Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Teorie jednání o X kapitolách/Jednání teorie o X dějstvích : Talk and Twerk
Bačíková, Alžběta ; Sterec, Pavel (oponent) ; Rathouský, Luděk (vedoucí práce)
Vystupem diplomového projektu Talk&Twerk je záznam setkání lektorky rétorického umění a tanečnice vyučující twerking. K protnutí jemné choreografie řeči a explicitně erotického tance dochází při jejich vzájemné vyuce. Dokumentární kamera snímá zblízka těla obou žen při nácviku pohybovych figur. Nejprve se v poloimprovizovanych cvičeních trénuje artikulace různych názorovych pohledů na twerking. Od základních dechovych cvičení se dostávají k nácviku nonverbálního vyjádření a tělesného vyrazu. Jedna lektorka učí druhou přesvědčivému projevu, poté si role prohodí a lekce pokračuje tanečním nácvikem. V závěrečné sekvenci tančí obě krátkou choreografii na originální skladbu, vzniklou na míru projektu.
Dokument o Du Du
Willertová, Aneta ; Bačíková, Alžběta (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce sestává z procesuálního autoportrtu formou videodokumentu s výrazními autoreferenčními strategiemi. Du Du si nalévá čaj.
Touha
Bačíková, Alžběta ; Baladrán, Zbyněk (oponent) ; Rathouský, Luděk (vedoucí práce)
Téma práce má základ v textových úvahách o putujícím subjektu a jeho vůli pronikat skrze překážky a hranice. Cílem jeho touhy není žádný objekt, nýbrž je směřována k nedosažitelnému. Touha je motorem k produkci obrazů, rozšiřujících obzory možného. Vede k rozvíjení imaginárního světa plného zvratů. Práce je vizualizací myšlení. Proces tvorby má dvě části. V první fázi je shromážděno velké množství kreseb jako základní stavební materiál. Následné uspořádání do diagramu je obrazem sítě vnitřních obsahových souvislostí kreseb. Výsledkem je prostorvý diagram konstruovaný pomocí dřevěních latí.
Indradhanush
Benčíková, Barbora ; Bačíková, Alžběta (oponent) ; Šrámek, Jan (vedoucí práce)
Název práce „Indrahanush“ je jméno fiktivní postavy. Výstupem je instalace videí dokumentární formy zabývající se vnímáním sexuality a lásky v Indii, liberalizací a deliberalizací sexuality a lásky, problematikou prostituce a problematikou postavení žen v Indii v kontextu sociální statifikace – tkzv. kastovního systému.
Dokumentární přístupy v pohyblivém obraze v současné umělecké praxi
Bačíková, Alžběta ; PhDr. BcA. Andrea Slováková, Ph.D., MBA (oponent) ; Pospiszyl, Tomáš (oponent) ; Cenek, Filip (vedoucí práce)
Disertační práce se zastřešujícím názvem Dokumentární přístupy v pohyblivém obraze v současné umělecké praxi se zaměřuje na praktický a teoretický průzkum dokumentárních přístupů ve videích a filmech a na poli umění. Všímá si především sebereflexivních strategií vyvolaných kritickým postojem vůči médiu a nedůvěrou v jeho schopnost zprostředkovat skutečnost či pravdu. Pokusy o zprostředkování skutečnosti audiovizuálními prostředky jsou doprovázeny reflexí způsobu, jak k tomu dochází. Práce si všímá rovněž nejistého vztahu dokumentu a pravdy, jak byl v umění artikulován umělkyní a teoretičkou Hito Steyerl. Zkoumaná díla jsou časově vymezena zejména obdobím od počátku nultých let, kdy začala intenzivní reflexe takzvaného dokumentárního obratu, a současností. Výběr příkladů je silně ovlivněn lokální studií izraelského umění ve Videoarchivu CCA v Tel Avivu. Studie videí a filmů, v nichž rezonují témata konfliktu, násilí a traumatu, předurčilo tematické okruhy pro analýzu dokumentárních metod autorů z odlišných kontextů. Ve vybraných dílech si všímám zejména různých podob zcizení a sebereflexivních postupů, jimiž autoři upozorňují na konstruovanost díla nebo na vlastní postupy práce s audiovizuálním materiálem. Jsou stanoveny opakující se formální principy, které dokazují znejistění vztahu dokumentárních formátů a skutečnosti: inscenování reálných událostí nebo záměrné odhalování produkčního aparátu či pozice autora v rámci produkce díla. U popsaných tendencí dochází také k přehodnocení observačních dokumentárních strategií jako zdánlivého protikladu k sebereflexivním formám. Teoretické výstupy jsou doprovázeny autorčinými vlastními uměleckými projekty soustředěnými hlavně na formát dokumentárního portrétu a jeho formální (de)konstrukci. S formálními principy analyzovanými na teoretické rovině je průběžně experimentováno v autorských videích.
Dokumentární přístupy v pohyblivém obraze v současné umělecké praxi
Bačíková, Alžběta ; PhDr. BcA. Andrea Slováková, Ph.D., MBA (oponent) ; Pospiszyl, Tomáš (oponent) ; Cenek, Filip (vedoucí práce)
Disertační práce se zastřešujícím názvem Dokumentární přístupy v pohyblivém obraze v současné umělecké praxi se zaměřuje na praktický a teoretický průzkum dokumentárních přístupů ve videích a filmech a na poli umění. Všímá si především sebereflexivních strategií vyvolaných kritickým postojem vůči médiu a nedůvěrou v jeho schopnost zprostředkovat skutečnost či pravdu. Pokusy o zprostředkování skutečnosti audiovizuálními prostředky jsou doprovázeny reflexí způsobu, jak k tomu dochází. Práce si všímá rovněž nejistého vztahu dokumentu a pravdy, jak byl v umění artikulován umělkyní a teoretičkou Hito Steyerl. Zkoumaná díla jsou časově vymezena zejména obdobím od počátku nultých let, kdy začala intenzivní reflexe takzvaného dokumentárního obratu, a současností. Výběr příkladů je silně ovlivněn lokální studií izraelského umění ve Videoarchivu CCA v Tel Avivu. Studie videí a filmů, v nichž rezonují témata konfliktu, násilí a traumatu, předurčilo tematické okruhy pro analýzu dokumentárních metod autorů z odlišných kontextů. Ve vybraných dílech si všímám zejména různých podob zcizení a sebereflexivních postupů, jimiž autoři upozorňují na konstruovanost díla nebo na vlastní postupy práce s audiovizuálním materiálem. Jsou stanoveny opakující se formální principy, které dokazují znejistění vztahu dokumentárních formátů a skutečnosti: inscenování reálných událostí nebo záměrné odhalování produkčního aparátu či pozice autora v rámci produkce díla. U popsaných tendencí dochází také k přehodnocení observačních dokumentárních strategií jako zdánlivého protikladu k sebereflexivním formám. Teoretické výstupy jsou doprovázeny autorčinými vlastními uměleckými projekty soustředěnými hlavně na formát dokumentárního portrétu a jeho formální (de)konstrukci. S formálními principy analyzovanými na teoretické rovině je průběžně experimentováno v autorských videích.
Indradhanush
Benčíková, Barbora ; Bačíková, Alžběta (oponent) ; Šrámek, Jan (vedoucí práce)
Název práce „Indrahanush“ je jméno fiktivní postavy. Výstupem je instalace videí dokumentární formy zabývající se vnímáním sexuality a lásky v Indii, liberalizací a deliberalizací sexuality a lásky, problematikou prostituce a problematikou postavení žen v Indii v kontextu sociální statifikace – tkzv. kastovního systému.
Dokument o Du Du
Willertová, Aneta ; Bačíková, Alžběta (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce sestává z procesuálního autoportrtu formou videodokumentu s výrazními autoreferenčními strategiemi. Du Du si nalévá čaj.
Teorie jednání o X kapitolách/Jednání teorie o X dějstvích : Talk and Twerk
Bačíková, Alžběta ; Sterec, Pavel (oponent) ; Rathouský, Luděk (vedoucí práce)
Vystupem diplomového projektu Talk&Twerk je záznam setkání lektorky rétorického umění a tanečnice vyučující twerking. K protnutí jemné choreografie řeči a explicitně erotického tance dochází při jejich vzájemné vyuce. Dokumentární kamera snímá zblízka těla obou žen při nácviku pohybovych figur. Nejprve se v poloimprovizovanych cvičeních trénuje artikulace různych názorovych pohledů na twerking. Od základních dechovych cvičení se dostávají k nácviku nonverbálního vyjádření a tělesného vyrazu. Jedna lektorka učí druhou přesvědčivému projevu, poté si role prohodí a lekce pokračuje tanečním nácvikem. V závěrečné sekvenci tančí obě krátkou choreografii na originální skladbu, vzniklou na míru projektu.
Touha
Bačíková, Alžběta ; Baladrán, Zbyněk (oponent) ; Rathouský, Luděk (vedoucí práce)
Téma práce má základ v textových úvahách o putujícím subjektu a jeho vůli pronikat skrze překážky a hranice. Cílem jeho touhy není žádný objekt, nýbrž je směřována k nedosažitelnému. Touha je motorem k produkci obrazů, rozšiřujících obzory možného. Vede k rozvíjení imaginárního světa plného zvratů. Práce je vizualizací myšlení. Proces tvorby má dvě části. V první fázi je shromážděno velké množství kreseb jako základní stavební materiál. Následné uspořádání do diagramu je obrazem sítě vnitřních obsahových souvislostí kreseb. Výsledkem je prostorvý diagram konstruovaný pomocí dřevěních latí.

Viz též: podobná jména autorů
3 Bačíková, Andrea
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.