National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Business plan of Sport in Prague.
Škop, Vojtěch ; Janák, Vladimír (advisor) ; Štědroň, Bohumír (referee)
Tittle: Business plan of Sport in Prague. Goals: The goal of this thesis is mainly create a kvality business plan of project Sport in Prague, which do business in tourism in Prague. And also show, i fis profitable to develop activities and in which direction. Methods: Business plan is based on the research literature on this issue. In this thesis has been used several methods that make the work achieved its goals. The main method was chosen questionnaire, which was conducted through direct interviews of random tourists in Prague. Other methods included in the work are the analysis of incoming tourism, competition analysis and financial analysis. Results: There were created several analyzes in this thesis. Their results show that the project can be profitable, and it makes sense to continue working. It was found what the services should be eliminated and which should be encouraged. Also how to set up a promotional campaign. Keywords: Business plan, tourism, promotion, sport, business
Effect of metformin on glucose tolerance in relation to fat content in diet
Kuchaříková, Petra ; Horáková, Olga (advisor) ; Škop, Vojtěch (referee)
Prevalence of obesity and associated diseases like type 2 diabetes has increased rapidly during last years. These diseases closely relate to each other. Obesity leads to insulin resistence, which directly precedes type 2 diabetes. Metformin is the most prescribed medicament for type 2 diabetic patients and insulin resistant people. It improves glucose tolerance and insulin resistance. Enzyme AMP-activated protein kinase (AMPK) is strogly involved in metformin action. The latest studies using transgenic models lacking AMPK suggest, that notable part of mechanisms involved in metformin action is independent on AMPK. n-3 polyunsaturated fatty acids (n-3 PUFA), namely eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), which are abundant in sea fish, have beneficial effects on metabolism. These fatty acids lower plasma lipids and exert cardioprotective effects. n-3 PUFA also prevent development of insulin resistence and type 2 diabetes in rodents. The aim of this thesis was to characterise acute effects of metformin on glucose homeostasis, impact of short term diet intervention with diet rich in n-3 PUFA on metformin action and the role of insulin stimulated signalling pathways and AMPK. Results suggest that early effect of metformin is dose dependent and that single dose of metformin...
Utilization of energy substrates in white and brown adipose tissue in metabolic syndrome
Seďová, Karolína ; Škop, Vojtěch (advisor) ; Šilhavý, Jan (referee)
1 Abstrakt Hnědá tuková tkáň je unikátní termoregulační orgán, její funkcí je přeměňovat energii ve formě protonového gradientu na energii tepelnou a zároveň snižovat efektivitu metabolismu. Její funkce se zdá být nadějí v léčbě metabolického syndromu a komplikací s ním spojených. Efekt hnědé tukové tkáně v léčbě MS však stále není objasněn a proto jsme chirurgicky odstranili tuto tkáň u potkanů, kteří trpí metabolickým syndromem, abychom objasnili důsledky extirpace na parametry metabolického syndromu. V této práci jsme sledovali aktivitu interskapulární tukové tkáně na parametry metabolického syndromu. Srovnávali jsme parametry mezi kmeny HHTg potkanů a kontrolním kmenem potkanů Wistar a pozorovali jsme nižší hmotnost potkanů kmene HHTg přes projevy ostatních parametrů metabolického syndromu, jako je dyslipidémie, inzulinová rezistence tukové tkáně, vyšší hodnoty NEMK v krvi. Zjistili jsme, že tito potkani mají významně vyšší aktivitu iBAT, jak v inkorporaci palmitátu do lipidů, tak ve spalování lipidů ve formě CO2 a zejména v nižším věku. Tato zjištění nás vedla k hypotéze, že iBAT by mohla mít zásadní vliv na parametry MS u neobézních potkanů. Extirpací iBAT u mladých potkanů, ani u potkanů v pokročilejším věku však neměla zásadní vliv na metabolismus ani na hmotnost. Dokonce došlo ke zlepšení některých...
Utilization of energy substrates in white and brown adipose tissue in metabolic syndrome
Seďová, Karolína ; Škop, Vojtěch (advisor) ; Šilhavý, Jan (referee)
1 Abstrakt Hnědá tuková tkáň je unikátní termoregulační orgán, její funkcí je přeměňovat energii ve formě protonového gradientu na energii tepelnou a zároveň snižovat efektivitu metabolismu. Její funkce se zdá být nadějí v léčbě metabolického syndromu a komplikací s ním spojených. Efekt hnědé tukové tkáně v léčbě MS však stále není objasněn a proto jsme chirurgicky odstranili tuto tkáň u potkanů, kteří trpí metabolickým syndromem, abychom objasnili důsledky extirpace na parametry metabolického syndromu. V této práci jsme sledovali aktivitu interskapulární tukové tkáně na parametry metabolického syndromu. Srovnávali jsme parametry mezi kmeny HHTg potkanů a kontrolním kmenem potkanů Wistar a pozorovali jsme nižší hmotnost potkanů kmene HHTg přes projevy ostatních parametrů metabolického syndromu, jako je dyslipidémie, inzulinová rezistence tukové tkáně, vyšší hodnoty NEMK v krvi. Zjistili jsme, že tito potkani mají významně vyšší aktivitu iBAT, jak v inkorporaci palmitátu do lipidů, tak ve spalování lipidů ve formě CO2 a zejména v nižším věku. Tato zjištění nás vedla k hypotéze, že iBAT by mohla mít zásadní vliv na parametry MS u neobézních potkanů. Extirpací iBAT u mladých potkanů, ani u potkanů v pokročilejším věku však neměla zásadní vliv na metabolismus ani na hmotnost. Dokonce došlo ke zlepšení některých...
Business plan of Sport in Prague.
Škop, Vojtěch ; Janák, Vladimír (advisor) ; Štědroň, Bohumír (referee)
Tittle: Business plan of Sport in Prague. Goals: The goal of this thesis is mainly create a kvality business plan of project Sport in Prague, which do business in tourism in Prague. And also show, i fis profitable to develop activities and in which direction. Methods: Business plan is based on the research literature on this issue. In this thesis has been used several methods that make the work achieved its goals. The main method was chosen questionnaire, which was conducted through direct interviews of random tourists in Prague. Other methods included in the work are the analysis of incoming tourism, competition analysis and financial analysis. Results: There were created several analyzes in this thesis. Their results show that the project can be profitable, and it makes sense to continue working. It was found what the services should be eliminated and which should be encouraged. Also how to set up a promotional campaign. Keywords: Business plan, tourism, promotion, sport, business
Effect of metformin on glucose tolerance in relation to fat content in diet
Kuchaříková, Petra ; Horáková, Olga (advisor) ; Škop, Vojtěch (referee)
Prevalence of obesity and associated diseases like type 2 diabetes has increased rapidly during last years. These diseases closely relate to each other. Obesity leads to insulin resistence, which directly precedes type 2 diabetes. Metformin is the most prescribed medicament for type 2 diabetic patients and insulin resistant people. It improves glucose tolerance and insulin resistance. Enzyme AMP-activated protein kinase (AMPK) is strogly involved in metformin action. The latest studies using transgenic models lacking AMPK suggest, that notable part of mechanisms involved in metformin action is independent on AMPK. n-3 polyunsaturated fatty acids (n-3 PUFA), namely eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), which are abundant in sea fish, have beneficial effects on metabolism. These fatty acids lower plasma lipids and exert cardioprotective effects. n-3 PUFA also prevent development of insulin resistence and type 2 diabetes in rodents. The aim of this thesis was to characterise acute effects of metformin on glucose homeostasis, impact of short term diet intervention with diet rich in n-3 PUFA on metformin action and the role of insulin stimulated signalling pathways and AMPK. Results suggest that early effect of metformin is dose dependent and that single dose of metformin...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.