovány jsou zde ale i jeho palácové a zámecké stavby či dochované plány. Antonín Schmidt se jeví jako významná postava české pozdně barokní architektury. Na jednu stranu čerpal z domácí vrcholně barokní tradice a díla K. I. Dientzenhofera aj. J. J. Wircha. Na druhou stranu však patřil mezi tvůrce, kteří do našeho prostředí velmi brzy vnášeli evropsky aktuální motivy klasicismu. Pro jeho dílo je proto charakteristická poučená slohová syntéza spojená s velkou architektonickou kultivovaností. Kromě smržovského kostela lze mezi jeho nejdůležitější díla zařadit kostel sv. Bartoloměje v Černoučku, Kounický palác na Malé Straně v Praze a zámek v Zahrádce u České Lípy. Práce přináší rovněž objev dosud neznámé architektovy stavby, a sice kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce.
Johann Anton Schmidt a kostel sv. Michaela Archanděla ve Smržovce v kontextu české architektury po polovině 18. století
Bachtík, Jakub ; Macek, Petr (vedoucí práce) ; Biegel, Richard (oponent)
Tato práce mapuje celé dílo pozdně barokního pražského architekta Antonína Schmidta. Soustředí se zejména na jeho sakrální tvorbu v čele s kostelem sv. Michaela Archanděla ve Smržovce, který se řadí k významným příkladům dynamické linie české architektury 2. poloviny 18. století. Důkladně diskutovány jsou zde ale i jeho palácové a zámecké stavby či dochované plány. Antonín Schmidt se jeví jako významná postava české pozdně barokní architektury. Na jednu stranu čerpal z domácí vrcholně barokní tradice a díla K. I. Dientzenhofera aj. J. J. Wircha. Na druhou stranu však patřil mezi tvůrce, kteří do našeho prostředí velmi brzy vnášeli evropsky aktuální motivy klasicismu. Pro jeho dílo je proto charakteristická poučená slohová syntéza spojená s velkou architektonickou kultivovaností. Kromě smržovského kostela lze mezi jeho nejdůležitější díla zařadit kostel sv. Bartoloměje v Černoučku, Kounický palác na Malé Straně v Praze a zámek v Zahrádce u České Lípy. Práce přináší rovněž objev dosud neznámé architektovy stavby, a sice kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce.

Viz též: podobná jména autorů
1 Bachtík, Jiří