National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Depression and Insulin Resistance
Hess, Zdeněk ; Rosolová, Hana (advisor) ; Šimon, Jaroslav (referee) ; Souček, Miroslav (referee) ; Beran, Jiří (referee)
Introduction: Metabolic syndrome and depression are considered to be important risk factors for the development of cardiovascular diseases. The prevalence of metabolic syndrome is estimated to be around 25% of the adult population in industrialized countries, including the population of Czech Republic. The prevalence of depression is estimated to be around 15% of the same adult population. It is not clear yet on the base of poor literature, which is so far available, whether there is a causal relationship between these factors or not. Objective: To try to find a relationship between metabolic syndrome and depression in a population sample using clinical and metabolic parameters. Methods: The prevalence of depressivity or other psychopathologies was evaluated with the use of self-report questionnaires in a randomly selected population sample of 259 people living in Pilsen. The questionnaires were mailed to the subjects. Those of them who responded were invited to the examination of anthropometric and laboratory parameters defining the metabolic syndrome and to the examination of some other parameters. The occurrence of risk factors of the metabolic syndrome of insulin resistance and the relationship between depression and metabolic syndrome was investigated. Metabolic syndrome of insulin resistance...
Risk factors for atherosclerosis and its potential pharmacological effects in patients with coronary artery disease and lower limb
Hromádka, Milan ; Filipovský, Jan (advisor) ; Piťha, Jan (referee) ; Šimon, Jaroslav (referee)
1 Statin therapy in patients with peripheral artery obstructive disease (PAOD) 1.1 Patients with lipid metabolism disorders Simvastatin therapy with the dose titration adjusted to the effect led to the prolongation of claudication interval and to the elevation of ankle-brachial pressure index, which was statistically significant at the interval of 18 months after starting the therapy. At the same time we observed normalization of lipid levels and the lowest levels of oxidative stress markers. Statin use was also associated with lowering homocysteine level. 1.2 Patients without lipid metabolism disorders - the influence on laboratory parameters and functional capacity In patients without lipid metabolism disorder, treated with simvastatin 20 mg daily, we noted an improvement, i.e. prolongation of claudication interval and elevation of ankle-brachial pressure index, while in the control group treated only with a diet we observed further deterioration of capacity. In the control group, the parameters of lipid metabolism were statistically significantly worse after six months and this trend remained even in further control visits with HDL cholesterol slightly lowering. In the simvastatin group, a statistically significant decrease of LDL occurred during several months as well as elevation of HDL...
Depression and Insulin Resistance
Hess, Zdeněk ; Rosolová, Hana (advisor) ; Šimon, Jaroslav (referee) ; Souček, Miroslav (referee) ; Beran, Jiří (referee)
Introduction: Metabolic syndrome and depression are considered to be important risk factors for the development of cardiovascular diseases. The prevalence of metabolic syndrome is estimated to be around 25% of the adult population in industrialized countries, including the population of Czech Republic. The prevalence of depression is estimated to be around 15% of the same adult population. It is not clear yet on the base of poor literature, which is so far available, whether there is a causal relationship between these factors or not. Objective: To try to find a relationship between metabolic syndrome and depression in a population sample using clinical and metabolic parameters. Methods: The prevalence of depressivity or other psychopathologies was evaluated with the use of self-report questionnaires in a randomly selected population sample of 259 people living in Pilsen. The questionnaires were mailed to the subjects. Those of them who responded were invited to the examination of anthropometric and laboratory parameters defining the metabolic syndrome and to the examination of some other parameters. The occurrence of risk factors of the metabolic syndrome of insulin resistance and the relationship between depression and metabolic syndrome was investigated. Metabolic syndrome of insulin resistance...
Risk factors for atherosclerosis and its potential pharmacological effects in patients with coronary artery disease and lower limb
Hromádka, Milan ; Filipovský, Jan (advisor) ; Piťha, Jan (referee) ; Šimon, Jaroslav (referee)
1 Statin therapy in patients with peripheral artery obstructive disease (PAOD) 1.1 Patients with lipid metabolism disorders Simvastatin therapy with the dose titration adjusted to the effect led to the prolongation of claudication interval and to the elevation of ankle-brachial pressure index, which was statistically significant at the interval of 18 months after starting the therapy. At the same time we observed normalization of lipid levels and the lowest levels of oxidative stress markers. Statin use was also associated with lowering homocysteine level. 1.2 Patients without lipid metabolism disorders - the influence on laboratory parameters and functional capacity In patients without lipid metabolism disorder, treated with simvastatin 20 mg daily, we noted an improvement, i.e. prolongation of claudication interval and elevation of ankle-brachial pressure index, while in the control group treated only with a diet we observed further deterioration of capacity. In the control group, the parameters of lipid metabolism were statistically significantly worse after six months and this trend remained even in further control visits with HDL cholesterol slightly lowering. In the simvastatin group, a statistically significant decrease of LDL occurred during several months as well as elevation of HDL...
Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky ekosystému lesa velkoplošných chráněných území: Strategie managementů území se zvláštním statutem ochrany (metodika řešení)
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno ; Víteček, Petr ; Vacek, Stanislav ; Skoupý, Alois ; Podrázský, Vilém ; Mrkva, Radomír ; Minx, Tomáš ; Matějík, Miroslav ; Kalousek, František ; Jankovský, Libor ; Čermák, Petr ; Buček, Antonín ; Adolt, Radim ; Simon, Jaroslav
Sborník obsahuje rozbor problematiky a vlastní metodiku. Rozbor problematiky: 1. Potenciál živinových zásob a jejich vývoje ve vztahu ke změnám biodiverzity a při uplatnění speciální fytotechniky. 2. Tlející dřevo a přirozená obnova lesních ekosystémů ve zvláště chráněných územích. 3. Vliv zvěře na rozvoj přirozené obnovy lesních ekosystémů. 4. Pěstební management v lesích se zvláštním statutem ochrany (obecná východiska). Vlastní metodika: 1. Základní strategie řešení. 2. Výběr ploch a jejich stabilizace v terénu. 3. Speciální parametry ploch, měřené veličiny. 4. Stanovení potenciálu živinových zásob a jejich změn v závislosti na změnách biodiverzity a na formě managementu. 5. Posouzení významu tlejícího dřeva pro přirozenou obnovu lesa 6. Stanovení managementu zvěře ve vztahu k přirozené obnově. 7. Rámcové zásady pro odvození pěstebního managementu – sledovaná hlediska. 8. Hodnocení úrovně přiblížení cílovému stavu. 9. Multikriteriální posouzení volby technologií. 10. Hodnocení ekonomických parametrů jednotlivých strategií managementu.
Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky ekosystému lesa velkoplošných chráněných území
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno ; Podrázský, Vilém ; Svoboda, Miroslav ; Remeš, Jiří ; Jankovský, Libor ; Čermák, Petr ; Remeš, M. ; Kulhavý, J. ; Simon, Jaroslav
V rámci řešení projektu byl zpracován souhrn metodik pro řešení - význam tlejícího dřeva pro přirozenou obnovu lesa, problematika managementu dřeva, dekompozice tlejícího dřeva a biomasy obecně pro bilanci a koloběh živin, formulace strategií managementu. Metodiky jsou doplněny literární rešerší. Dále byl vytipován soubor ploch v cíleném stavu pro vzorový bezzásahový režim hospodaření a pro ně byly zpracovány základní popisné charakteristiky. Pro soubor ploch na území NP Šumava bylo realizováno vzorové šetření, stanovení porostních charakteristik vymezené pokusné plochy včetně simulace růstovým simulátorem SILVA 2.2. Obdobné šetření bylo realizováno v oblasti Krkonošského národního parku.
Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky ekosystému lesa velkoplošných chráněných území
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno ; Vacek, Stanislav ; Ulbrychová, Iva ; Svoboda, Miroslav ; Skoupý, Alois ; Simon, Jaroslav ; Remeš, Jiří ; Podrázský, Vilém ; Mrkva, Radomír ; Jankovský, Libor ; Čermák, Petr ; Simon, Jaroslav
Projekt se zabývá odvozením základních strategií managementu na těch částech velkoplošných zvláště chráněných územích, kde je předpoklad dosažení požadovaného stavu lesního ekosystému (dáno cílem ochrany) uplatnění biotechnických opatření. Využita je metodika růstových simulací pro režim "samovývoj" i pro režim uplatnění speciálních managementů. Přiblížení cílovému stavu je testováno na základě využití speciálního programového vybavení. Uvedený základní metodický postup doplněný pedologickými dat, analýzami o vlivu ležícího dříví a managementu zvěře slouží jako základ pro odvození strategií managementu v cílové obecnější rovině. Projekt je řešen celkem na osmi velkoplošných zvláště chráněných územích (kategorie ZCHÚ i NP) v průřezu od 1. do 8. lesního vegetačního stupně v podmínkách pro poměry ČR typických.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
14 Simon, Jakub
10 Simon, Jaroslav
1 Šimon, J.
14 Šimon, Jakub
15 Šimon, Jan
2 Šimon, Jiří
2 Šimon, Josef
1 Šimon, Juraj
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.