National Repository of Grey Literature 69 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Strategy of selected companies during their expansion to international markets
Kadlec, Tomáš ; Zamykalová, Miroslava (advisor) ; Lodr, Jakub (referee)
This diploma thesis deals with development of new international marketing strategy. The goal is to prepare specific company for entering new markets in Slovakia and Jordan. Content of the thesis includes analysis of macro and micro environment of mentioned markets followed by specific recommendations related to particular domains of international marketing mix. International expansion of the company will start from the Czech market and the firm's situation on this market is described in the beginning of the thesis.
Valuation of the company Třinecké železárny, a.s.
Marinica, Peter ; Heřman, Jan (advisor) ; Lodr, Jakub (referee)
Main objective of this thesis is to estimate the approximate value of the company Třinecké železárny, a.s. on the date 13. 5. 2011 based on three methods. The valuation will be realized according FCFF and EVA method within yield methods and the third way will be applied the accounting method. Valuation according these methods is designed for owners and management in order to determine the value of the company after economic recession and for potential investor. The thesis consists of two parts. The theoretical part deals with the principles, financial indicators and process of individual valuation methods. The practical part gives the answer for the estimated value of the company.
Merger between Penny Market and Plus Discount
Kebísek, Tomáš ; Svobodová, Ivana (advisor) ; Lodr, Jakub (referee)
Description and analysis merger between Penny Market and Plus Discount, Business plan, Financial analysis, SWOT analysis
How to establish enterprise
Kletečková, Daniela ; Dvořáček, Jiří (advisor) ; Lodr, Jakub (referee)
Nowadays to establish new company is not easy. Enterpreneur should know many conditions how to establish enterprise. It is concerned wit type of new company over types of inputs to duties pay for its liabilities to suppliers and state. This document can show to beginnig enterpreneur how to do his new "job" throught aplications in real example.
Purum Ltd. analysis and waste management market
Lehoťák, Milan ; Tyll, Ladislav (advisor) ; Lodr, Jakub (referee)
Analysis of Purum Ltd., a descrition of the company, its financial analysis, definig the relevant market trends and future forecast, definition and comparism of competition, future plan
Evaluation of the project - feasibility study
Šrek, Filip ; Kislingerová, Eva (advisor) ; Lodr, Jakub (referee)
Práce je feasibility studií projektu. Jejím cílem je shromáždit relevantní informace o trhu, technických podmínkách projektu a vyhodnotit její efektivnost z ekonomického hlediska.Zároveň by měla zhodnotit rizika projektu.
Finanční analýza podniku Metrostav a.s.
Kundschofský, Michal ; Kislingerová, Eva (advisor) ; Lodr, Jakub (referee)
Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Metrostav a.s. Cílem práce je vysvětlit použitý metodický aparát a následně tuto teorii převést do praxe. Praktická část finanční analýzy vychází z účetních výkazů podniku za období 2003-2006. Práce se také snaží zhodnotit finanční zdraví podniku Metrostav a.s.
Finanční analýza podniku Pivovary Staropramen, a.s.
Kovář, Petr ; Sotonová, Hana (advisor) ; Lodr, Jakub (referee)
Pojednává o cílech finanční analýzy, uživatelích a metodách finanční analýzy. Obsahuje finanční analýzu podniku Pivovary Staropramen, a.s.
Finanční analýza Barum Continental spol. s r.o.
Bálková, Jana ; Kopalová, Helena (advisor) ; Lodr, Jakub (referee)
Cílem je zhodnotit finanční zdraví společnosti Barum Continental spol. s r.o. v letech 2001- 2005 na základě účetních výkazů. Práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické, blíže popisuji jednotlivé metody a základní principy, které jsou použity při konkrétních výpočtech v druhé části. Zde následuje také horizontální a vertikální rozbor účetních výkazů, bilanční pravidla, poměrová analýza (skupiny ukazatelů jako ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti), analýza pracovního kapitálu, Du Pontův rozklad, některé bankrotní a bonitní modely a nakonec mezipodnikové srovnání.
Finanční analýza Škoda auto, a.s.
Do, Thi Tiep ; Boukal, Petr (advisor) ; Lodr, Jakub (referee)
Cílem práce je prostřednictvím finanční analýzy zhodnotit celkovou finanční situaci společnosti Škoda auto, a.s. během období tři let 2004 - 2006. Snaží se odhalit slabé stránky a případné poruchy finančního zdraví.

National Repository of Grey Literature : 69 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Lodr, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.