National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Analysis of Information Sources for Development of Software Application for Printing Industry
Urbánek, Matyáš ; Basl, Josef (advisor) ; Lipková, Helena (referee)
Diploma work is targeted on analysis and description of information sources for software application and management information systems in printing industry. At first information needs and information overloading are shortly defined. Next are descripted concepts of printing industry, software for printing industry and relatives concepts of management information systems and workflow systems. In next chapter keywords for information retrieval was arranged in hierarchical tree structures. Core specialised journals and usefull information sources were found within information retrieval. In work are involved both deep web sources and surface web information sources. Found information object are descripted and cited by ISO 690. At the end of work are given categorised bibliographic lists and simple web page project for specialised information portal.
Analysis of Information Sources for Development of Software Application for Printing Industry
Urbánek, Matyáš ; Basl, Josef (advisor) ; Lipková, Helena (referee)
Diploma work is targeted on analysis and description of information sources for software application and management information systems in printing industry. At first information needs and information overloading are shortly defined. Next are descripted concepts of printing industry, software for printing industry and relatives concepts of management information systems and workflow systems. In next chapter keywords for information retrieval was arranged in hierarchical tree structures. Core specialised journals and usefull information sources were found within information retrieval. In work are involved both deep web sources and surface web information sources. Found information object are descripted and cited by ISO 690. At the end of work are given categorised bibliographic lists and simple web page project for specialised information portal.
Questions of electronic document protection and controlled distribution
Urbánek, Matyáš ; Pokorný, Jan (advisor) ; Miranda, Andrea (referee)
Práce se zabývá problematikou ochrany elektronického dokumentu v síťovém prostředí. Je představen pojem životní cyklus dokumentu a jeho návaznost na jednotlivé vrstvy ochrany dokumentu. Zabezpečení dokumentu je pro potřeby práce rozděleno do tří vrstev: ochrany on-line, off-line a zabezpečení přenosového kanálu. Jsou uvedeny principy kryptování a digitálního podpisu. Pozornost je věnována především off-lině zabezpečení dokumentu, správě verzí a řízení expirace dokumentu. Jako praktický příklad řešení je představeno zabezpečení formátu PDF pomocí hesel, bezpečnostních politik a digital ID. Jsou popsány aplikace Version Cue, Adobe Document Center a Adobe LiveCycle ES. V závěru práce je stručně pojednáno o aplikaci Adobe LiveCycle jako o řešení pro zabezpečení elektronických PDF dokumentů v prostředí Univerzity Karlovy v Praze.

See also: similar author names
4 URBÁNEK, Marek
8 URBÁNEK, Martin
2 URBÁNEK, Milan
4 Urbanek, Miroslav
1 Urbánek, M.
4 Urbánek, Marek
8 Urbánek, Martin
2 Urbánek, Matouš
21 Urbánek, Michal
4 Urbánek, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.