National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Judicial Decision-Making in Proceedings of Judicial Care for Minors With a Focus on the Issue of Parental Manipulation of a Minor
Mašková, Karolína ; Frintová, Dita (advisor) ; Střeleček, Tomáš (referee)
Judicial Decision-Making in Proceedings of Judicial Care for Minors With a Focus on the Issue of Parental Manipulation of a Minor Abstract This thesis focuses on the issue of parental manipulation of a minor in proceedings of judicial care for minors, particularly in terms of proceedings regarding the child custody and personal contact with a parent. The objective of this thesis is to study the forms of parental manipulation and its consequences for a child, as well as analyze the role of parental manipulation in judicial decision-making in the aforementioned proceedings. The final aim of the thesis is to evaluate whether there is room for improvement of the situation of children affected by parental manipulation, and if so, bring up de lege ferenda proposals. The first chapter describes the legislation of proceedings of judicial care for minors. It focuses mainly on procedural aspects of the proceedings, describing them from the moment of the initiation of the proceedings to the enforcement of the decision, including the description of interim measures. Special attention is devoted to amicable settlements, in particular to the Cochem model which has continued to gain significance in recent years. Substantive law issues addressed in this chapter include characteristics of the forms of child custody, their...
Strategies for inclusive education in selected European countries
Mašková, Karolína ; Skutil, Martin (advisor) ; Kaščák, Ondrej (referee)
(in English): There are many attitudes towards inclusive education in society today, which are unfortunately in many cases based on unverified sources. Because of a misunderstanding of the term, people overlook its core values, which we all strive for in our hearts, namely to create a society that respects differences, in which everyone has the opportunity to develop their potential and foster quality relationships. In this thesis, space is devoted to the definition of the concept of inclusion and its theoretical foundations. The inclusive school is characterized including the cause and strategies for its implementation. Possible obstacles to this process are mentioned. Space is devoted to the attitudes of the pedagogical and non-educational environment, especially the presence of fears of inclusion. The research focuses on inclusive education strategies in selected European countries, looking at whether the vision of inclusion in education is being achieved and through what methods. The aim of this work is to make a comparison of these strategies. Passages from current inclusive strategy documents or reports of selected countries are analysed and interpreted. The strategies are compared on the basis of four criteria relating to key values, teachers' concerns, barriers to inclusive education and...
Judicial review of administrative decisions in the area of electronic communications
Mašková, Karolina ; Mikule, Vladimír (advisor) ; Sládeček, Vladimír (referee)
Závěr Z konkrétních případů, které jsem v práci popsala, dle mého názoru jednoznačně vyplývá problematičnost duálního systému soudního přezkumu správních rozhodnutí. Právě nejasnost rozdělení pravomoci mezi civilní soudy a správní soudy, která správním soudům umožňuje zaujímat názor, že jde o věci soukromoprávní, a civilním soudům názor, že jde o věci veřejnoprávní, vede imanentně k průtahům v řízení, jak je například vidět v případu, který jsem popsala v bodě 5.1. Tam soudní řízení trvalo ode dne podání žaloby k obecnému soudu rozhodujícímu podle občanského soudního řádu do rozhodnutí Zvláštního senátu téměř pět let a po této době byl spor opět zcela na svém počátku. Žalobci, kteří zpravidla musí vždy absolvovat relativně dlouhé správní řízení, pak sice očekávají od soudního přezkumu správního rozhodnutí přiměřeně rychlou ochranu svých práv, ať už jde o subjektivní práva veřejná či soukromá, ale bohužel jim však současný duální systém soudního přezkumu správních rozhodnutí takovou perspektivu nedává. Vlastností tohoto systému je totiž to, že v řadě případů žalobce musí několik let nejprve řešit procesní otázky, místo toho, aby se vedl spor o věci samé. Řešení procesních otázek místo věci samé zbytečně zaměstnává strany sporu, správní soudy, civilní soudy i Zvláštní senát. Dokonce lze podle mě pochybovat o...
Judicial review of administrative decisions in the area of electronic communications
Mašková, Karolina ; Sládeček, Vladimír (referee) ; Mikule, Vladimír (advisor)
Závěr Z konkrétních případů, které jsem v práci popsala, dle mého názoru jednoznačně vyplývá problematičnost duálního systému soudního přezkumu správních rozhodnutí. Právě nejasnost rozdělení pravomoci mezi civilní soudy a správní soudy, která správním soudům umožňuje zaujímat názor, že jde o věci soukromoprávní, a civilním soudům názor, že jde o věci veřejnoprávní, vede imanentně k průtahům v řízení, jak je například vidět v případu, který jsem popsala v bodě 5.1. Tam soudní řízení trvalo ode dne podání žaloby k obecnému soudu rozhodujícímu podle občanského soudního řádu do rozhodnutí Zvláštního senátu téměř pět let a po této době byl spor opět zcela na svém počátku. Žalobci, kteří zpravidla musí vždy absolvovat relativně dlouhé správní řízení, pak sice očekávají od soudního přezkumu správního rozhodnutí přiměřeně rychlou ochranu svých práv, ať už jde o subjektivní práva veřejná či soukromá, ale bohužel jim však současný duální systém soudního přezkumu správních rozhodnutí takovou perspektivu nedává. Vlastností tohoto systému je totiž to, že v řadě případů žalobce musí několik let nejprve řešit procesní otázky, místo toho, aby se vedl spor o věci samé. Řešení procesních otázek místo věci samé zbytečně zaměstnává strany sporu, správní soudy, civilní soudy i Zvláštní senát. Dokonce lze podle mě pochybovat o...

See also: similar author names
24 MAŠKOVÁ, Kateřina
4 MAŠKOVÁ, Kristýna
1 Mašková, Kamila
6 Mašková, Karolina
24 Mašková, Kateřina
11 Mašková, Klára
4 Mašková, Kristýna
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.