Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činností z horninového prostředí – souhrnná výzkumná zpráva o průběhu a výsledcích řešení projektu
Vavro, Leona ; Vavro, Martin ; Daněk, T. ; Kajzar, Vlastimil ; Drozdová, J. ; Raclavský, K. ; Kubina, Lukáš
Souhrnná výzkumná zpráva přináší zhodnocení postupu a výsledků projektu SS01010257 - Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizika kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činností z horninového prostředí (AZROCK). Řešený projekt měl dva hlavní cíle. Prvním bylo vytvoření dvou metodických návodů, a to jednak pro odběr vzorků hornin a kameniva s možným obsahem přirozeně se vyskytujících azbestů a jednak pro následnou analýzu přítomnosti azbestových vláken v odebraných vzorcích. Dále si projekt stanovil za cíl tvorbu specializované mapy rizika výskytu azbestu v horninovém prostředí v České republice a internetového znalostního portálu azbestů. Podstatná část řešení projektu byla založena na odběru vzorků hornin a kameniva na téměř stovce vytipovaných lokalit po celé České republice a jejich následném vyhodnocení zvoleným a ověřeným souborem analytických metod. Podobné informace o výskytu azbestu v horninovém prostředí České republiky nebyly dosud zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti k dispozici.
Metodický návod pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách
Daněk, T. ; Vavro, Leona ; Vavro, Martin ; Kajzar, Vlastimil ; Drozdová, J. ; Raclavský, K. ; Kubina, Lukáš
Náplní předkládaného metodického postupu je návod vhodného a hodnověrného způsobu laboratorní analýzy hornin a drceného kameniva na přítomnost přirozeně se vyskytujícího azbestu. Vytvořená metodika navazuje na Metodický návod pro odběr vzorků pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách, se kterým je úzce propojena. Společně představují první metodické dokumenty, které se v rámci České republiky zabývají problematikou azbestů v horninách a v kamenivu.
Metodický návod pro odběr vzorků pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách
Vavro, Leona ; Vavro, Martin ; Kajzar, Vlastimil ; Daněk, T. ; Drozdová, J. ; Raclavský, K. ; Kubina, Lukáš
Náplní předkládaného metodického postupu je návod jednotného způsobu odběru vzorků hornin a přírodního drceného kameniva potencionálně obsahujících azbestiformní částice. Vytvořený postup odběru vzorků představuje první metodický dokument, který se v rámci České republiky zabývá problematikou přirozeně se vyskytujících azbestů v horninách a v kamenivu.
Uplatňování trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu ve vybraných oblastech Španělska
Drozdová, Jana ; Petrů, Zdenka (vedoucí práce) ; Indrová, Jarmila (oponent)
Problematika trvale udržitelného rozvoje je v dnešní době jedním z nejdiskutovanějších témat v celé společnosti. Tato diplomová práce hodnotí přístup tří vybraných oblastí Španělska, pobřežní oblasti Costa Brava v Katalánsku, obce Calviá na ostrově Mallorca a jeskyně Altamira v Kantábrii, k trvale udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Dále zkoumá nástroje, které byly v těchto oblastech použity pro vypořádání se s problémem nekontrolovatelného rozvoje cestovního ruchu, zejména Integrovaný management pobřežní zóny a Lokální agendu 21. Na závěr je z uvedených příkladů vyvozeno několik doporučení, která mohou sloužit jiným destinacím cestovního ruchu při aplikaci nástrojů trvale udržitelného rozvoje.
Charakteristika vzájemného cestovního ruchu České republiky a Španělska
Drozdová, Jana ; Petrů, Zdenka (vedoucí práce) ; Lechnýřová, Zuzana (oponent)
Základní charakteristika cestovního ruchu České republiky a Španělska, předpoklady obou zemí pro rozvoj tohoto odvětví a jejich organizační a řídící struktura. Charakteristika cestování španělských občanů do České republiky a českých občanů do Španělska ve vzájemných souvislostech. Hodnocení potenciálu a možného rozvoje vzájemného cestovního ruchu těchto zemí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.