National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
The Function of Speech in Husserl and Merleau-Ponty
Puc, Jan ; Novotný, Karel (advisor) ; Čapek, Jakub (referee) ; Janoušek, Hynek (referee)
The Function of Speech in Husserl and Merleau-Ponty The submitted doctoral thesis is an attempt to describe the development of the intentional function of speech in Husserl and Merleau-Ponty. The intentional function is defined as the change of expressed meaning that is engendered by the expression itself. We trace Husserl's position from the Logical Investigations and the first book of his Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological philosophy, where he describes speech as the non- productive mirroring of other kinds of intentionality, to the late text The Origin of Geometry, where he discerns two functions of speech: it provides thought its ideality, which is different from the ideality of species; and it provides thought its objectivity, i.e. the form of object that lasts in history as identical. In The Phenomenology of Perception, Merleau-Ponty adopts Husserl's late position with several profound modifications. The starting-point ceases to be the linguistic sign, and speech becomes a kind of gesture. As a consequence, the difference between linguistic and non-linguistic ideality disappears. Furthermore, Merleau-Ponty holds that the expression accomplishes the meaning of what it expresses. In this way, speech becomes creative and ceases to be just an empty intention of...
Intuition and Meaning in Edmund Husserl
Pieterová, Lenka ; Janoušek, Hynek (advisor) ; Čapek, Jakub (referee)
The submitted thesis deals with the relation of intuition to meaning in Edmund Husserl's early work. The structure of the thesis is given by Husserl's triadic structure of epistemic acts, which is formed by the realm of subjectivity, ideality and objectiveness. In this framework, we treat the meaning in its proper sense of meaning-intention, which is but also related to the objectiveness. This relation is made possible by meaning-fulfilment, which is intuitive. At the end, we also emphasize the role of intuition not only in the Logical Investigations, which are to our thesis the central work of Husserl, but also in the whole of Husserl's philosophy.
The Theory of Judgment in School of Brentano and in the Early Work of Husserl
Janoušek, Hynek ; Urban, Petr (advisor) ; Moural, Josef (referee) ; Šebestík, Jan (referee)
The submitted doctoral thesis is an attempt to describe the nature and of the development of Brentano's theory of judgment. This description is followed by an introduction to the further development of Brentano's theory in the work of Brentano's most distinguished students Kazimierz Twardowski (1866-1938), Alexius Meinong (1853-1920), Anton Marty (1843-1914) and Edmund Husserl (1859-1938). The thesis is divided into five parts: The first part is dedicated to the explanation of Brentano's theory of judgment and starts with an interpretation of Brentano's two early books on Aristotle - On the several senses of Being in Aristotle (1862) and The Psychology of Aristotle (1867). The thesis presents Brentano's understanding of "being" in the sense of truth, his interpretation of the Aristotelian categories, his theory of parts and wholes, and his theory of intentionality and self-consciousness. Our interpretation then proceeds to Brentano's most known work, i.e. to Psychology from an Empirical Standpoint (1874), and presents the basic concept of this book, the concept of psychical phenomena. The resulting classification of psychical phenomena into three kinds introduces judgments as a kind of psychical phenomenon whose main feature consists in existential affirmation or rejection of an intentional object....
The relation of parts and whole in the work of Christian Ehrenfels and Edmund Husserl
Janoušek, Hynek ; Čapek, Jakub (referee) ; Novotný, Karel (advisor)
Cílem této práce bylo předznačit prostor vyhrazený motivům, kvůli nimž se na konci 19. století zčistajasna vynořila řada koncepcí tvarových kvalit,figurálních momentů,fundovaných obsahů či jak jinak jejich autoři nazývali věc, o níž nám zde šlo. Filosofie, jejíž "střední proud" tenkrát často nevěděl, nemá-li být spíše pojmově uvědomělejší fyziologií a/nebo psychologií, pomáhala v těchto a podobných koncepcích nenápadně připravovat půdu explozi tvarových a strukturálních motivů v obecně humanitních směrech 20. století. Zkoumání této půdy by bylo jistě věcně zajímavé, provedeno bylo zatím jen v částech. 144 V úvahu by jistě přicházely i jiné dobové proudy - herbartovská psychologie, neokantovství, voluntarismus či ruský symbolismus, popř. marxismus nebo pomalu se regenerující zájem o Hegela. Všechny tyto směry přinesly množství implicitních úvah o "strukturách" a jejich vývoji.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.