National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Simultánní stanovení kovových kationů (hořčíku, vápníku a hliníku) v léčivých přípravcích využitím iontově výměnné kapalinové chromatografie a ELS detekce
Spáčil, Zdeněk ; Solich, Petr (advisor) ; Nováková, Lucie (referee)
SOUHRN Magnesium a kalcium hrají esenciální roli v existenci živých organismů. Magnesium, se účastní kolem 300 základních enzymatických reakcí, je důležité pro energetický metabolismus, zastává klíčovou roli v neurotransmisi, při imunitních funkcích a regulaci neuromuskulární aktivity srdce. Kalcium kromě strukturální, elektrofyziologické a intracelulárně regulační funkce je také kofaktorem extracelulárních enzymů a regulačních proteinů. Rovnováha těchto minerálů v těle naplňuje důležitou podmínku potřebnou k udržení zdraví. Jejich nedostatek nebo naopak nadbytek v organismu je spojen s řadou vážných syndromů a onemocnění. Aluminium neplní žádnou fyziologickou funkci, důležité je z hlediska jeho toxikologie. Magnesium, kalcium a aluminium jsou využívány samostatně nebo v kombinaci ve formě různých solí, oxidů, hydroxidů nebo komplexů při výrobě mnoha farmaceutických přípravků nebo potravinových doplňků. Český lékopis 2005 používá ke stanovení magnesia, kalcia a aluminia chelatometrickou titraci edetanem disodným (přímou nebo zpětnou). Další metody užívané k detekci magnesia, kalcia nebo aluminia jsou například ASS, ET-AAS, SIA s UV-VIS detekcí, multikomponentní FIA s detekcí diodovým polem, FIA za iontově selektivní elektrodové detekce, iontově selektivní elektrody, iontová chromatografie s piezoelektrickou...
Application of Ultra-high Pressure Liquid Chromatography with Mass Spectrometry Detection in Analysis of Polyphenols
Spáčil, Zdeněk ; Solich, Petr (advisor) ; Bednář, Petr (referee) ; Šatínský, Dalibor (referee)
DOCTORAL THESIS ABSTRACT 7 ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Zdeněk Spáčil, M.Sc. Supervisor: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Title of Doctoral Thesis: Application of Ultra-High Pressure Liquid Chromatography with Mass Spectrometry Detection in Analysis of Polyphenols The major focus of presented doctoral thesis is development of advanced separation methods utilizing liquid chromatography (LC) and mass spectrometry (MS) for the analysis of polyphenols. The general aspects of techniques are discussed in theoretical part and the actual practical impact is documented by the results published in four original articles appended in the supplement I-IV. LC was used in each published study, while combined with MS in the last two works (supplement III-IV). Thus, the semi-quantitative data acquired by emerging laser desorption/ionization (LDI) MS technique were confirmed by UHPLC-MS. The broad availability, versatile configuration, convenient handling and well understood principles make LC the "method of choice" for variety of scientific applications to analyze diverse analytes. LC-MS coupling is convenient and robust offering two-staged separation: i) chromatographic separation and pre-concentration into narrow bands using LC and...
Determination of biologically active compounds in hops by LC/HR-MS method
Jandovská, Vladimíra ; Sobotníková, Jana (advisor) ; Spáčil, Zdeněk (referee)
This thesis describes development and optimalization of method for identification of polyphenols compounds present in hops (Humulus lupulus L.) that have potential antimicrobial activity. Within extraction of compounds from hop, minced hop cones were applied in a growth medium, where compounds diffused into the medium and created an inhibition zone after inoculated with Streptococcus aureus. The method combining extraction with acetone a salting out using QuEChERS principles was optimized for extraction of compounds from solid growth medium. The analysis was carried out using LC/HR-MS with a quadrupole-orbitrap hybrid mass analyzer. The MS method was developed as a screening method with a subsequent fragmentation of compound of interest on the base of inclusion mass list. The compounds extracted from inhibition zone were identified either by searching against a database or their structures have been elucidated on the basis of their fragmentation spectra.
Application of Ultra-high Pressure Liquid Chromatography with Mass Spectrometry Detection in Analysis of Polyphenols
Spáčil, Zdeněk ; Solich, Petr (advisor) ; Bednář, Petr (referee) ; Šatínský, Dalibor (referee)
DOCTORAL THESIS ABSTRACT 7 ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Zdeněk Spáčil, M.Sc. Supervisor: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Title of Doctoral Thesis: Application of Ultra-High Pressure Liquid Chromatography with Mass Spectrometry Detection in Analysis of Polyphenols The major focus of presented doctoral thesis is development of advanced separation methods utilizing liquid chromatography (LC) and mass spectrometry (MS) for the analysis of polyphenols. The general aspects of techniques are discussed in theoretical part and the actual practical impact is documented by the results published in four original articles appended in the supplement I-IV. LC was used in each published study, while combined with MS in the last two works (supplement III-IV). Thus, the semi-quantitative data acquired by emerging laser desorption/ionization (LDI) MS technique were confirmed by UHPLC-MS. The broad availability, versatile configuration, convenient handling and well understood principles make LC the "method of choice" for variety of scientific applications to analyze diverse analytes. LC-MS coupling is convenient and robust offering two-staged separation: i) chromatographic separation and pre-concentration into narrow bands using LC and...
Simultánní stanovení kovových kationů (hořčíku, vápníku a hliníku) v léčivých přípravcích využitím iontově výměnné kapalinové chromatografie a ELS detekce
Spáčil, Zdeněk ; Solich, Petr (advisor) ; Nováková, Lucie (referee)
SOUHRN Magnesium a kalcium hrají esenciální roli v existenci živých organismů. Magnesium, se účastní kolem 300 základních enzymatických reakcí, je důležité pro energetický metabolismus, zastává klíčovou roli v neurotransmisi, při imunitních funkcích a regulaci neuromuskulární aktivity srdce. Kalcium kromě strukturální, elektrofyziologické a intracelulárně regulační funkce je také kofaktorem extracelulárních enzymů a regulačních proteinů. Rovnováha těchto minerálů v těle naplňuje důležitou podmínku potřebnou k udržení zdraví. Jejich nedostatek nebo naopak nadbytek v organismu je spojen s řadou vážných syndromů a onemocnění. Aluminium neplní žádnou fyziologickou funkci, důležité je z hlediska jeho toxikologie. Magnesium, kalcium a aluminium jsou využívány samostatně nebo v kombinaci ve formě různých solí, oxidů, hydroxidů nebo komplexů při výrobě mnoha farmaceutických přípravků nebo potravinových doplňků. Český lékopis 2005 používá ke stanovení magnesia, kalcia a aluminia chelatometrickou titraci edetanem disodným (přímou nebo zpětnou). Další metody užívané k detekci magnesia, kalcia nebo aluminia jsou například ASS, ET-AAS, SIA s UV-VIS detekcí, multikomponentní FIA s detekcí diodovým polem, FIA za iontově selektivní elektrodové detekce, iontově selektivní elektrody, iontová chromatografie s piezoelektrickou...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.