National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Packaging Design as a Marketing Tool and Desire to Purchase
Svetlíková, Ema ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Bakalárska práca je zameraná na obalový dizajn vybranej spoločnosti. Obaly sú silným marketingovým nástrojom, keďže väčšina dnešných spotrebiteľov podlieha impulzívnemu nákupu. Teoretická časť bakalárskej práce začína vysvetlením pojmov z marketingu a značky spolu so správaním zákazníkov s prepojením do obalového dizajnu vo všetkých spomínaných oblastiach. V analytickej časti práce bude vykonaný kvalitatívny a konkurenčný výskum s cieľom pochopiť nákupné správanie a vytvoriť inovatívne návrhy obalového dizajnu v návrhovej časti práce.

See also: similar author names
1 SVĚTLÍKOVÁ, Eliška
2 Světlíková, Eva