Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vnímání sexuálního obtěžování v prostředí organizovaného sportu ze strany studentů vysokých škol
Večlová, Barbora ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Vnímání sexuálního obtěžování ve sportovním prostředí ze strany studentů českých vysokých škol Cíle: Cílem této diplomové práce je analyzovat a popsat vnímání problematiky sexuálního obtěžování v prostředí organizovaného sportu v České republice z perspektivy vybraných studentů českých vysokých škol. Dále také vysvětluje důležitost zohlednění tohoto problému, jehož řešením by se měl zabývat také management sportovních organizací. Metody: K dosažení výsledků je v této práci využit smíšený výzkum. Nejdříve jsou prostřednictvím kvalitativní časti, tedy ohniskové skupiny, získány názory k tématu sexuálního obtěžování v prostředí organizovaného sportu, které jsou dále použity a rozpracovány prostřednictvím kvantitativní metody, dotazníkového šetření, k získání názorů a zkušeností respondentů. Výsledky: Vybraní studenti českých vysokých škol se se sexuálním obtěžováním v prostředí organizovaného sportu často a opakovaně setkávají. Pachatelem bývá často muž v pozici sportovce nebo trenéra a obětí žena v pozici sportovkyně. Nejčastější jsou verbální a neverbální formy. Oběti mají většinou psychické následky nebo je daná situace donutí změnit nebo zcela ukončit danou sportovní aktivitu. Výsledky poukazují na absenci nebo špatnou komunikaci tématu ze strany managementu některých sportovních...
Vliv hry selat v období před odstavem na jejich schopnost vyrovnat se se stresem
Večlová, Barbora ; Chaloupková, Helena (vedoucí práce) ; Fuchs, Roman (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá hrou zvířat obecně, jejími vlastnostmi, faktory, které ji ovlivňují a také možným využitím hry k rozpoznání a zlepšení welfare (životní pohody) v chovech zvířat. Hra je zajímavá i z hlediska fyziologie a neurologie, neboť může vyvolávat pozitivní emoce. V práci také shrnuji hlavní hypotézy, které se snaží vysvětlit evoluční význam hravého chování. Podle nejnovější hypotézy hra může sloužit k tréninku mláďat na nečekané situace, které je v dospělosti mohou potkat (Špinka et. al., 2001). Z této hypotézy také vychází experimenty, které jsme provedli a pomocí nichž jsme se pokusili otestovat, zda hra v raném věku může pozitivně ovlivnit výskyt agonistického chování ve stresových situacích, které se objeví po několika týdnech až měsících. Naše výsledky ukazují, že hra v přidaném prostoru v raném věku nemá příliš velký dlouhodobý vliv na chování prasat, nicméně se zdá, že v některých případech jim může pomoci zvládnout stresové situace. Z výsledků také vyplývá, že dalšími faktory, které mají vliv na rozvoj agresivního chování u prasat, jsou velikost skupiny, pohlaví a přírůstky.
Marketingový výzkum nákupního chování sportovců během pandemie Covid-19.
Večlová, Barbora ; Procházka, Jan (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Marketingový výzkum nákupního chování sportovců během pandemie Covid-19 Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jak pandemie onemocnění Covid-19 ovlivnila nákupní chování sportovců a jejich sportovní aktivitu. Dále pozoruje také přesun nákupů sportovních produktů a přemístění sportovních aktivit do online prostředí. Metody: V této bakalářské práci je použita kvantitativní výzkumná metoda, konkrétně elektronická forma dotazování. Na základě výsledků, které ze sesbíraných dat vyplývají, jsou následně porovnávána především dvě období: období jednoho roku před propuknutím onemocnění Covid-19 v ČR a období jednoho roku po propuknutí onemocnění Covid-19 v ČR. Výsledky: Na základě dat, získaných z dotazníkového šetření, bylo popsáno, jak se v důsledku pandemie onemocnění Covid-19 změnilo nákupní chování a sportovní aktivita respondentů. Podrobné výsledky jsou rozepsány v kapitole Výsledky. Výsledky této bakalářské práce mohou pomoci firmám přizpůsobit jejich podnikání této nově vzniklé situaci na trhu. Klíčová slova: nákupní chování, sportovec, sportovní produkty, pandemie, Covid-19, marketingový výzkum
Vliv hry selat v období před odstavem na jejich schopnost vyrovnat se se stresem
Večlová, Barbora ; Chaloupková, Helena (vedoucí práce) ; Fuchs, Roman (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá hrou zvířat obecně, jejími vlastnostmi, faktory, které ji ovlivňují a také možným využitím hry k rozpoznání a zlepšení welfare (životní pohody) v chovech zvířat. Hra je zajímavá i z hlediska fyziologie a neurologie, neboť může vyvolávat pozitivní emoce. V práci také shrnuji hlavní hypotézy, které se snaží vysvětlit evoluční význam hravého chování. Podle nejnovější hypotézy hra může sloužit k tréninku mláďat na nečekané situace, které je v dospělosti mohou potkat (Špinka et. al., 2001). Z této hypotézy také vychází experimenty, které jsme provedli a pomocí nichž jsme se pokusili otestovat, zda hra v raném věku může pozitivně ovlivnit výskyt agonistického chování ve stresových situacích, které se objeví po několika týdnech až měsících. Naše výsledky ukazují, že hra v přidaném prostoru v raném věku nemá příliš velký dlouhodobý vliv na chování prasat, nicméně se zdá, že v některých případech jim může pomoci zvládnout stresové situace. Z výsledků také vyplývá, že dalšími faktory, které mají vliv na rozvoj agresivního chování u prasat, jsou velikost skupiny, pohlaví a přírůstky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.