National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Revealing private information in a patent race
Kocourek, Pavel
In this paper I investigate the role of private information in a patent race. Since firms often do their research in secrecy, the common assumption in patent race literature that firms know each other’s position in the race is questionable. I analyze how the dynamics of the game changes when a firm’s progress is its private information, and I address the question whether revealing it might be to a firm’s advantage. I find that a firm has an incentive to reveal its breakthrough only if its rival has not done so, and only if the research is costly.
Using Bluetooth technology for COVID-19 contact tracing
Jann, Ole ; Kocourek, Pavel ; Steiner, Jakub
The coronavirus is transmitted indiscriminately through proximity, which makes tracing infections difficult. Bluetooth tracing apps can reliably record transmission possibilities even when the participants do not know each other and do not remember the interaction. This can be done with a high degree of privacy. A well-designed app provides a similar level of privacy to not using an app at all. Decentralized data storage means that the privacy and security of the system is highly resilient against exploitation by any powerful actor (such as a government). A disadvantage of protecting privacy through decentralization is that tracing apps need to be taken up by the population one person at a time. Their use cannot be checked remotely and hence cannot be effectively mandated by governments or health authorities. A very high degree of take-up is necessary to make them an effective weapon against the virus. The eRouška app by COVID19cz follows these principles and offers a very high degree of privacy protection. Specifically, it does not collect any data except the phone numbers of non-infected users, and only collects anonymized meeting data (and no location or other metadata) of infected users – this data is only available to a hygienist after voluntary data transmission by the user. No data is transmitted to the server without explicit user agreement.
An overview of foreign testing practices from an economic and statistical perspective
Steiner, Jakub ; Kulveit, J. ; Matysková, L. ; Jann, Ole ; Kocourek, Pavel ; Novák, Vladimír
Our testing algorithm for Covid-19 infection and how we adapt it in response to the epidemic's progress, contact tracing technology, and knowledge of the virus, will be crucial in our fight against the epidemic. That algorithm must be developed with input from epidemiologists, biochemists and others. As economists, we believe we also play a relevant role, since testing for Covid-19 infections is a classic case of the problem of allocating rare goods – tests. We have compiled the following annotated overview of testing practices abroad as a starting point for an interdisciplinary discussion, fully aware of our lack of sufficient knowledge in epidemiology, biochemistry and medicine.
The Allergic Child in the Pre-School Environment
Bendlová, Ivana ; Kostka, Jiří (advisor) ; Kocourek, Pavel (referee)
Alergická onemocnění jsou řazena mezi choroby civilizační,jejich vzestup je přirozeným a nepříznivým důsledkem rozvoje lidské společnosti.Těm,kteří alergiemi trpí,často výrazně zhoršují život.Počet alergiků stoupá v posledních desetiletích velice výrazně.Obrovské pokroky v medicínských znalostech a ve vývoji nových účinných a bezpečných léků nestačí tempu vývoje onemocnění. Alergické choroby jsou známy od starověku. Výraz alergie pochází z řeckého slova "allos"-jiný a "ergon"-reakce.Pojem astma použil Homér ve své Ilias,objevuje se i u Hippokratových žáků.Přesnou charakteristiku astmatu lze zjistit u Aretaea v 1 .stol.po Kristu.Až do středověku byly příčiny alergických reakcí řešeny spíše filozoficky.Teprve van Helmont označil astma za místní onemocnění průdušek a vyjmenoval i příčiny jeho vzniku,zejména prach a ryby .V 17.století se lékaři věnovali popisu nemocí a začali vyhledávat původce astmatických potíží.V 19.století vynalezl Laënec vyšetřování poslechem,objasnil se patologický nález astmatu a vdechování kyslíku bylo doporučeno jako léčebný krok při záchvatu.V medicíně bylo slovo alergie zavedeno Clemensem von Pirguetem v roce 1910,který jím nemyslel žádnou konkrétní chorobu,pouze jím označil pozorovanou nežádoucí reaktivitu u dětí na podání séra proti záškrtu.Netušil,že tím zahájil rozvoj nového...
The conception and realisation of experimental stand for co-operatice robots
Kocourek, Pavel ; Schlegel, Holger (referee) ; Kolíbal, Zdeněk (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá vzorovým procesem dvou kooperujících robotů obsluhujících automatickou měřící stanici. Manipulace s měřenými kusy je zajišťována dvěma roboty KUKA KR6/2. Cílem této diplomové práce bylo navrhnout, zkonstruovat a uvést do provozu měřící stanici a příslušející pomocné zařízení. Za tímto účelem byly sepsány odpovídající programy sloužící k řízení robotů a měřící stanice. Čtenář bude seznámen s konstrukcí a uvedením pokusného pracoviště do provozu. Zároveň bude důkladně popsáno programování a řízení robotů. Závěr práce je věnován možnostem časové optimalizace procesu.
Presenting (not only) grey literature search result: „topic pages“
Kocourek, Pavel
The presentation will introduce dynamic display of information from predefined subject topics and options for displaying and arrangement of the results, using data from the National Repository of Grey Literature. It will be explained and demonstrated on the practical example.
Slides: idr-811_1 - Download fulltextPDF; idr-811_2 - Download fulltextPDF
Video: idr-811_3 - Download fulltextMP4
The Automatic indexing of Grey Literature by Subject Headings of the Polythematic Structured Subject Heading System
Kocourek, Pavel
The contribution is devoted to the automatic indexing of grey literature by subject headings of the Polythematic Structured Subject Heading System in the National repository of grey literature. The paper describes the initial situation, previous experience, analysis, stages of implementation and demonstration of indexing.
Slides: idr-690_1 - Download fulltextPDF
Video: idr-690_2 - Download fulltextMP4

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
10 KOCOUREK, Petr
10 Kocourek, Petr
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.