National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
Libeň municipal elite between 1880 and 1901
Vobořil, Jan ; Štaif, Jiří (advisor) ; Rákosník, Jakub (referee)
Libeňská komunální elita si díky slabému zastoupení vzdělanostních vrstev meZI libeňským obyvatelstvem uchovala až do spojení obce s Prahou v podstatě tradiční honorační charakter. Největší vliv na chod obce si až do konce století uchovali lidé rekrutující se především z okruhu řemeslníků, obchodníků, hostinských, případně majitelů menších továren, kteří se svým životním standardem od bohatších řemeslníků téměř nelišili. Tito lidé z jádra libeňské obecní samosprávy většinou neměli jiné politické ambice, než byla komunální politika na obecní, maximálně okresní, úrovni. Od 2. poloviny 80. let získala libeňská politická scéna nový charakter díky soupeření dvou politických spolků - Občanského klubu a Občanské besedy, které vedlo k většímu zájmu voličů o věci veřejné. Právě nutnost oslovit je s nějakým programem, který zajistí obci prosperitu, donutila honorační elity k větší aktivitě v komunální politice. A také k větší otevřenosti novým vlivům při modernizaci obce. Až na samém konci století se v obecní samosprávě začaly více prosazovat osoby z okruhu technické inteligence, jako byl například Josef Macháček nebo Alois Pinz, stejně jako ambiciózní živnostníci s pracovními zkušenostmi ze zahraničí, jako byl František Filip nebo Jan Štolc. Právě v nich je možno hledat jedny z prvních libeňských představitelů...
Municipal Elites in Karlín and Libeň between 1861 and 1914
Vobořil, Jan ; Štaif, Jiří (advisor) ; Rákosník, Jakub (referee) ; Fasora, Lukáš (referee)
Disertační práce Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861 - 1914 Municipal Elites in Karlín and Libeň between 1861 and 1914 Mgr. Jan Vobořil Abstract This thesis compares municipal elites in Karlín and Libeň - two suburban areas of Prague - between the years 1861 and 1914. Both municipalities were among the rapidly growing industrial communities with a significant presence of large mechanical engineering factories owned by shareholders. Moreover, Karlín also functioned as a commercial and financial center. The thesis analyzes their specific characteristics, urban development and demographics in the considered time period, as well as formation of municipal elites at the level of local government, election race and development of local politics. It also discusses the socio-professional characteristics of members of local government and their lifestyle based on collective biography considering among others their property, national preferences, social activities and housing standards and formation of family relations. Social structure in Karlín was significantly more complex than in Libeň. This was also reflected in the structure of municipal elites with important involvement of the well-educated social class, such as...
Libeň municipal elite between 1880 and 1901
Vobořil, Jan ; Rákosník, Jakub (referee) ; Štaif, Jiří (advisor)
Libeňská komunální elita si díky slabému zastoupení vzdělanostních vrstev meZI libeňským obyvatelstvem uchovala až do spojení obce s Prahou v podstatě tradiční honorační charakter. Největší vliv na chod obce si až do konce století uchovali lidé rekrutující se především z okruhu řemeslníků, obchodníků, hostinských, případně majitelů menších továren, kteří se svým životním standardem od bohatších řemeslníků téměř nelišili. Tito lidé z jádra libeňské obecní samosprávy většinou neměli jiné politické ambice, než byla komunální politika na obecní, maximálně okresní, úrovni. Od 2. poloviny 80. let získala libeňská politická scéna nový charakter díky soupeření dvou politických spolků - Občanského klubu a Občanské besedy, které vedlo k většímu zájmu voličů o věci veřejné. Právě nutnost oslovit je s nějakým programem, který zajistí obci prosperitu, donutila honorační elity k větší aktivitě v komunální politice. A také k větší otevřenosti novým vlivům při modernizaci obce. Až na samém konci století se v obecní samosprávě začaly více prosazovat osoby z okruhu technické inteligence, jako byl například Josef Macháček nebo Alois Pinz, stejně jako ambiciózní živnostníci s pracovními zkušenostmi ze zahraničí, jako byl František Filip nebo Jan Štolc. Právě v nich je možno hledat jedny z prvních libeňských představitelů...
Personal data protection (not just) for non-governmental organiasations
Iuridicum Remedium ; Vobořil, Jan
Cílem této příručky je poskytnout nevládním organizacím nejrůznějšího druhu praktického a srozumitelného průvodce složitou problematikou ochrany osobních údajů. Chceme poskytnout jak teoretický základ pro pochopení hlavních pravidel, která pro nakládání s osobními údaji platí, tak přinést praktické rady v oblastech, s nimiž se nevládní organizace setkávají častěji.
Fulltext: Download fulltextPDF
Data retention (not only) in police work: Analysis of police procedures (and another authorities) for requesting and use of call detail records of telephony and internet traffic and transaction data
Iuridicum Remedium ; Vobořil, Jan
Tato studie navazuje na studii zpracovanou v roce 2010 pod názvem „Co dělají provideři a telefonní operátoři s našimi daty? Studie praxe poskytovatelů internetových a telekomunikačních služeb (ISP)“, která se věnovala problematice nakládání s osobními údaji ze strany poskytovatelů služeb elektronických komunikací včetně jejich praxe při poskytování provozních a lokalizačních údajů. Na rozdíl od této dřívější studie, která se zaměřila hlavně na praxi u poskytovatelů služeb elektronických komunikací, se zde zaměříme na praxi při využívání provozních a lokalizačních údajů na straně oprávněných orgánů, zejména Policie ČR.
Fulltext: Download fulltextPDF
DNA in police work: Analysis of legislation and practice of use of DNA in police work
Iuridicum Remedium ; Vobořil, Jan ; Ferfecki, Vít
Cílem této studie zpracované nevládní organizací Iuridicum Remedium (IuRe), je shrnout stávající právní úpravu využívání analýz DNA v sektoru policie i judikaturu, která se k tomu váže, dále nahlédnout pod pokličku praxe při nakládání s genetickými vzorky a profily, jakož i při vedení kriminalistické databáze DNA. Součástí studie jsou i statistiky týkající se využívání DNA analýz policií i komparativní přehled toho, jak je regulována otázka nakládání s DNA ve vybraných státech Evropy a v USA. Studie chce upozornit na problematické aspekty stávající právní úpravy nakládání s DNA v policejním sektoru a osvětlit veřejnosti utajované fungování Národní databáze DNA. IuRe tím navazuje na dlouholetou snahu o prosazení přijetí legislativní úpravy využívání analýz DNA nejen policií, ale i dalšími subjekty.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.