National Repository of Grey Literature 110 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Design of a milling table for machining wooden boards
Uhlíř, Radim ; Mazal, Pavel (referee) ; Čípek, Pavel (advisor)
The bachelor's thesis deals with the design and implementation of a milling table for machining wooden boards. In the research part, an analysis of the solutions available on the market was performed together with an analysis of workpiece fixtures, hand milling fixtures and linear guides. Based on the research, two conceptual solutions and several variants of structural nodes were proposed. The most suitable constructional solution was selected from the conceptual solutions, calculations of critical nodes were performed and drawing documentation was made. Subsequently, a prototype of the table was made and its functionality was tested. The table can clamp and machine a wooden board with maximum dimensions of 1000 x 800 x 100 mm.
Conveying system of the raw materials for roofing tiles production
Zicháček, Libor ; Mazal, Pavel (referee) ; Brandejs, Jan (advisor)
The bachelor´s thesis deals with design conveying system of the raw material for roofing tiles production. Discusses about possibilities of transport and processing of bulk material for the manufacture of plast - concrete as a building element for roofing tiles.
System for AE signal sensing for contact fatigue tests at R-mat testing device.
Charvát, Vlastimil ; Dvořáček, Jiří (referee) ; Mazal, Pavel (advisor)
The bachelor’s thesis is concerned with project and construction holder of acoustic emission sensor in R-mat testing device. Next by selection of optimal version holder in term of production, handling, reduction of unwanted influences during measurment and testing in real conditions.
Mechanical design the rotary joint of satellite antenna
Šreibr, Vít ; Mazal, Pavel (referee) ; Paloušek, David (advisor)
The aim of this bachelor thesis is a mechanical design of the rotary joint of the satellite antenna. It is a partial solution of the project which is dealing with a development of new product for a commercial subject. The device enables horizontal and vertical movement of the satellite. The established aims are solved in the whole range. The basic structure is conceived as a weldment. The other parts are connected with the body by demountable joints. The choice of key points is supported by calculations and the design is documented by technical drawings. This thesis is suitable for readers with an intermediate technical knowledge.
Modification of experimental arrangement for bearings testing for application of acoustic emission method.
Suchanek, Daniel ; Mazůrek, Ivan (referee) ; Mazal, Pavel (advisor)
Master’s thesis is focused on modification of experimental arrangement for radial ball bearing contact endurance testing so that the diagnostic method of acoustic emission could be applied. There is an assumption that AE method is able to identify damage to bearings in earlier stages than the vibration diagnostics. Design modifications also allow the addition of modern vibrodiagnostic equipment to a system.
Construction of the station for the diagnosis of damage and leaks from pneumatic systems
Kojš, Denis ; Mazůrek, Ivan (referee) ; Mazal, Pavel (advisor)
Thesis deals with the design, implementation and verification of functionality of station designed for measuring of acoustic emissions from pneumatic cylinders for the purpose of fault diagnosis. The first part of this thesis includes an overview of previous work dealing with the diagnosis of pneumatic systems, also works dealing with the diagnosis of various machine parts using acoustic emission. Further work contains a description of the proposed conceptual design and final draft is described in detail, including occurred complications and their solutions. The last part describes the results of measurements of acoustic emissions from damaged and undamaged cylinders. Functionality of the station is verified by comparing the frequency spectra and envelopes of measured acoustic emission signal.
Diagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methods
Mahmoud, Houssam ; Baran,, Ireneusz (referee) ; Santos, Serge Dos (referee) ; Mazal, Pavel (advisor)
Tato práce se zabývá vývojem nového efektivního diagnostického postupu pro kontrolu funkce pneumatických válců pomocí metody akustické emise. Cílem práce bylo navrhnout a určit diagnostická kritéria pro hodnocení kvality vybraných typů pneumatických válců. Prvním krokem bylo nalezení typického akustického emisního signálu, který je spojen s určitým typem poškození ve válci využitím frekvenčního spektra signálu. Později byl tento parametr nahrazen parametrem RMS během sledování změn v průběhu testů. Na konkrétních válcích byl sledován vztah mezi akustickou emisí a různými typy defektů a byl představen nový přístup k určování těchto typů vad a jejich odlišením v signálu akustické emise. Druhý krok studie že neporušené a poškozené válce byly porovnávány tak, aby se zjistily výrazné rozdíly, které určují, zda je válec poškozen nebo nepoškozen. Několik nepoškozených válců bylo testováno akustickou emisí a následně v nich byly vytvořeny umělé vady. Signály z vysouvání a zasouvání pístu byly zaznamenány a analyzovány pomocí řady parametrů. Na základě časového zpoždění a normalizace RMS byly rozpoznány odezvy mezi poškozenými a nepoškozenými pneumatickými válci. Rozdíly byly zjištěny porovnáním maximální hodnoty RMS ze snímače upevněného na předním víku válce a snímače upevněného na zadním víku válce pro jeden cyklus. Poškozené a nepoškozené válce byly rozlišeny pomocí rozdílů energetických hodnot přítomných v signálech z obou snímačů v závislosti na zdvihu pístu. Konečné vyhodnocení válce bylo určeno výpočtem celkové hodnoty RMS. Ve třetím kroku experimentu byly válce postupně zatěžovány různými závažími ve svislém směru. Signály akustické emise byly zaznamenány z vysouvání a zasouvání pístu a poté analyzovány. Časové zpoždění se vypočítává z digitálního vstupu a začátku pohybu pístu. Energie signálu a RMS akustické emise porovnávají různé reakce v poškozených a nepoškozených pneumatických válcích s a bez zatížení. Výsledky testu ukázaly lineární vztah mezi křivkou RMS a zatížením. Defekty ovlivňují vztah mezi aplikovaným zatížením a zaznamenaným signálem snímačů.
Design of canning valve
Schwarzbier, Pavel ; Mazal, Pavel (referee) ; Dvořáček, Jiří (advisor)
This thesis focuses on the analysis of possible techniques of can filling, particularly on piston fillers problematics. Mainly, construction and function of the canning valve is considered.
Headstock for hanging of rotary filter
Kunorza, Michal ; Mazal, Pavel (referee) ; Brandejs, Jan (advisor)
The purpose of this bachelor thesis is to design headstock for hanging of rotary filter. First part deals about possibilities of hanging drum to supporting frame and choice of suitable transmiting element. Then it was provided experimental measuring of coefficient of sliding friction between flat belt, which is used to hanging of drum, and surface of stainless sheet in case of different rough surfaces and in case of different working conditions. Second part focuses on the design headstock for hanging of rotary filter and economical evaluation of fabrication.
Identification of fatigue damage Al alloy treated with SLM technology using acoustic emission method
Zemanová, Lucie ; Mazůrek, Ivan (referee) ; Mazal, Pavel (advisor)
The aim of the diploma thesis is to study fatigue properties of EN AW-2618A aluminium alloy produced by selective laser melting (SLM). S-N diagrams of reference alloy and SLM material depending on manufacturing conditions were constructed. Reference alloy had the same chemical composition as the SLM material, but it was made by traditional technology (by extruding). While testing, acoustic emission (AE) and resonant frequency of loading was monitored. Fractographic analyses of fracture surfaces were performed. It was found, that SLM material has significantly worse fatigue performance. Fatigue properties are strongly dependent on SLM process parameters settings and precise observance of procedure. The most significant differences in cyclic degradation were found in the length of the stages of fatigue. The more homogeneous the material is, the longer the nucleation stage compared to the total lifetime is. The main source of AE in case of the reference material is plastic deformation on the tip of the crack. For SLM testing, stronger acoustic activity was recorded, because brittle fracture of the material between discontinuities, which is stronger AE source, is more frequent.

National Repository of Grey Literature : 110 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
4 Mazal, P.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.