National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Independent regulator as a public authority
Klimentová, Eliška ; Pomahač, Richard (referee)
This dissertation thesis presents the elaboration of the issue of Czech independent authorities on the basis of empirical data. For the purposes of the dissertation, an extensive dataset was created, which covers 16 central administrative authorities, the Czech National Bank and the Supreme Audit Office monitored in the period 1993-2021. The dataset also contains data on the heads of these institutions, their professional backgrounds, links to political parties and chances of completing their mandate. A sub-objective of the dissertation is to conduct a quantitative assessment of the formal (de iure) independence of the institutions based on the internationally used Gilardi index. The results of the assessment are useful for categorizing independent administrative authorities and for comparing them internationally. The assessment of formal independence primarily represents a first and necessary step for follow-up research, and the results are included as input data for subsequent analysis. For the purposes of this thesis, a Gilardi index was constructed for 18 Czech institutions (a total of 394 individual independence index values) since 1993. In order to compile the index, it was necessary to analyse the legal regulation of the institutional set-up of the surveyed institutions, including the...
Independent regulator as a public authority
Klimentová, Eliška ; Gerloch, Aleš (advisor) ; Handrlica, Jakub (referee) ; Svatoň, Jan (referee)
This dissertation thesis presents the elaboration of the issue of Czech independent authorities on the basis of empirical data. For the purposes of the dissertation, an extensive dataset was created, which covers 16 central administrative authorities, the Czech National Bank and the Supreme Audit Office monitored in the period 1993-2021. The dataset also contains data on the heads of these institutions, their professional backgrounds, links to political parties and chances of completing their mandate. A sub-objective of the dissertation is to conduct a quantitative assessment of the formal (de iure) independence of the institutions based on the internationally used Gilardi index. The results of the assessment are useful for categorizing independent administrative authorities and for comparing them internationally. The assessment of formal independence primarily represents a first and necessary step for follow-up research, and the results are included as input data for subsequent analysis. For the purposes of this thesis, a Gilardi index was constructed for 18 Czech institutions (a total of 394 individual independence index values) since 1993. In order to compile the index, it was necessary to analyse the legal regulation of the institutional set-up of the surveyed institutions, including the...
Actual state of school libraries in the chosen districts of Prague
Klimentová, Eliška ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Vášová, Lidmila (referee)
Tématem bakalářské práce je průzkum a zmapování situace školních knihoven na základních a středních školách, které jsou oficiálně zaregistrovány v Rejstříku škol v Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV, http:// www.uiv.cz ). Práce charakterizuje školní knihovny základních a středních škol obvodů Praha 6 - 10 v šesti základních oblastech, kterými jsou stručné informace o knihovně a o škole se školní knihovnou, umístění školní knihovny, o vybavení školní knihovny (knihovní fond, technické vybavení), otevírací době, personálním zajištění a o propagaci školní knihovny. Práce je zpracována na základě vlastního průzkumu realizovaném pomocí sociologických metod, jako je dotazník a rozhovor. Celý průzkum je nakonec srovnán také s některými statistickými údaji výkazu o školní knihovně zjištěnými Ústavem pro informace ve vzdělávání. [Autorský abstrakt].
Actual state of school libraries in the chosen districts of Prague
Klimentová, Eliška ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Vášová, Lidmila (referee)
Tématem bakalářské práce je průzkum a zmapování situace školních knihoven na základních a středních školách, které jsou oficiálně zaregistrovány v Rejstříku škol v Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV, http:// www.uiv.cz ). Práce charakterizuje školní knihovny základních a středních škol obvodů Praha 6 - 10 v šesti základních oblastech, kterými jsou stručné informace o knihovně a o škole se školní knihovnou, umístění školní knihovny, o vybavení školní knihovny (knihovní fond, technické vybavení), otevírací době, personálním zajištění a o propagaci školní knihovny. Práce je zpracována na základě vlastního průzkumu realizovaném pomocí sociologických metod, jako je dotazník a rozhovor. Celý průzkum je nakonec srovnán také s některými statistickými údaji výkazu o školní knihovně zjištěnými Ústavem pro informace ve vzdělávání. [Autorský abstrakt].

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.