National Repository of Grey Literature 127 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Phenomenon of Private Elementary Schools - New Trend in Education?
Cabalková, Anna ; Veselý, Arnošt (advisor) ; Pýchová, Silvie (referee)
This diploma thesis deals with the situation of emerging private elementary schools in the Czech Republic. As this is a new phenomenon, only recognised in the past few years, there is little detailed evidence that would provide the necessary information about these schools; such as what kind of schools are registered and why they were created. This paper aim is to identify and describe the main types of these schools and understand their functions. The first part is to comprehend the shift in education and stress out the influence and role of new actors. This is achieved through providing the different perspectives on education and through description of supply and demand for education. This new phenomenon is also supported by the Theory of Exit, Voice & Loyalty which explains behaviour of private school's initiators and founders. The thesis also examines different authors' and publications' views on alternative and traditional schooling, private, public and non-public schools and the difficulties in comparison across different educational systems. The practical part and its research offers systematic and objective evaluation of the new schools being established and how they work. It also presents possible reasons for the rise in the number of new schools and, what implications this phenomenon can...
Advocacy coalitions in abortion policy
Eisenreichová, Sabina ; Angelovská, Olga (advisor) ; Veselý, Arnošt (referee)
1 Abstract This thesis focuses on the identification of key situations of the development of abortion policies and the analysis of coalitions in the Czech Republic in the period 2012-2022. It also compares the abortion policies of neighbouring countries (Germany, Austria, Poland and Slovakia) in order to determine whether the Czech political discourse converges with the policies of these countries. The methodology of the thesis includes a media analysis of the last ten years using NewtonOne, which showed a shift in the perception of abortion and a greater presence of pro-choice actors in the media. To achieve the objectives, semi-structured interviews were conducted with key actors identified during the media analysis. The degree of polarization between coalitions was identified, as well as the stability and immutability of these coalitions. Neither coalition has much motivation for legislative change, but there is a perception among coalitions that 1) the legislation is set up well and 2) women have the right to choose. A comparison of abortion policies with those of neighbouring countries shows that most neighbouring countries have a stricter approach to abortion, and while Poland and Slovakia are tightening laws, Germany is moving towards a slow liberalisation. Overall, no convergence of Czech abortion...
Prostitution Policy in the Czech Republic: Agenda setting
Bodocká, Anna ; Hejzlarová, Eva (advisor) ; Veselý, Arnošt (referee)
This master's thesis focuses on understanding the process of prostitution policy-making in the Czech Republic using agenda-setting theory in relation to the basics of prostitution policy in the country. The Czech Republic is one of the countries that do not have its legislation, therefore the thesis also describes and explains the situation that has preceded the proposals for the regulation of prostitution. The research is based on secondary data in the form of public policy documents, academic publications, or media reports in connection with the agenda-setting of prostitution policy in the Czech Republic from 2000 to 2019. The thesis focuses on three time periods, which match the legislative attempts to regulate prostitution. This is based on the conceptual scheme of the thesis, which includes components of the formation and subsequent agenda-setting. Finally, it focuses on the overall explanation through the model of "The four 'P's". The text relies on the public policy frameworks described in the theoretical section. It presents the agenda-setting of prostitution policy in the Czech Republic between 2000 and 2019, which was not successful and had no spillover to the next phase of the policy process.
The issue of children with a low degree of motivation to study in primary schools
Trombala, Rostislav ; Veselý, Arnošt (advisor) ; Korečková, Jana (referee)
Tato bakalářská práce se zabývá vnímáním faktorů ovlivňujících motivaci ze strany učitelů zejména u žáků základních škol. Jejím cílem bylo zjistit, jak vypadá reálná výuka v českých školách, pokud je zkoumána s důrazem na motivaci žáků a následně tato zjištění porovnat s výzkumy zabývajícími se touto problematikou. Práce vychází z dat nashromážděných z rozhovorů s pěti učiteli z různých škol. V rozhovorech zazněly názory na vliv rodičů na motivaci, cíle, kárání, chválu a mnoho dalších témat. Samotná analýza proběhla ve 2 krocích. Nejdříve byla provedena tematická analýza pro soubor dat získaný z rozhovorů a tento soubor dat byl pomocí porovnávací tematické analýzy porovnán s výzkumy zabývajícími se tímto tématem. Výsledkem výzkumu byly poznatky, které ukazují, jakými způsoby se učitelé snaží děti na základních školách motivovat, jak si své vlastní metody odůvodňují a také do jaké míry jsou tyto metody v souladu s výzkumy, které zkoumaly motivaci u žáků na školách. Z těchto poznatků práce vyvozuje také několik závěrů a podnětů pro případný další výzkum.
Middle-class choice of selective schools and classes at the elementary school level
Smith Slámová, Radka ; Straková, Jana (advisor) ; Šeďová, Klára (referee) ; Veselý, Arnošt (referee)
Middle-class choice of selective schools and classes at the elementary school level Radka Smith Slámová ABSTRACT Fear of downward mobility has led middle-class parents to seek new strategies that enable them to achieve social reproduction through formal schooling. In the Czech educational context, middle- class parents' school choice strategies as their child enters the increasingly diversified elementary school level have not been explored. The dissertation aims to detail why middle-class parents in various contexts across the country consider choosing a selective school/track. Drawing on the grounded theory research design and 28 in-depth interviews, I depict middle-class parents' circumstances, assumptions, and perceptions surrounding the choice of a selective school/track in the public school system. The results revealed that parents' choices were primarily informed by their negative view of a typical Czech school - a view constructed in the light of their memories of their own schooling, "hot" knowledge from their parental networks, their own child-rearing convictions, and experiences with their child's preschool institutions. The parents expected that their family's supposed incongruence with the environment of public schools would disadvantage their child in a typical elementary school, despite them...
The Process of Formation of the Act on Substitute Maintenance Grand in the Czech Republic
Hegyi, Adam ; Angelovská, Olga (advisor) ; Veselý, Arnošt (referee)
Projekt závěrečné bakalářské práce Jméno studujícího: Adam Hegyi Předpokládaný název práce v češtině: Proces vzniku Zákona o náhradním výživném v České republice Předpokládaný název v anglickém jazyce: The Process of Formation of the Act on Substitute Maintenance Grand in the Czech Republic Akademický rok vypsání: 2022 Jazyk práce: čeština Pracoviště: Katedra politologie (23-KP) Vedoucí práce: Ing. Mgr. Olga Angelovská, Ph.D. Obor/program práce: Politologie a veřejná politika Klíčová slova: náhradní výživné, alimenty, zákon, proces, teorie tří proudů Klíčová slova v angličtině: Substitute Maintenance Grand, Alimony, Act, Process, Multiple- Streams Framework A. Vymezení výzkumného problému Sociální systém České republiky nabízí řadu sociálních dávek, které mají podpořit rodiny ohrožené finanční chudobou. Tyto nástroje jsou však pro všechny typy rodin totožné, takže v dostatečném rozsahu nereflektují potřeby jednotlivých sociálních případů. Příkladem jsou neúplné rodiny, které tvoří necelých deset procent domácností v České republice. Kromě rodinných sociálních dávek, na které mají nárok i úplné rodiny při finanční chudobě, neexistoval pro neúplnou rodinu státní příspěvek, který by kompenzoval vyživovací povinnost rodiče v případě jejího neplnění. Výživné, ačkoliv je jeho výše v případě rozvodu či rozchodu...
Equity Policies in tertiary education: The Case of the Universidad Autónoma Chapingo, Mexico. Analysis from Public Policy Theories.
Medina Varela, Jesús Arturo ; Veselý, Arnošt (advisor) ; Jusić, Mirna (referee)
Despite efforts to increase enrollment and democratize public tertiary education in Mexico, educational inequality persists. Students from families with higher incomes remain the primary beneficiaries of tertiary education. The Universidad Autónoma Chapingo (UACH) is an exception to this trend, its equity policies have helped low- income and indigenous students access and succeed. Although there are reports and evaluations of these policies, no research explains why they were implemented at the UACH, especially when other public universities in Mexico took a more meritocratic approach. This study aims to fill this gap by examining the variables that led to implementing equity policies at the UACH. The research finds that the beliefs and ideas of the actors inherited from the history of the institution are the most significative explanatory variable. In combination with other factors, including stable parameters, external events, long term coalition opportunities. The study also highlights the leadership role played by a policy entrepreneur at the UACH and how his coalition implemented a unique approach to reform university admissions policies. The study shows that the success of equity policies at the UACH was not due to a single variable but a combination of circumstances, strategies, and access...
Preparation of graduate students for teaching in inclusive classrooms at the Faculty of Education of Charles Univerzity
Řiháčková, Nela ; Kohoutek, Jan (advisor) ; Veselý, Arnošt (referee)
Diploma thesis examines the preparation of students of pedagogical study programmes for teaching in inclusive classrooms during their undergraduate studies. In the Czech social and public policy discourse there is a visible growth of the value of inclusive education. Inclusive principles have been incorporated into Czech education with the amendment of the Education Act in 2015 (Act No. 82/2015). However, the current methods of undergraduate teacher education students' preparation for inclusive education are reflected minimally in the relevant research literature in the Czech Republic (e.g. Stará, 2015). Faculties of education then carry a significant degree of responsibility for ensuring sufficient and high-quality preparation of future teachers, who have the uneasy task of managing the inclusive education right at the level of the classrooms with a very heterogenous group of pupils. Teachers are expected to ensure the individualisation of teaching and to be competent in pedagogical diagnosis. This paper, using a qualitative case study of the Education for Primary School Grade 1 programme at the Faculty of Education, Charles University, will help to examine the current form of study preparation, evaluate its adequacy for the profession, identify problematic areas and suggest ways to improve the...
Policy Design of the Unified National Examinations to Higher Education Institutions in Georgia
Gabunia, Mariam ; Kohoutek, Jan (advisor) ; Veselý, Arnošt (referee)
The Unified National Examination (UNE) is a policy, which regulates the students' admission procedure to higher education institutions in Georgia. The UNE is a special policy in terms of its design, which manages admission procedure with a centralized and standardized approach. The main goal of this thesis is to study the 'side-effects' and challenges of UNE policy, explore its organizational structure and understand the main design patterns in the policy process to find the optimal solutions for current challenges. The research problem is studied through policy design conceptual framework in order to understand how a specific instrument mix was chosen by the policy-makers and how particular redesigns of the system were made in the previous years. The thesis discusses the design process of UNE, its design types and spaces and identifies the levels of government capacities in this process and its impact on tool choices. The thesis highlights the following challenges of UNE policy: contested testing model, controversial design of reforms, 'black holes' for corruption, inequality of access to higher education and restricted autonomy of higher education institutions, which need to be addressed for system sophistication in the future. Keywords Education policy, higher education system, national...

National Repository of Grey Literature : 127 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
7 Veselý, Adam
1 Veselý, Alexej
3 Veselý, Aleš
2 Veselý, Antonín
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.