National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Optimization and Efficiency Improvement of Internal HR Processes in IT/Telco Company.
Tučková, Jana ; Vacíková, Eva (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
Tato práce je zaměřena na oblast lidských zdrojů, konkrétně na optimalizaci a zefektivnění interních personálních procesů ve společnosti IT/Telco, a to pomocí souboru ukazatelů Human Resource Scorecard. Teoretická část definuje termíny, jakými jsou například balanced scorecard, human resource scorecard a benchmarking. Dále popisuje jednotlivé ukazatele a jejich vzorce. Praktická část uvádí výpočty ukazatelů za čtvrtletí let 2008 a 2009, jejich zhodnocení, vývoj a interní benchmarking a navrhuje řešení na zlepšení procesů v dané oblasti.
Costs and Benefits of Healthy Life Style for Employee and his Employer
Prax, Martin ; Vacíková, Eva (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
The bachelor's thesis is focused on the analysis of costs in the absence of employees on a sick leave. Value of direct and indirect costs is assessed by using a survey. Afterwards thesis deals with possibility of reducing these costs by supporting healthy lifestyle among employees.
Analysis of the Lifestyle of University Students - Time Management
Andrlová, Gabriela ; Vacíková, Eva (referee) ; Lepková, Hana (advisor)
The bechelor’s thesis focuses on the analysis of the lifestyle of university students in time management. It considers spending of time of the day and spending of the free time. I will analyze how many hours a day students are students at school or work, how they travel etc.
Sponzoring of Synchronised Figure Skating Sport Club
Slezáková, Monika ; Vacíková, Eva (referee) ; Chalupský, Vladimír (advisor)
This thesis focuses on sponsorship choice of club. Describes sponsoring selected sports club (synchronized skating), a proposal to improve communication with companies acquire new potential sponsors, advertising campaigns.
Optimization and Efficiency Improvement of Internal HR Processes in IT/Telco Company.
Tučková, Jana ; Vacíková, Eva (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
Tato práce je zaměřena na oblast lidských zdrojů, konkrétně na optimalizaci a zefektivnění interních personálních procesů ve společnosti IT/Telco, a to pomocí souboru ukazatelů Human Resource Scorecard. Teoretická část definuje termíny, jakými jsou například balanced scorecard, human resource scorecard a benchmarking. Dále popisuje jednotlivé ukazatele a jejich vzorce. Praktická část uvádí výpočty ukazatelů za čtvrtletí let 2008 a 2009, jejich zhodnocení, vývoj a interní benchmarking a navrhuje řešení na zlepšení procesů v dané oblasti.
Sponzoring of Synchronised Figure Skating Sport Club
Slezáková, Monika ; Vacíková, Eva (referee) ; Chalupský, Vladimír (advisor)
This thesis focuses on sponsorship choice of club. Describes sponsoring selected sports club (synchronized skating), a proposal to improve communication with companies acquire new potential sponsors, advertising campaigns.
Analysis of the Lifestyle of University Students - Time Management
Andrlová, Gabriela ; Vacíková, Eva (referee) ; Lepková, Hana (advisor)
The bechelor’s thesis focuses on the analysis of the lifestyle of university students in time management. It considers spending of time of the day and spending of the free time. I will analyze how many hours a day students are students at school or work, how they travel etc.
Costs and Benefits of Healthy Life Style for Employee and his Employer
Prax, Martin ; Vacíková, Eva (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
The bachelor's thesis is focused on the analysis of costs in the absence of employees on a sick leave. Value of direct and indirect costs is assessed by using a survey. Afterwards thesis deals with possibility of reducing these costs by supporting healthy lifestyle among employees.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.