National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Travel report FOSDEM 2019
Koch, Ondřej
Konference FOSDEM 2019 poskytla svým účastníkům širokou možnost konfrontace s trendy a posledními informacemi k tématu otevřených technologií s unikátním pokrytím jak co do hloubky, tak i do šíře informací. Součástí programu bylo několik desítek workshopů, stovky přednášek a řada praktických příkladů využití různých technologií, které NTK využívá. Součástí akce byla i prezentace sponzorských firem formou stánků. Na konferenci byl i dostatečný časový prostor pro osobní setkání s jednotlivými účastníky, přednášejícími a zástupci vystavujících firem.
Fulltext: Download fulltextPDF
Fundamentals
Koch, Ondřej
Let’s take a look at the IT infrastructure of this library and talk about IT architecture in general with practical examples right here where we stand (or sit). How do we do things? How do we solve security issues? What about identities? Do we need a cloud and what kind of cloud? How do we manage our network and computing resources? Let’s look at those „simple and boring“ things like storage, compute and network, let’s talk about digital signage and AV stuff in here. Why? Because it matters, these are the fundamentals of every library as a building, as a place to study and as a place where data is properly and logically stored so that everyone can get meaningful information out of it.
Video: Download fulltextMP4
Role dohledu ve standardech projektového řízení
Koch, Ondřej ; Oškrdal, Václav (advisor) ; Bílík, Jan (referee)
The thesis is focused on the role of assurance within project management standards. Firstly, the theoretical role of assurance was established based on the performed research. Three main areas of interest have been identified: Assurance over business, the project itself and the product. The role established in the theoretical part of the work was subsequently compared to information systems development methodologies and project management standards. From the comparison with AUP, Scrum and FDD methodologies, it seems that the better assurance is defined, the longer the feedback cycle is. During the comparison with the three most widespread project management standards - IPMA, PRINCE2 and PMBOK - various areas have been identified where these are not fully compliant with the theoretical role of assurance. Additions to IPMA and PMBOK have been created to support the compliance with the theoretically established role of assurance, fulfilling the objective set for the practical part of the work and providing benefits to IT project management professionals that struggle to deliver quality products while following one of the aforementioned standards.
ELAG conference 2014
Koch, Ondřej ; Mareček, Daniel ; Svoboda, Martin
Konference ELAG 2014 se konala 10. - 13. 6. 2014 v Bathu ve Velké Británii. Pořádající institucí byla University of Bath. Konference byla zaměřena na stávájící i budoucí vývoj v knihovnách – hlavním tématem bylo “Lingering Gold” (Přetrvávající zlato).
Fulltext: Download fulltextPDF
Catalogization of RESTful webservices
Koch, Ondřej ; Burkoň, Lukáš (advisor) ; Jansa, Václav (referee)
Currently there is a lot of enterprise middleware platforms based on SOAP-oriented webservices. However common message oriented middleware does not fully satisfy the need of integration small to middle sized services keeping the expenses reasonably low. The main goal of this thesis is to provide the analysis, and achitecture of a catalog for REST based webservices and to provide implementation at least for the purpose of practical examples. This catalog should enable it's users the publication of REST webservices, their categorization, searching, sharing and providing metainformation and therefore providing support for the deployment process, propagation, maintanance and further development and therefore lead to higher standarization of these services. The system should be percieved as a proof of concept of support system of a RESTful MOM.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.