National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Czech project The Cover of the book: a description of the project and its perspectives
Štěrbová, Kateřina ; Římanová, Radka (advisor) ; Drobíková, Barbora (referee)
The bachelor's thesis Book covers: the project description and its perspectives deals with the description of the project from its beginning up to the present. We especially emphasize the Research Library of South Bohemia, which is together with the Moravian Library, the administrator of the whole project. The main goal of this thesis is to describe in detail the whole project Book covers and closely capture its development. The introductory theoretical part sums up the project history as well as the description of the integration of the Research Library of South Bohemia into the project. Other chapters deal with current development of Book covers and we briefly mention the very scanning and subsequent processing of covers, title pages and contents illustrated by the example of the Research Library of South Bohemia. The bachelor' s thesis also contains a practical part which introduces the methodology and setup of the research. The analysis was realized by the qualitative methodology, using semi structured dialogues. The summery contains compilation and evaluation of the gathered facts
Analysis of the different marketing strategies of Pepsi Cola in the markets of India and the U.S.A.
Štěrbová, Kateřina ; Cook, Gina (advisor) ; Halík, Jaroslav (referee)
The goal of the thesis is to compare marketing strategy of the company PepsiCo in home market and in a foreign market. The home market, the USA, represents the developed market. For a contrast, the emerging market of developing country, India, has been chosen. The marketing strategies are compared on the theoretical basis. Theory of marketing strategy is used for identification of the most important marketing aspects that influence internationalization of a company. Identified marketing aspects are examined at the US and India market. In conclusion, the comparison proves that marketing strategy of PepsiCo is adapted to the specifics of a market according to the approach think global, act local.
Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby v ČR: Vytvoření metodiky dlouhodobých pravděpodobnostních hydrologických předpovědí
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Krejčí, Jakub ; Ryglewicz, Michal ; Soukalová, Eva ; Březková, Lucie ; Čekal, Radek ; Štěrbová, Kateřina ; Vlasák, Tomáš ; Daňhelka, Jan
V rámci řešení DÚ 2 byla zpracována literární rešerše. Byla navržena a demonstrována metodika tvorby střednědobé hydrologické předpovědi odtoku s předstihem předpovědi 10 až 30 dnů. Metodika využívá historických dat a stochastického generátoru pro vytvoření sady analogů použitých jako alternativní vstupy srážek a teploty vzduchu v předpovědním období. V následujících letech řešení projektu budou vyvinuty programové prostředky, které umožní rutinní provozování navrženého systému střednědobých předpovědí. Programy budou včleněny do stávajícího předpovědního systému a budou koncipovány jako otevřené tak, aby v některých krocích umožňovaly případné změny nastavení. Příkladem může být princip výběru členů ensemblu. Obecně lze rovněž předpokládat růst úspěšnosti metodiky s množstvím generovaných členů ensemblu. Systém proto bude koncipován jako otevřený právě směrem ke zvyšování počtu variantních předpovědí.
Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby v ČR: Vytvoření metodiky dlouhodobých pravděpodobnostních hydrologických předpovědí. DÚ 2
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Vlasák, Tomáš ; Vašková, Ilona ; Šrejber, Jan ; Ryglewicz, Michal ; Březková, Lucie ; Čekal, Radek ; Štěrbová, Kateřina ; Vlasák, Tomáš ; Daňhelka, Jan
Rakalibrace parametrů hydrologických modelů zahrnutých v předpovědním systému AquaLog. Popis přechodu na využití plošných vstupů časových řad teplot a srážek. Byl vytvořen modul pro vyhodnocování ESP a automatizován mechanismus generování předpovědí a grafů. Bylo připraveno plošné hodnocení časové distribuce srážek v rámci dne.
Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby v ČR: Vytvoření průvodce povodňovými riziky pro potřeby povodňových orgánů a veřejnosti. DÚ 6
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Březina, Karel ; Kendík, Tomáš ; Štěrbová, Kateřina ; Vlasák, Tomáš ; Daňhelka, Jan ; Čekal, Radek
Rozšíření uvedené publikace o informace týkající se činnosti hlásné předpovědní povodňové služby, stanovování úrovně stupňů povodňové aktivity a také o typy protipovodňové ochrany. Vyhodnocení dotazníkové akce ke kvalitě informačního letáku dostupného na http://hydro.chmi.cz/hpps/doc/pdf/letak.pdf.
The South Bohemia correspondence mathematical competition 1993 - 1996
ŠTĚRBOVÁ, Kateřina
This thesis contains solved problems from South Bohemia correspondence mathematical competition from Years 1993 -- 1996, which can be used as a material for another work with similar types of problems. They are useful especially for intermediate school students.

See also: similar author names
7 ŠTĚRBOVÁ, Kateřina
2 ŠTĚRBOVÁ, Kristina
4 Štěrbová, Karolína
3 Štěrbová, Klára
4 Štěrbová, Kristýna
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.