National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Technologie zpracování a likvidace neutralizačních kalů z povrchových úprav kovů
ČSUP, o.z. Uranové doly Dolní Rožínka ; Bořecký, Dalibor ; Pall, Milan ; Přikrylová, Jana ; Šťastná, Miroslava ; Špaček, Václav ; Macura, Jan ; Vejnar, Pavel ; Tomášek, Josef ; Neterda, Vladimír
Zpráva obsahuje výsledky laboratorního a poloprovozního ověření technologie zpracování neutralizačních kalů. Je diskutována otázka vzniku neutralizačních kalů, surovin používaných při jejich likvidaci, složení kalů a jejich nebezpečnost. Dále je popsán laboratorní výzkum technologie zpracování bohatých kalů.

See also: similar author names
4 ŠŤASTNÁ, Markéta
8 ŠŤASTNÁ, Martina
2 Šťastná, Magdalena
2 Šťastná, Magdaléna
2 Šťastná, Marie
4 Šťastná, Markéta
8 Šťastná, Martina
7 Šťastná, Michaela
2 Šťastná, Milada
9 Šťastná, Monika
1 Šťastná, Mária Bc.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.