Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ocelová konstrukce mostu středního rozpětí
Dovičic, Boris ; Štrba, Michal (oponent) ; Brosch, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá návrhom nosnej oceľobetónovej konštrukcie cestného mostu. Konštrukcia premosťuje železničnú trať a vodný tok v intraviláne okresného mesta Blansko. Osová vzdialenosť uloženia mostu je 99,8 m. Konštrukcia mostu je riešená v troch variantoch s výberom najvhodnejšieho variantu. Pri návrhu a výpočtoch boli dodržané platné české technické normy a technické predpisy pre navrhovanie mostov.
Silniční most na komunikaci III/0462 přes dálnici D46
Vystavěl, Vojtěch ; Balázs, Ivan (oponent) ; Pešek, Ondřej (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem nosné konstrukce nadjezdu silnice III/0462 nad dálnicí D46 u obce Brodek u Prostějova. Jsou navrženy 2 varianty. První je kolmý most řešený jako Langerův trám, druhou šikmý most s hlavní příhradovou nosnou konstrukcí. U druhé varianty jsou tři subvarianty lišící se uspořádáním příhradové konstrukce. Návrh a výpočty jsou provedeny dle platných norem a dalších technických předpisů pro navrhování mostů.
Ocelový železniční most přes vodní tok
Slezák, Jaroslav ; Pilgr, Milan (oponent) ; Karmazínová, Marcela (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo provést návrh a posouzení ocelového železničního jednokolejného mostu přes vodní tok. Most se skládá ze tří polí o rozpětí 33 + 75 + 33 m. Ve středním poli je hlavní nosník vyztužen obloukem, jehož vzepětí je 10 m, a táhly. Šířka mostu je 7,8 m. Osová vzdálenost hlavních nosníku je 7,1. Jedná se o most s dolní ortotropní mostovkou.
Železniční most přes řeku Moravu mezi Starým Městem a Uherským Hradištěm
Křivánek, David ; Štrba, Michal (oponent) ; Pešek, Ondřej (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením železničního mostu přes řeku Moravu mezi Starým Městem a Uherským Hradištěm na trati č. 341. Stávající železniční most má rozpětí 20,5 + 60 + 20,5 m. Bylo zpracováno pět různých variant s odlišným statickým systémem. Všechny varianty mostní ocelové konstrukce byly navrženy a řešeny s dolní ortotropní mostovkou. Pro výběr finální varianty byly všechny varianty staticky posouzeny a porovnány pomocí multikriteriální analýzy na základě zvolených kritérií. Finální varianta byla následně podrobněji posouzena dle platných norem.
Silniční most
Doležal, Martin ; Barnat, Jan (oponent) ; Puchner, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem ocelové nosné konstrukce silničniho mostu o rozpětí 48,5m s dolní mostovkou převádějící místní komunikaci přes řeku Dyji ve městě Znojmě. Byly navrženy tři varianty řešení obloukového mostu. Nejekonomičtější byla vyhodnocena a detailně provedeno statické posouzení jednotlivých částí a detailů. Podrobně řešená varianta je most s volně stojícími oblouky a dolní mostovkou se spřaženými příčníky. Rozpětí mostu je 48,5m, šířka mostu je 11,5m, volná šířka hlavního dopravního prostoru je 6,5m. Vzepětí oblouku 8,0m
Silniční most na komunikaci III/0462 přes dálnici D46
Vystavěl, Vojtěch ; Balázs, Ivan (oponent) ; Pešek, Ondřej (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem nosné konstrukce nadjezdu silnice III/0462 nad dálnicí D46 u obce Brodek u Prostějova. Jsou navrženy 2 varianty. První je kolmý most řešený jako Langerův trám, druhou šikmý most s hlavní příhradovou nosnou konstrukcí. U druhé varianty jsou tři subvarianty lišící se uspořádáním příhradové konstrukce. Návrh a výpočty jsou provedeny dle platných norem a dalších technických předpisů pro navrhování mostů.
Silniční most
Doležal, Martin ; Barnat, Jan (oponent) ; Puchner, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem ocelové nosné konstrukce silničniho mostu o rozpětí 48,5m s dolní mostovkou převádějící místní komunikaci přes řeku Dyji ve městě Znojmě. Byly navrženy tři varianty řešení obloukového mostu. Nejekonomičtější byla vyhodnocena a detailně provedeno statické posouzení jednotlivých částí a detailů. Podrobně řešená varianta je most s volně stojícími oblouky a dolní mostovkou se spřaženými příčníky. Rozpětí mostu je 48,5m, šířka mostu je 11,5m, volná šířka hlavního dopravního prostoru je 6,5m. Vzepětí oblouku 8,0m

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.