National Repository of Grey Literature 60 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Study of rheological properties of alternative electro insulating fluids
Botlová, Simona ; Jirák, Josef (referee) ; Frk, Martin (advisor)
This master thesis deals with clasification of electrical insulating liquids and analysis their reological properties. Theoretical part describes viscosity and possibilities of its measurement, electrical and non-electricl properties of electrical insulating liquids and themselves electrical insulating liquids. Practical part describes measurement of viscosity and density of chosen vegetable oils, their components and transformer oils in wide temperature range. At the conclusion of the thesis, analysis of measurement results is done.
Inorganic fillers effect on electrical properties of the epoxy resins
Doležel, Tomáš ; Jirák, Josef (referee) ; Frk, Martin (advisor)
This thesis deals with problems of electrical insulation materials based on epoxy composites used in the electronics industry. This thesis is divided into theoretical part focused on composite materials, their technological processing and diagnostics. It also describes dielectric materials, their properties and events taking place in their structure. The experimental section describes the measurement of electrical properties of samples of electrical insulating materials with different types of fillers.
Electromagnetic pulse accelerator of projectiles
Žamberský, Jan ; Jirák, Josef (referee) ; Frk, Martin (advisor)
Tato práce se zabývá použitím magnetického pole k urychlení projektilů v zařízení zvaném coilgun. Je složena ze dvou částí, z nichž první je teoretická diskuze o magnetismu a jeho využití, druhá část je o vlastním coilgunu, jeho výhodách a nevýhodách. Následuje série měření na dvou experimentálně postavených coilgunech a jejich optimalizace pro dosažení co nejlepších výsledků. První část probírá více témat. Na začátku je krátká kapitola, ve které se definuje magnetické pole a s ním související konstanty a jevy. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na různé typy materiálů, především feromagnetik, jak reagují na přítomnost magnetického pole a jakými parametry jsou specifikovány. Dále je výčet některých aplikací magnetizmu napříč lidskou společností. V druhé části se popíše princip coilunu a jak byly prototypy vyrobeny. Měření na prvním prototypu je zaměřeno na testování různých materiálů projektilu, jeho rozměrů a přínosy externího magnetického obvodu okolo cívky. Taktéž je tam kapitola pojednávající o způsobu měření rychlosti projektilu. Druhý prototyp se snaží eliminovat nedostatky zjištěné na prvním a prozkoumat výhody vícenásobného urychlení na dalších stupních.
System level analysis of thermal properties of integrated circuits
Vaněk, Martin ; Jirák, Josef (referee) ; Frk, Martin (advisor)
Hlavním cílem této práce je shrnout základní poznatky o tématech spojených s teplem, se zaměřením na aplikace v elektrotechnice, a provést měření tepelného odporu pouzder integrovaných obvodů. První část je praktická a zabývá se teorií přenosu tepla, tepelnými vlastnostmi materiálů a metodologií JEDEC pro měření tepelných vlastností pouzder integrovaných obvodů. Druhá část se skládá ze sestrojení teplotní komory s přirozeným prouděním, návrhu testovacích desek plošných spojů a tepelných měření. Na závěr je shrnuta metodologie pro měření tepelného odporu čip-okolí spolu s uvedením praktických poznatků z předchozích měření. Tato práce může sloužit jako základ pro další vyhodnocování tepelných vlastností integrovaných obvodů a pro ověřování přesnosti tepelných simulací. Také může pomoci při vyhodnocování tepelné vodivosti desek plošných spojů.
Ionization detector for environmental scanning electron microscope
Melechovský, Ondřej ; Čudek, Pavel (referee) ; Jirák, Josef (advisor)
Presented work deals with environmental scanning electron microscopy. The construction of the device is described concisely in the beginning. Important part is devoted to interaction of electrons with specimen and signals emitted from the specimen. The work aims especially at detection of secondary electrons using the ionization detector. Experimentally is determined effect of working environment and size of electrode system of ionization detector on detected signal.
Scintillation SE detector fo environmental scanning electron microscope
Odehnal, Adam ; Čudek, Pavel (referee) ; Jirák, Josef (advisor)
This work contains theory about scanning electron microscopy. It describes construction, principle of operation and sinals generated by interactions between primary electron beam and specimen. Furthermore, it describes the most common method for detection of secondary electrons using scintillation detector. Next chapters are dealing with last development stage of scanning electron microscopy, which is environmental scanning electron microscopy. Experimental part is evaluating dependency of size of detected signal with scintillation detector on pressure of water vapor in specimen chamber. It also considers appropriate size of voltages enclosed on electrodes of the scintillation detector to optimize detection.
Scintillation SE detector for ESEM
Odehnal, Adam ; Špinka, Jiří (referee) ; Jirák, Josef (advisor)
Thesis deals with theoretical knowledge about scanning electron microscopy and environmental scanning electron microscopy. It describes principle of operation, signals generated by interaction between primary electron beam and specimen and means of detection of secondary electron signal in environmental conditions using scintillation detector. Furthermore, thesis focuses on optimization of detection od secondary electrons by adjusting electrode system of scintillation detector. Computer program Simion is used for modelling signal electron trajectories for proper adjustments. Simulation were starting-point for adjusting the design of the detector. Detection efficiency of adjusted detector was determined by evaluating signal magnitude from captured images, secondary electron detection capability from voltage contrast and quality of the captured images from signal/noise ratio.
Detection of signal electrons in ESEM
Šváb, Martin ; Špinka, Jiří (referee) ; Jirák, Josef (advisor)
This bachelor's thesis deals with problems of environmental scanning electron microscopy and with detection of signal electrons at higher pressure in working chamber. In this thesis I will focus on comparison of detected signal level achieved under different working conditions.
Voltage contrast method in ESEM
Krňávek, Martin ; Čudek, Pavel (referee) ; Jirák, Josef (advisor)
This work contains theoretical description of basic features and principles of electron microscopy, with focus on environmental scanning electron microscopy. It describes function of the microscope, interactions that takes place after collision of electron pack with a sample, mainly it describes creation of back reflected electrons and secondary electrons and methods of voltage contrast. The practical part focus on voltage contrast issue by observing decomposition of electric potentials on surface of semiconductor devices and it establishes ideal working conditions for observing voltage contrast by scintillation detector of secondary electrons.
Voltage contrast method in ESEM
Krňávek, Martin ; Čudek, Pavel (referee) ; Jirák, Josef (advisor)
This work contains theoretical description of basic features and principles of electron microscopy, with focus on environmental scanning electron microscopy. It describes function of the microscope, interactions that takes place after collision of electron pack with a sample, mainly it describes creation of back reflected electrons and secondary electrons and methods of voltage contrast. The practical part focus on voltage contrast issue by observing decomposition of electric potentials on surface of semiconductor devices and it establishes ideal working conditions for observing voltage contrast by scintillation detector of secondary electrons.

National Repository of Grey Literature : 60 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Jirák, J.
2 Jirák, Jakub
4 Jirák, Jan
7 Jirák, Jaroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.