National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Improving Robustness of Neural Networks against Adversarial Examples
Gaňo, Martin ; Matyáš, Jiří (referee) ; Češka, Milan (advisor)
Tato práce pojednává o kontradiktorních útocích na klasifikační modely neuronových sítí. Naším cílem je shrnout a demonstrovat kontradiktorní metody a ukázat, že představují vážný problém v strojovém učení. Důležitým přínosem této práce je implementace nástroje pro trénink robustního modelu na základě kontradiktorních příkladů. Náš přístup spočívá v minimalizaci maximalizace chybové funkce cílového modelu. Související práce a naše vlastní experimenty nás vedou k použití Projektovaného gradientního sestupu jako cílového útoku, proto trénujeme proti datům generovaným Projektovaným gradientním sestupem. Výsledkem použití nástroje je, že můžeme dosáhnout přesnosti více než 90% proti sofistikovaným nepřátelským útokům.
Optimal Scheduling Systems for Outdoor Activity
Rykala, Kryštof ; Matyáš, Jiří (referee) ; Češka, Milan (advisor)
The thesis discusses technologies and approaches for implementation of information system. Its part and motivation is automatic scheduling of activities. A model for resource-contraint project scheduling is defined using mixed-integer linear programming. Part of this thesis are client, server and planning programs that form a system for management of an outdoor center with automatic scheduling of activities.
Counter-Example Generation in the Analysis of Markov Models
Molek, Martin ; Matyáš, Jiří (referee) ; Češka, Milan (advisor)
This thesis deals with generating counterexamples in context of probabilistic models. Counterexamples are generated for Markov models (specifically DTMC). Definitions of model properties are given by logic PCTL. Two algorithms (Best-first search and Recursive Enumration Algorithm) are used to generate these counterexamples. Thesis describes implementation of algorithms into verification tool STORM. The results of experiments show that REA is capable of handling models containg millions of states.
Employing Approximate Equivalence for Design of Approximate Circuits
Matyáš, Jiří ; Lengál, Ondřej (referee) ; Češka, Milan (advisor)
This thesis is concerned with the utilization of formal verification techniques in the design of the functional approximations of combinational circuits. We thoroughly study the existing formal approaches for the approximate equivalence checking and their utilization in the approximate circuit development. We present a new method that integrates the formal techniques into the Cartesian Genetic Programming. The key idea of our approach is to employ a new search strategy that drives the evolution towards promptly verifiable candidate solutions. The proposed method was implemented within ABC synthesis tool. Various parameters of the search strategy were examined and the algorithm's performance was evaluated on the functional approximations of multipliers and adders with operand widths up to 32 and 128 bits respectively. Achieved results show an unprecedented scalability of our approach.
The protection of landscape in the law
Matyáš, Jiří ; Stejskal, Vojtěch (referee) ; Humlíčková, Petra (referee)
The protection of landscape in the law The thesis analyzes the legal protection of landscape and describes basic legal institutes of the international, European and Czech law which protect landscape. The thesis is divided into four chapters. The introductory chapter defines the term landscape and its scientific and legal meaning and presents the most serious problems of landscape in the present. Chapter Two characterizes the substantive law on the international level and is concerned with an analysis of international treaties. Chapter Three investigates the legal regulation of the protection of landscape in the European Union. Chapter Four provides an outline of the relevant Czech legislation, especially The Act No 183/2006 Coll. Building Act and The Act No. 114/1992 Coll. on Protection of Nature and the Landscape.
Using SAR data for wet snow monitoring
Matyáš, Jiří ; Kolář, Jan (advisor) ; Součková, Jana (referee)
Using SAR data for wet snow monitoring Abstract This paper focuses on an existing method of snow information retrieval by means of satellite SAR data. The method was first presented by Malnes and Guneriussen (2002), and has been proven to be capable of sub-pixel classification of wet snow. It is also able to classify dry snow pixels. The classification is based on change detection, so a snow-free reference image is required. Some flaws in this algorithm have been discovered during the work on this paper and are discussed, as well as a possible solution is suggested. I have also proposed a modification of the algorithm which could improve the classification results and tested the modified algorithm. Keywords: SAR, snow cover, remote sensing, wet snow
The protection of landscape in the law
Matyáš, Jiří ; Humlíčková, Petra (advisor) ; Stejskal, Vojtěch (referee)
The protection of landscape in the law The thesis analyzes the legal protection of landscape and describes basic legal institutes of the international, European and Czech law which protect landscape. The thesis is divided into four chapters. The introductory chapter defines the term landscape and its scientific and legal meaning and presents the most serious problems of landscape in the present. Chapter Two characterizes the substantive law on the international level and is concerned with an analysis of international treaties. Chapter Three investigates the legal regulation of the protection of landscape in the European Union. Chapter Four provides an outline of the relevant Czech legislation, especially The Act No 183/2006 Coll. Building Act and The Act No. 114/1992 Coll. on Protection of Nature and the Landscape.
Use of remote sensing for determination of the water content
Matyáš, Jiří ; Kolář, Jan (advisor) ; Kopačková, Veronika (referee)
Using SAR data for wet snow monitoring Abstract This paper focuses on an existing method of snow information retrieval by means of satellite SAR data. The method was first presented by Malnes and Guneriussen (2002), and has been proven to be capable of sub-pixel classification of wet snow. It is also able to classify dry snow pixels. The classification is based on change detection, so a snow-free reference image is required. Some flaws in this algorithm have been discovered during the work on this paper and are discussed, as well as a possible solution is suggested. Because this method is uncapable of classifying pixels containing water bodies, I have proposed an algorithm that can classify snow cover on lakes to enhance its capabilities. Also, a way to improve the wet snow cover classification by means of optical data was suggested. Keywords: SAR, snow cover, remote sensing, wet snow
Online route planning with open-source applications
Matyáš, Jiří ; Schneider, Michal (advisor) ; Brůha, Lukáš (referee)
The goal of this work is to create a route planning web application while using open source tools and applications. In the beginning, tools used to produce such application are briefly introduced. The the process of creating the application is described. This paper describes the proces sof getting, editing and storing data used for route planning. The proces sof creating the web mapping application itself is described, too. Data have been stored using PostgreSQL database system and its extension PostGIS. Route planning is realized using pgRouting library and the resulting route is displayed using OpenLayers library and OpenStreetMap as a base map. The application has been created using PHP and Javascript.
Emancipation movement of the Czech workers in Louny region in 1868-1938. Contribution to the problem of research of cultural life of lower classes of the society
Matyáš, Jiří ; Štaif, Jiří (referee) ; Lacina, Vlastislav (referee)
Předkládaná rigorózní práce Je částečně přepracovanou diplomovou prací Spolkový, kulturní a politický život českého dělnictva na Lounsku v letech 1868 - 1938, kterou jsem úspěšně obhájil na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze v roce 2003.1 Rigorózní práce se zabývá kulturním vývojem dělnictva na Lounsku v letech 1868- 1938 a její těžiště leží ve výzkumu spolkového života českého dělnictva. Svou práci chápu především jako příspěvek ke sledování emancipačních tendencí dolních vrstev společnosti (pojmy "dělnictvo" a "dolní vrstvy společnosti" v názvu práce ještě dále upřesním, níže - v podkapitole II.3. - bude rozvedeno, které skupiny obyvatel jsou konkrétně pod poJmem dělnictvo myšleny ve specifických podmínkách lounského okresu). Emancipační hnutí se ovšem nedotýká jen kultury, ale přirozeně také politiky, rovněž je nutné si alespoň v základech všímat různých ideových názorů a ideového vývoje dělníků a dolních vrstev vůbec. Ideový vývoj dělnictva však nebude stěžejním tématem této práce, neboť se chci z větší části odlišit od toho způsobu výzkumu dolních vrstev, který byl pro dřívější historiografii z větší části charakteristický - od důrazu na popis hospodářských a sociálních bojů a vývoje politických institucí dělnictva. Naopak je mi sympatičtější ta část tradice české historiografie...

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
7 Matyáš, Jan
2 Matyáš, Jaroslav
2 Matyáš, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.